10008.htm

CÍMSZÓ: Abonyi

SZEMÉLYNÉV: Abonyi Andor Nándor

SZÓCIKK: Abonyi, 1. Andor, költő, ügyvéd, szül. 1887 febr. 21., elesett Dubno mellett, Galíciában 1915 szept. 14. A jogi doktorátus és ügyvédi diploma megszerzése után Dombóváron nyitott irodát. Harctérről küldött versei a Budapesti Hírlapban és más lapokban jelentek meg. Szerkesztője és alapítója volt a Dombóvár és vidéke c. politikai lapnak. Önállóan megjelent kötetei: Primus (költemények); Nap-nap után (1911).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 8. címszó a lexikon => 4. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10008.htm

CÍMSZÓ: Abonyi

SZEMÉLYNÉV: Abonyi Andor Nándor

SZÓCIKK: Abonyi, 1. Andor, költő, ügyvéd, szül. 1887 febr. 21., elesett Dubno mellett, Galíciában 1915 szept. 14. A jogi doktorátus és ügyvédi diploma megszerzése után Dombóváron nyitott irodát. Harctérről küldött versei a Budapesti Hírlapban és más lapokban jelentek meg. Szerkesztője és alapítója volt a Dombóvár és vidéke c. politikai lapnak. Önállóan megjelent kötetei: Primus költemények ; Nap-nap után 1911 .

10008.ht

CÍMSZÓ Abony

SZEMÉLYNÉV Abony Ando Nándo

SZÓCIKK Abonyi 1 Andor költő ügyvéd szül 188 febr 21. eleset Dubn mellett Galíciába 191 szept 14 jog doktorátu é ügyvéd diplom megszerzés utá Dombóváro nyitot irodát Harctérrő küldöt verse Budapest Hírlapba é má lapokba jelente meg Szerkesztőj é alapítój vol Dombóvá é vidék c politika lapnak Önállóa megjelen kötetei Primu költeménye Nap-na utá 191

10008.h

CÍMSZ Abon

SZEMÉLYNÉ Abon And Nánd

SZÓCIK Abony Ando költ ügyvé szü 18 feb 21 elese Dub mellet Galíciáb 19 szep 1 jo doktorát ügyvé diplo megszerzé ut Dombóvár nyito irodá Harctérr küldö vers Budapes Hírlapb m lapokb jelent me Szerkesztő alapító vo Dombóv vidé politik lapna Önálló megjele kötete Prim költemény Nap-n ut 19

10008.

CÍMS Abo

SZEMÉLYN Abo An Nán

SZÓCI Abon And köl ügyv sz 1 fe 2 eles Du melle Galíciá 1 sze j doktorá ügyv dipl megszerz u Dombóvá nyit irod Harctér küld ver Budape Hírlap lapok jelen m Szerkeszt alapít v Dombó vid politi lapn Önáll megjel kötet Pri költemén Nap- u 1

10008

CÍM Ab

SZEMÉLY Ab A Ná

SZÓC Abo An kö ügy s f ele D mell Galíci sz doktor ügy dip megszer Dombóv nyi iro Harcté kül ve Budap Hírla lapo jele Szerkesz alapí Domb vi polit lap Önál megje köte Pr költemé Nap

1000

CÍ A

SZEMÉL A N

SZÓ Ab A k üg el mel Galíc s dokto üg di megsze Dombó ny ir Harct kü v Buda Hírl lap jel Szerkes alap Dom v poli la Öná megj köt P költem Na