10009.htm

CÍMSZÓ: Abonyi

SZEMÉLYNÉV: Abonyi Ármin

SZÓCIKK: A. Ármin, pedagógus, szül. Nyitrán 1887. A lévai tanítóképzőt végezte és a fővárosnál működik. Cikkei a Néptanítók Lapjában, a Népnevelők Lapjában és a Népművelésben jelennek meg. Önálló pedagógiai művei: A fogalmazás tanításának vezérkönyve (1919).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 9. címszó a lexikon => 4. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10009.htm

CÍMSZÓ: Abonyi

SZEMÉLYNÉV: Abonyi Ármin

SZÓCIKK: A. Ármin, pedagógus, szül. Nyitrán 1887. A lévai tanítóképzőt végezte és a fővárosnál működik. Cikkei a Néptanítók Lapjában, a Népnevelők Lapjában és a Népművelésben jelennek meg. Önálló pedagógiai művei: A fogalmazás tanításának vezérkönyve 1919 .

10009.ht

CÍMSZÓ Abony

SZEMÉLYNÉV Abony Ármi

SZÓCIKK A Ármin pedagógus szül Nyitrá 1887 léva tanítóképző végezt é fővárosná működik Cikke Néptanító Lapjában Népnevelő Lapjába é Népművelésbe jelenne meg Önáll pedagógia művei fogalmazá tanításána vezérkönyv 191

10009.h

CÍMSZ Abon

SZEMÉLYNÉ Abon Árm

SZÓCIK Ármi pedagógu szü Nyitr 188 lév tanítóképz végez fővárosn működi Cikk Néptanít Lapjába Népnevel Lapjáb Népművelésb jelenn me Önál pedagógi műve fogalmaz tanításán vezérköny 19

10009.

CÍMS Abo

SZEMÉLYN Abo Ár

SZÓCI Árm pedagóg sz Nyit 18 lé tanítókép vége főváros működ Cik Néptaní Lapjáb Népneve Lapjá Népművelés jelen m Öná pedagóg műv fogalma tanításá vezérkön 1

10009

CÍM Ab

SZEMÉLY Ab Á

SZÓC Ár pedagó s Nyi 1 l tanítóké vég főváro műkö Ci Néptan Lapjá Népnev Lapj Népművelé jele Ön pedagó mű fogalm tanítás vezérkö

1000

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ Á pedag Ny tanítók vé fővár műk C Népta Lapj Népne Lap Népművel jel Ö pedag m fogal tanítá vezérk