10010.htm

CÍMSZÓ: Abonyi

SZEMÉLYNÉV: Abonyi József

SZÓCIKK: A. József, orvos, szül. Sárköz-Újlakon 1858 márc.19., megh. Budapesten 1914 szept. 18. Budapesten végzett az egyetemen és u. o. működött mint fogorvos. Értekezései hazai és németországi orvosi szaklapokban jelentek meg. Önállóan megjelent művei: A fogászat és műtéteinek rövid kézikönyve (1888); Compendium der Zahnheilkunde (Wien, 1889); Az altatószerekről, különös tekintettel a bromaethylre (1892); A fogászat Hippokrates korában (1899); A kaucsuk és annak alkalmazása az orvosi gyakorlatban (u. a.); A fogászat haladása 1899-ben (1900). Ezeken kívül egy ideig szerkesztője volt az Odontoskop c. folyóiratnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 10. címszó a lexikon => 4. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10010.htm

CÍMSZÓ: Abonyi

SZEMÉLYNÉV: Abonyi József

SZÓCIKK: A. József, orvos, szül. Sárköz-Újlakon 1858 márc.19., megh. Budapesten 1914 szept. 18. Budapesten végzett az egyetemen és u. o. működött mint fogorvos. Értekezései hazai és németországi orvosi szaklapokban jelentek meg. Önállóan megjelent művei: A fogászat és műtéteinek rövid kézikönyve 1888 ; Compendium der Zahnheilkunde Wien, 1889 ; Az altatószerekről, különös tekintettel a bromaethylre 1892 ; A fogászat Hippokrates korában 1899 ; A kaucsuk és annak alkalmazása az orvosi gyakorlatban u. a. ; A fogászat haladása 1899-ben 1900 . Ezeken kívül egy ideig szerkesztője volt az Odontoskop c. folyóiratnak.

10010.ht

CÍMSZÓ Abony

SZEMÉLYNÉV Abony Józse

SZÓCIKK A József orvos szül Sárköz-Újlako 185 márc.19. megh Budapeste 191 szept 18 Budapeste végzet a egyeteme é u o működöt min fogorvos Értekezése haza é németország orvos szaklapokba jelente meg Önállóa megjelen művei fogásza é műtéteine rövi kézikönyv 188 Compendiu de Zahnheilkund Wien 188 A altatószerekről különö tekintette bromaethylr 189 fogásza Hippokrate korába 189 kaucsu é anna alkalmazás a orvos gyakorlatba u a fogásza haladás 1899-be 190 Ezeke kívü eg idei szerkesztőj vol a Odontosko c folyóiratnak

10010.h

CÍMSZ Abon

SZEMÉLYNÉ Abon Józs

SZÓCIK Józse orvo szü Sárköz-Újlak 18 márc.19 meg Budapest 19 szep 1 Budapest végze egyetem működö mi fogorvo Értekezés haz németorszá orvo szaklapokb jelent me Önálló megjele műve fogász műtétein röv kéziköny 18 Compendi d Zahnheilkun Wie 18 altatószerekrő külön tekintett bromaethyl 18 fogász Hippokrat koráb 18 kaucs ann alkalmazá orvo gyakorlatb fogász haladá 1899-b 19 Ezek kív e ide szerkesztő vo Odontosk folyóiratna

10010.

CÍMS Abo

SZEMÉLYN Abo Józ

SZÓCI Józs orv sz Sárköz-Újla 1 márc.1 me Budapes 1 sze Budapes végz egyete működ m fogorv Értekezé ha németorsz orv szaklapok jelen m Önáll megjel műv fogás műtétei rö kézikön 1 Compend Zahnheilku Wi 1 altatószerekr külö tekintet bromaethy 1 fogás Hippokra korá 1 kauc an alkalmaz orv gyakorlat fogás halad 1899- 1 Eze kí id szerkeszt v Odontos folyóiratn

10010

CÍM Ab

SZEMÉLY Ab Jó

SZÓC Józ or s Sárköz-Újl márc. m Budape sz Budape vég egyet műkö fogor Értekez h németors or szaklapo jele Önál megje mű fogá műtéte r kézikö Compen Zahnheilk W altatószerek kül tekinte bromaeth fogá Hippokr kor kau a alkalma or gyakorla fogá hala 1899 Ez k i szerkesz Odonto folyóirat

1001

CÍ A

SZEMÉL A J

SZÓ Jó o Sárköz-Új márc Budap s Budap vé egye műk fogo Érteke németor o szaklap jel Öná megj m fog műtét kézik Compe Zahnheil altatószere kü tekint bromaet fog Hippok ko ka alkalm o gyakorl fog hal 189 E szerkes Odont folyóira