10012.htm

CÍMSZÓ: Ábrahám

SZÓCIKK: Ábrahám, apai név. A zsidó hagyomány Á. pátriárkát tekinti a zsidó vallás első megalapítójának és ezért minden zsidó hitre tért nemzsidóban Á. szellemi örökösét látja a zsidó felfogás. A zsidó szövetségbe való felvételkor minden prozelyta a héber személynév mellé apai névül az A.-ét kapja és a zsinagógai neve ilyen formán így hangzik: X. ben Á. ovinu (X. Á. ősatyánk fia); a nőké pedig X. basz Á. ovinu (X. A. ősatyánk leánya)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 12. címszó a lexikon => 4. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10012.htm

CÍMSZÓ: Ábrahám

SZÓCIKK: Ábrahám, apai név. A zsidó hagyomány Á. pátriárkát tekinti a zsidó vallás első megalapítójának és ezért minden zsidó hitre tért nemzsidóban Á. szellemi örökösét látja a zsidó felfogás. A zsidó szövetségbe való felvételkor minden prozelyta a héber személynév mellé apai névül az A.-ét kapja és a zsinagógai neve ilyen formán így hangzik: X. ben Á. ovinu X. Á. ősatyánk fia ; a nőké pedig X. basz Á. ovinu X. A. ősatyánk leánya

10012.ht

CÍMSZÓ Ábrahá

SZÓCIKK Ábrahám apa név zsid hagyomán Á pátriárká tekint zsid vallá els megalapítójána é ezér minde zsid hitr tér nemzsidóba Á szellem örökösé látj zsid felfogás zsid szövetségb val felvételko minde prozelyt hébe személyné mell apa névü a A.-é kapj é zsinagóga nev ilye formá íg hangzik X be Á ovin X Á ősatyán fi nők pedi X bas Á ovin X A ősatyán leány

10012.h

CÍMSZ Ábrah

SZÓCIK Ábrahá ap né zsi hagyomá pátriárk tekin zsi vall el megalapítóján ezé mind zsi hit té nemzsidób szelle örökös lát zsi felfogá zsi szövetség va felvételk mind prozely héb személyn mel ap név A.- kap zsinagóg ne ily form í hangzi b ovi ősatyá f nő ped ba ovi ősatyá leán

10012.

CÍMS Ábra

SZÓCI Ábrah a n zs hagyom pátriár teki zs val e megalapítójá ez min zs hi t nemzsidó szell örökö lá zs felfog zs szövetsé v felvétel min prozel hé személy me a né A. ka zsinagó n il for hangz ov ősaty n pe b ov ősaty leá

10012

CÍM Ábr

SZÓC Ábra z hagyo pátriá tek z va megalapítój e mi z h nemzsid szel örök l z felfo z szövets felvéte mi proze h személ m n A k zsinag i fo hang o ősat p o ősat le

1001

CÍ Áb

SZÓ Ábr hagy pátri te v megalapító m nemzsi sze örö felf szövet felvét m proz szemé zsina f han ősa ősa l