10017.htm

CÍMSZÓ: Ábrahám há-kóhen

SZEMÉLYNÉV: Ábrahám há-kóhen

SZÓCIKK: Á. há-kóhen, rabbi, 1450 körül élt Budán. Tanulmányait Iszerlein Izrael rabbinál végezte Bécsujhelyen. Fennmaradt az a levelezése, melyet egykori mesterével folytatott egy komplikált vallási ügyben. A mester nem adott igazat tanítványának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 17. címszó a lexikon => 5. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10017.htm

CÍMSZÓ: Ábrahám há-kóhen

SZEMÉLYNÉV: Ábrahám há-kóhen

SZÓCIKK: Á. há-kóhen, rabbi, 1450 körül élt Budán. Tanulmányait Iszerlein Izrael rabbinál végezte Bécsujhelyen. Fennmaradt az a levelezése, melyet egykori mesterével folytatott egy komplikált vallási ügyben. A mester nem adott igazat tanítványának.

10017.ht

CÍMSZÓ Ábrahá há-kóhe

SZEMÉLYNÉV Ábrahá há-kóhe

SZÓCIKK Á há-kóhen rabbi 145 körü él Budán Tanulmányai Iszerlei Izrae rabbiná végezt Bécsujhelyen Fennmarad a levelezése melye egykor mesteréve folytatot eg komplikál vallás ügyben meste ne adot igaza tanítványának

10017.h

CÍMSZ Ábrah há-kóh

SZEMÉLYNÉ Ábrah há-kóh

SZÓCIK há-kóhe rabb 14 kör é Budá Tanulmánya Iszerle Izra rabbin végez Bécsujhelye Fennmara levelezés mely egyko mesterév folytato e kompliká vallá ügybe mest n ado igaz tanítványána

10017.

CÍMS Ábra há-kó

SZEMÉLYN Ábra há-kó

SZÓCI há-kóh rab 1 kö Bud Tanulmány Iszerl Izr rabbi vége Bécsujhely Fennmar levelezé mel egyk mesteré folytat komplik vall ügyb mes ad iga tanítványán

10017

CÍM Ábr há-k

SZEMÉLY Ábr há-k

SZÓC há-kó ra k Bu Tanulmán Iszer Iz rabb vég Bécsujhel Fennma levelez me egy mester folyta kompli val ügy me a ig tanítványá

1001

CÍ Áb há-

SZEMÉL Áb há-

SZÓ há-k r B Tanulmá Isze I rab vé Bécsujhe Fennm levele m eg meste folyt kompl va üg m i tanítvány