10024.htm

CÍMSZÓ: Acél

SZEMÉLYNÉV: Acél Dezső

SZÓCIKK: Acél Dezső, orvos, szül. Budapesten 1890 dec. 31. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Tíz évig a közegészségtani intézet tanársegéde volt. 1920 óta a Pesti Izr. Hitközség kórházai központi laboratóriumának főorvosa. Magyar és német folyóiratokban megjelent bakteriológiai, serológiai és chemiai vonatkozású tanulmányainak száma kb. 50-re tehető. Fontosabb alapvető tanulmányai: Kongó-vörös táptalaj; Nitrit-meghatározás ivóvízben; Nitrit-meghatározás hús- és kolbászfélékben; Mikronitrogén-meghatározás; Cholesterin-meghatározás és A tífusz-immunitás lényege.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 24. címszó a lexikon => 5. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10024.htm

CÍMSZÓ: Acél

SZEMÉLYNÉV: Acél Dezső

SZÓCIKK: Acél Dezső, orvos, szül. Budapesten 1890 dec. 31. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Tíz évig a közegészségtani intézet tanársegéde volt. 1920 óta a Pesti Izr. Hitközség kórházai központi laboratóriumának főorvosa. Magyar és német folyóiratokban megjelent bakteriológiai, serológiai és chemiai vonatkozású tanulmányainak száma kb. 50-re tehető. Fontosabb alapvető tanulmányai: Kongó-vörös táptalaj; Nitrit-meghatározás ivóvízben; Nitrit-meghatározás hús- és kolbászfélékben; Mikronitrogén-meghatározás; Cholesterin-meghatározás és A tífusz-immunitás lényege.

10024.ht

CÍMSZÓ Acé

SZEMÉLYNÉV Acé Dezs

SZÓCIKK Acé Dezső orvos szül Budapeste 189 dec 31 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte Tí évi közegészségtan intéze tanársegéd volt 192 ót Pest Izr Hitközsé kórháza központ laboratóriumána főorvosa Magya é néme folyóiratokba megjelen bakteriológiai serológia é chemia vonatkozás tanulmányaina szám kb 50-r tehető Fontosab alapvet tanulmányai Kongó-vörö táptalaj Nitrit-meghatározá ivóvízben Nitrit-meghatározá hús é kolbászfélékben Mikronitrogén-meghatározás Cholesterin-meghatározá é tífusz-immunitá lényege

10024.h

CÍMSZ Ac

SZEMÉLYNÉ Ac Dez

SZÓCIK Ac Dezs orvo szü Budapest 18 de 3 Egyete tanulmánya Budapest végezt T év közegészségta intéz tanársegé vol 19 ó Pes Iz Hitközs kórház közpon laboratóriumán főorvos Magy ném folyóiratokb megjele bakteriológia serológi chemi vonatkozá tanulmányain szá k 50- tehet Fontosa alapve tanulmánya Kongó-vör táptala Nitrit-meghatároz ivóvízbe Nitrit-meghatároz hú kolbászfélékbe Mikronitrogén-meghatározá Cholesterin-meghatároz tífusz-immunit lényeg

10024.

CÍMS A

SZEMÉLYN A De

SZÓCI A Dez orv sz Budapes 1 d Egyet tanulmány Budapes végez é közegészségt inté tanárseg vo 1 Pe I Hitköz kórhá közpo laboratóriumá főorvo Mag né folyóiratok megjel bakteriológi serológ chem vonatkoz tanulmányai sz 50 tehe Fontos alapv tanulmány Kongó-vö táptal Nitrit-meghatáro ivóvízb Nitrit-meghatáro h kolbászfélékb Mikronitrogén-meghatároz Cholesterin-meghatáro tífusz-immuni lénye

10024

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC De or s Budape Egye tanulmán Budape vége közegészség int tanárse v P Hitkö kórh közp laboratórium főorv Ma n folyóirato megje bakteriológ seroló che vonatko tanulmánya s 5 teh Fonto alap tanulmán Kongó-v tápta Nitrit-meghatár ivóvíz Nitrit-meghatár kolbászfélék Mikronitrogén-meghatáro Cholesterin-meghatár tífusz-immun lény

1002SZEMÉL

SZÓ D o Budap Egy tanulmá Budap vég közegészsé in tanárs Hitk kór köz laboratóriu főor M folyóirat megj bakterioló serol ch vonatk tanulmány te Font ala tanulmá Kongó- tápt Nitrit-meghatá ivóví Nitrit-meghatá kolbászfélé Mikronitrogén-meghatár Cholesterin-meghatá tífusz-immu lén