10041.htm

CÍMSZÓ: Ádám

SZEMÉLYNÉV: Ádám Lajos

SZÓCIKK: Ádám Lajos* orvostanár, szül. Tergenyén 1879 máj. 1. A budapesti egyetemen tanult és a sebészeti klinikán volt előbb tanársegéd, majd 1916 óta egyetemi magántanár, egyszersmind közkórházi sebész-főorvos. 1923-ban egészségügyi főtanácsos, 1927. nyilv. rendkívüli egyetemi tanárnak és a III. sebészeti klinika igazgatójának nevezték ki. A fajvédő ifjúság egy féléven át hevesen tüntetett kinevezése ellen. Ám ügye a parlamentet is foglalkoztatta s ez alkalommal a liberális képviselők a miniszteri kinevezés jogossága mellett foglaltak állást. Elismert sebész, akinek elméleti értekezései a fistuláról, tetanusról s az érzéstelenítésről hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 41. címszó a lexikon => 8. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10041.htm

CÍMSZÓ: Ádám

SZEMÉLYNÉV: Ádám Lajos

SZÓCIKK: Ádám Lajos* orvostanár, szül. Tergenyén 1879 máj. 1. A budapesti egyetemen tanult és a sebészeti klinikán volt előbb tanársegéd, majd 1916 óta egyetemi magántanár, egyszersmind közkórházi sebész-főorvos. 1923-ban egészségügyi főtanácsos, 1927. nyilv. rendkívüli egyetemi tanárnak és a III. sebészeti klinika igazgatójának nevezték ki. A fajvédő ifjúság egy féléven át hevesen tüntetett kinevezése ellen. Ám ügye a parlamentet is foglalkoztatta s ez alkalommal a liberális képviselők a miniszteri kinevezés jogossága mellett foglaltak állást. Elismert sebész, akinek elméleti értekezései a fistuláról, tetanusról s az érzéstelenítésről hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg.

10041.ht

CÍMSZÓ Ádá

SZEMÉLYNÉV Ádá Lajo

SZÓCIKK Ádá Lajos orvostanár szül Tergenyé 187 máj 1 budapest egyeteme tanul é sebészet kliniká vol előb tanársegéd maj 191 ót egyetem magántanár egyszersmin közkórház sebész-főorvos 1923-ba egészségügy főtanácsos 1927 nyilv rendkívül egyetem tanárna é III sebészet klinik igazgatójána nevezté ki fajvéd ifjúsá eg féléve á hevese tüntetet kinevezés ellen Á ügy parlamente i foglalkoztatt e alkalomma liberáli képviselő miniszter kinevezé jogosság mellet foglalta állást Elismer sebész akine elmélet értekezése fistuláról tetanusró a érzéstelenítésrő haza é külföld szaklapokba jelente meg

10041.h

CÍMSZ Ád

SZEMÉLYNÉ Ád Laj

SZÓCIK Ád Lajo orvostaná szü Tergeny 18 má budapes egyetem tanu sebésze klinik vo elő tanársegé ma 19 ó egyete magántaná egyszersmi közkórhá sebész-főorvo 1923-b egészségüg főtanácso 192 nyil rendkívü egyete tanárn II sebésze klini igazgatóján nevezt k fajvé ifjús e félév heves tüntete kinevezé elle üg parlament foglalkoztat alkalomm liberál képvisel miniszte kinevez jogossá melle foglalt állás Elisme sebés akin elméle értekezés fistuláró tetanusr érzéstelenítésr haz külföl szaklapokb jelent me

10041.

CÍMS Á

SZEMÉLYN Á La

SZÓCI Á Laj orvostan sz Tergen 1 m budape egyete tan sebész klini v el tanárseg m 1 egyet magántan egyszersm közkórh sebész-főorv 1923- egészségü főtanács 19 nyi rendkív egyet tanár I sebész klin igazgatójá nevez fajv ifjú félé heve tüntet kinevez ell ü parlamen foglalkozta alkalom liberá képvise miniszt kineve jogoss mell foglal állá Elism sebé aki elmél értekezé fistulár tetanus érzéstelenítés ha külfö szaklapok jelen m

10041

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC La orvosta s Terge budap egyet ta sebés klin e tanárse egye magánta egyszers közkór sebész-főor 1923 egészség főtanác 1 ny rendkí egye taná sebés kli igazgatój neve faj ifj fél hev tünte kineve el parlame foglalkozt alkalo liber képvis minisz kinev jogos mel fogla áll Elis seb ak elmé értekez fistulá tetanu érzésteleníté h külf szaklapo jele

1004SZEMÉL

SZÓ L orvost Terg buda egye t sebé kli tanárs egy magánt egyszer közkó sebész-főo 192 egészsé főtaná n rendk egy tan sebé kl igazgató nev fa if fé he tünt kinev e parlam foglalkoz alkal libe képvi minis kine jogo me fogl ál Eli se a elm érteke fistul tetan érzéstelenít kül szaklap jel