10043.htm

CÍMSZÓ: Ádár

SZÓCIKK: Ádár (ádor), a zsinagógái év tizenkettedik hó napja. Mindig huszonkilenc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak szombatra, hétfőre, szerdára és csütörtökre eshetik. A zodiákusban hal a jele. Sábosz Sekolim-ot (l. o.), ha Á. újholdjának első napja szombatra esik, ezen a napon tartják (l. Taanisz Eszter, [Á. 13.], Purim [A. 14.] Susán Purim [A. 15.]). Sábosz Zochor-t (l. o.) a purimot közvetlenül megelőző szombaton tartják. A purimot követő szombatok egyikén, még Á.-ban tartják Sábosz Poró-t (l. o.), azon szombaton pedig, melyen niszán újholdját kihirdetik, tartják Sabosz Hachódest (l. o.), kivéve ha niszán újholdjának első napja szombatra esik, úgy ezen a napon. Két Á. esetén minden a második Á.-ba tevődik át.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 43. címszó a lexikon => 8. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10043.htm

CÍMSZÓ: Ádár

SZÓCIKK: Ádár ádor , a zsinagógái év tizenkettedik hó napja. Mindig huszonkilenc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak szombatra, hétfőre, szerdára és csütörtökre eshetik. A zodiákusban hal a jele. Sábosz Sekolim-ot l. o. , ha Á. újholdjának első napja szombatra esik, ezen a napon tartják l. Taanisz Eszter, [Á. 13.], Purim [A. 14.] Susán Purim [A. 15.] . Sábosz Zochor-t l. o. a purimot közvetlenül megelőző szombaton tartják. A purimot követő szombatok egyikén, még Á.-ban tartják Sábosz Poró-t l. o. , azon szombaton pedig, melyen niszán újholdját kihirdetik, tartják Sabosz Hachódest l. o. , kivéve ha niszán újholdjának első napja szombatra esik, úgy ezen a napon. Két Á. esetén minden a második Á.-ba tevődik át.

10043.ht

CÍMSZÓ Ádá

SZÓCIKK Ádá ádo zsinagógá é tizenkettedi h napja Mindi huszonkilen napbó áll Újholdj naptár berendezkedé szerin csa szombatra hétfőre szerdár é csütörtökr eshetik zodiákusba ha jele Sábos Sekolim-o l o h Á újholdjána els napj szombatr esik eze napo tartjá l Taanis Eszter [Á 13.] Puri [A 14. Susá Puri [A 15. Sábos Zochor- l o purimo közvetlenü megelőz szombato tartják purimo követ szombato egyikén mé Á.-ba tartjá Sábos Poró- l o azo szombato pedig melye niszá újholdjá kihirdetik tartjá Sabos Hachódes l o kivév h niszá újholdjána els napj szombatr esik úg eze napon Ké Á eseté minde másodi Á.-b tevődi át

10043.h

CÍMSZ Ád

SZÓCIK Ád ád zsinagóg tizenketted napj Mind huszonkile napb ál Újhold naptá berendezked szeri cs szombatr hétfőr szerdá csütörtök esheti zodiákusb h jel Sábo Sekolim- újholdján el nap szombat esi ez nap tartj Taani Eszte [ 13. Pur [ 14 Sus Pur [ 15 Sábo Zochor purim közvetlen megelő szombat tartjá purim köve szombat egyiké m Á.-b tartj Sábo Poró az szombat pedi mely nisz újholdj kihirdeti tartj Sabo Hachóde kivé nisz újholdján el nap szombat esi ú ez napo K eset mind másod Á.- tevőd á

10043.

CÍMS Á

SZÓCI Á á zsinagó tizenkette nap Min huszonkil nap á Újhol napt berendezke szer c szombat hétfő szerd csütörtö eshet zodiákus je Sáb Sekolim újholdjá e na szomba es e na tart Taan Eszt 13 Pu 1 Su Pu 1 Sáb Zocho puri közvetle megel szomba tartj puri köv szomba egyik Á.- tart Sáb Por a szomba ped mel nis újhold kihirdet tart Sab Hachód kiv nis újholdjá e na szomba es e nap ese min máso Á. tevő

10043

CÍM

SZÓC zsinag tizenkett na Mi huszonki na Újho nap berendezk sze szomba hétf szer csütört eshe zodiáku j Sá Sekoli újholdj n szomb e n tar Taa Esz 1 P S P Sá Zoch pur közvetl mege szomb tart pur kö szomb egyi Á. tar Sá Po szomb pe me ni újhol kihirde tar Sa Hachó ki ni újholdj n szomb e na es mi más Á tev

1004SZÓ zsina tizenket n M huszonk n Újh na berendez sz szomb hét sze csütör esh zodiák S Sekol újhold szom ta Ta Es S Zoc pu közvet meg szom tar pu k szom egy Á ta S P szom p m n újho kihird ta S Hach k n újhold szom n e m má te