10044.htm

CÍMSZÓ: Ádár Séni

SZÓCIKK: Ádár séni. Szó szerint második Ádár, nevezik véádárnak is; a zsinagógái szökőév 13. hónapja. Egy-egy ilyet a 19 éves ciklus folyamán 7 ízben iktatnak az esztendőbe, hogy kiegyenlítsék a nap- és holdév között levő különbségeket. Valamennyi terminus a második ádárra tétetik át. Ádár 7-ét Mózes születésének és halálának évfordulóját, Eszter böjtjét és purimot ebben a hónapban tartják. (Első ádárban van az ú. n. kis purim, l. o.) A halálozási évfordulót is ebben a hónapban tartják, kivéve, ha a halál egy szökőév első ádárjában következett be.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 44. címszó a lexikon => 8. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10044.htm

CÍMSZÓ: Ádár Séni

SZÓCIKK: Ádár séni. Szó szerint második Ádár, nevezik véádárnak is; a zsinagógái szökőév 13. hónapja. Egy-egy ilyet a 19 éves ciklus folyamán 7 ízben iktatnak az esztendőbe, hogy kiegyenlítsék a nap- és holdév között levő különbségeket. Valamennyi terminus a második ádárra tétetik át. Ádár 7-ét Mózes születésének és halálának évfordulóját, Eszter böjtjét és purimot ebben a hónapban tartják. Első ádárban van az ú. n. kis purim, l. o. A halálozási évfordulót is ebben a hónapban tartják, kivéve, ha a halál egy szökőév első ádárjában következett be.

10044.ht

CÍMSZÓ Ádá Sén

SZÓCIKK Ádá séni Sz szerin másodi Ádár nevezi véádárna is zsinagógá szökőé 13 hónapja Egy-eg ilye 1 éve ciklu folyamá ízbe iktatna a esztendőbe hog kiegyenlítsé nap é holdé közöt lev különbségeket Valamenny terminu másodi ádárr téteti át Ádá 7-é Móze születéséne é halálána évfordulóját Eszte böjtjé é purimo ebbe hónapba tartják Els ádárba va a ú n ki purim l o halálozás évforduló i ebbe hónapba tartják kivéve h halá eg szökőé els ádárjába következet be

10044.h

CÍMSZ Ád Sé

SZÓCIK Ád sén S szeri másod Ádá nevez véádárn i zsinagóg szökő 1 hónapj Egy-e ily év cikl folyam ízb iktatn esztendőb ho kiegyenlíts na hold közö le különbségeke Valamenn termin másod ádár tétet á Ád 7- Móz születésén halálán évfordulójá Eszt böjtj purim ebb hónapb tartjá El ádárb v k puri halálozá évfordul ebb hónapb tartjá kivév hal e szökő el ádárjáb következe b

10044.

CÍMS Á S

SZÓCI Á sé szer máso Ád neve véádár zsinagó szök hónap Egy- il é cik folya íz iktat esztendő h kiegyenlít n hol köz l különbségek Valamen termi máso ádá téte Á 7 Mó születésé halálá évfordulój Esz böjt puri eb hónap tartj E ádár pur haláloz évfordu eb hónap tartj kivé ha szök e ádárjá következ

10044

CÍM

SZÓC s sze más Á nev véádá zsinag szö hóna Egy i ci foly í ikta esztend kiegyenlí ho kö különbsége Valame term más ád tét M születés halál évforduló Es böj pur e hóna tart ádá pu halálo évford e hóna tart kiv h szö ádárj követke

1004SZÓ sz má ne véád zsina sz hón Eg c fol ikt eszten kiegyenl h k különbség Valam ter má á té születé halá évfordul E bö pu hón tar ád p halál évfor hón tar ki sz ádár követk