10047.htm

CÍMSZÓ: Addir hu

SZÓCIKK: Addir hu (Jelentése: «mindenható ő»), a Haggáda végére beillesztett szép dallamú, népies dal, mely a jeruzsálemi templom felépítéséről szól. A dal minden strófája Isten egyik tulajdonságával kezdődik s egy refrénnel zárul. Az A.-t különféle, népies dallamokra éneklik, amelyek átmentek a nyilvános Istentiszteletbe is, ahol ezek peszachkor a tipikus, sűrűn visszatérő ünnepi melódiák. A dal Provence-i eredetű a XIV. sz.-ból.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 47. címszó a lexikon => 8. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10047.htm

CÍMSZÓ: Addir hu

SZÓCIKK: Addir hu Jelentése: mindenható ő , a Haggáda végére beillesztett szép dallamú, népies dal, mely a jeruzsálemi templom felépítéséről szól. A dal minden strófája Isten egyik tulajdonságával kezdődik s egy refrénnel zárul. Az A.-t különféle, népies dallamokra éneklik, amelyek átmentek a nyilvános Istentiszteletbe is, ahol ezek peszachkor a tipikus, sűrűn visszatérő ünnepi melódiák. A dal Provence-i eredetű a XIV. sz.-ból.

10047.ht

CÍMSZÓ Addi h

SZÓCIKK Addi h Jelentése mindenhat Haggád végér beillesztet szé dallamú népie dal mel jeruzsálem templo felépítésérő szól da minde strófáj Iste egyi tulajdonságáva kezdődi eg refrénne zárul A A.- különféle népie dallamokr éneklik amelye átmente nyilváno Istentiszteletb is aho eze peszachko tipikus sűrű visszatér ünnep melódiák da Provence- eredet XIV sz.-ból

10047.h

CÍMSZ Add

SZÓCIK Add Jelentés mindenha Haggá végé beilleszte sz dallam népi da me jeruzsále templ felépítésér szó d mind strófá Ist egy tulajdonságáv kezdőd e refrénn záru A. különfél népi dallamok énekli amely átment nyilván Istentisztelet i ah ez peszachk tipiku sűr visszaté ünne melódiá d Provence erede XI sz.-bó

10047.

CÍMS Ad

SZÓCI Ad Jelenté mindenh Hagg vég beilleszt s dalla nép d m jeruzsál temp felépítésé sz min stróf Is eg tulajdonságá kezdő refrén zár A különfé nép dallamo énekl amel átmen nyilvá Istentisztele a e peszach tipik sű visszat ünn melódi Provenc ered X sz.-b

10047

CÍM A

SZÓC A Jelent minden Hag vé beillesz dall né jeruzsá tem felépítés s mi stró I e tulajdonság kezd refré zá különf né dallam ének ame átme nyilv Istentisztel peszac tipi s vissza ün melód Proven ere sz.-

1004SZÓ Jelen minde Ha v beilles dal n jeruzs te felépíté m str tulajdonsá kez refr z külön n dalla éne am átm nyil Istentiszte pesza tip vissz ü meló Prove er sz.