10049.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Gyula

SZÓCIKK: A. Gyula, a Pesti Chevra Kadisa elnöke, szül. Bazinban 1849 júl. 18. A budapesti kereskedelmi akadémia elvégzése után bankpályára ment. A Cohen bankháznál kezdte, majd Fővárosi Váltóüzlet néven önálló bankházat alapított, mely 50 éve áll fenn. Évtizedek óta vezető szerepet játszik a felekezeti életben. Sokáig volta Pesti Izr. Hitközség kórházi bizottságának elnöke és templomi elöljáró. Jelenleg elnöke a Mikéfének és a Pesti Chevra Kadisának, mely az ő vezetése alatt nagyot fejlődött és számos intézményt létesített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 49. címszó a lexikon => 8. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10049.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Gyula

SZÓCIKK: A. Gyula, a Pesti Chevra Kadisa elnöke, szül. Bazinban 1849 júl. 18. A budapesti kereskedelmi akadémia elvégzése után bankpályára ment. A Cohen bankháznál kezdte, majd Fővárosi Váltóüzlet néven önálló bankházat alapított, mely 50 éve áll fenn. Évtizedek óta vezető szerepet játszik a felekezeti életben. Sokáig volta Pesti Izr. Hitközség kórházi bizottságának elnöke és templomi elöljáró. Jelenleg elnöke a Mikéfének és a Pesti Chevra Kadisának, mely az ő vezetése alatt nagyot fejlődött és számos intézményt létesített.

10049.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Gyul

SZÓCIKK A Gyula Pest Chevr Kadis elnöke szül Bazinba 184 júl 18 budapest kereskedelm akadémi elvégzés utá bankpályár ment Cohe bankházná kezdte maj Főváros Váltóüzle néve önáll bankháza alapított mel 5 év ál fenn Évtizede ót vezet szerepe játszi felekezet életben Sokái volt Pest Izr Hitközsé kórház bizottságána elnök é templom elöljáró Jelenle elnök Mikéféne é Pest Chevr Kadisának mel a vezetés alat nagyo fejlődöt é számo intézmény létesített

10049.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Gyu

SZÓCIK Gyul Pes Chev Kadi elnök szü Bazinb 18 jú 1 budapes kereskedel akadém elvégzé ut bankpályá men Coh bankházn kezdt ma Főváro Váltóüzl név önál bankház alapítot me é á fen Évtized ó veze szerep játsz felekeze életbe Soká vol Pes Iz Hitközs kórhá bizottságán elnö templo elöljár Jelenl elnö Mikéfén Pes Chev Kadisána me vezeté ala nagy fejlődö szám intézmén létesítet

10049.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad Gy

SZÓCI Gyu Pe Che Kad elnö sz Bazin 1 j budape kereskede akadé elvégz u bankpály me Co bankház kezd m Fővár Váltóüz né öná bankhá alapíto m fe Évtize vez szere játs felekez életb Sok vo Pe I Hitköz kórh bizottságá eln templ elöljá Jelen eln Mikéfé Pe Che Kadisán m vezet al nag fejlőd szá intézmé létesíte

10049

CÍM A

SZEMÉLY A G

SZÓC Gy P Ch Ka eln s Bazi budap keresked akad elvég bankpál m C bankhá kez Fővá Váltóü n ön bankh alapít f Évtiz ve szer ját feleke élet So v P Hitkö kór bizottság el temp elölj Jele el Mikéf P Ch Kadisá veze a na fejlő sz intézm létesít

1004SZEMÉL

SZÓ G C K el Baz buda kereske aka elvé bankpá bankh ke Főv Váltó ö bank alapí Évti v sze já felek éle S Hitk kó bizottsá e tem elöl Jel e Miké C Kadis vez n fejl s intéz létesí