10050.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Heinrich

SZÓCIKK: A. Heinrich, orvos-író, szül. Pozsonyban 1849 aug. 5., megh. Bécsben 1909 nov. 27 A gimnáziumot szülővárosában, az egyetemet Bécsben végezte és u. o. lett városi kerületi orvos Egyszersmind munkatársa volt a Neue Freie Pressének, 1886-ban szerkesztette a Tagblatt des hygien. Congresses, 1889 óta a Wiener Medizinische Wochenschrift, 1894 óta a Monatsschrift f. Gesundheilspflege, a Taschenbuch f. Zivilärzte és a Medizinalschematismus c. kiadványokat és folyóiratokat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 50. címszó a lexikon => 9. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10050.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Heinrich

SZÓCIKK: A. Heinrich, orvos-író, szül. Pozsonyban 1849 aug. 5., megh. Bécsben 1909 nov. 27 A gimnáziumot szülővárosában, az egyetemet Bécsben végezte és u. o. lett városi kerületi orvos Egyszersmind munkatársa volt a Neue Freie Pressének, 1886-ban szerkesztette a Tagblatt des hygien. Congresses, 1889 óta a Wiener Medizinische Wochenschrift, 1894 óta a Monatsschrift f. Gesundheilspflege, a Taschenbuch f. Zivilärzte és a Medizinalschematismus c. kiadványokat és folyóiratokat.

10050.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Heinric

SZÓCIKK A Heinrich orvos-író szül Pozsonyba 184 aug 5. megh Bécsbe 190 nov 2 gimnáziumo szülővárosában a egyeteme Bécsbe végezt é u o let város kerület orvo Egyszersmin munkatárs vol Neu Frei Pressének 1886-ba szerkesztett Tagblat de hygien Congresses 188 ót Wiene Medizinisch Wochenschrift 189 ót Monatsschrif f Gesundheilspflege Taschenbuc f Zivilärzt é Medizinalschematismu c kiadványoka é folyóiratokat

10050.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Heinri

SZÓCIK Heinric orvos-ír szü Pozsonyb 18 au 5 meg Bécsb 19 no gimnázium szülővárosába egyetem Bécsb végez le váro kerüle orv Egyszersmi munkatár vo Ne Fre Presséne 1886-b szerkesztet Tagbla d hygie Congresse 18 ó Wien Medizinisc Wochenschrif 18 ó Monatsschri Gesundheilspfleg Taschenbu Zivilärz Medizinalschematism kiadványok folyóiratoka

10050.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad Heinr

SZÓCI Heinri orvos-í sz Pozsony 1 a me Bécs 1 n gimnáziu szülővárosáb egyete Bécs vége l vár kerül or Egyszersm munkatá v N Fr Pressén 1886- szerkeszte Tagbl hygi Congress 1 Wie Medizinis Wochenschri 1 Monatsschr Gesundheilspfle Taschenb Zivilär Medizinalschematis kiadványo folyóiratok

10050

CÍM A

SZEMÉLY A Hein

SZÓC Heinr orvos- s Pozson m Béc gimnázi szülővárosá egyet Béc vég vá kerü o Egyszers munkat F Pressé 1886 szerkeszt Tagb hyg Congres Wi Medizini Wochenschr Monatssch Gesundheilspfl Taschen Zivilä Medizinalschemati kiadvány folyóirato

1005SZEMÉL Hei

SZÓ Hein orvos Pozso Bé gimnáz szülőváros egye Bé vé v ker Egyszer munka Press 188 szerkesz Tag hy Congre W Medizin Wochensch Monatssc Gesundheilspf Tasche Zivil Medizinalschemat kiadván folyóirat