10051.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Ignác

SZÓCIKK: A. Ignác, zeneesztétikus, szül. Ungváron 1851 máj. 2., megh. Bécsben. Tanulmányai után nyelvtani, zenei és gyorsírási stúdiumokkal foglalkozott. Legérdekesebb ötlete a zenegyorsírás, a zenei hangoknak a beszéd mintájára való gyors leírása. 1870-ben már megjelent a hangversenyeken és lemásolta az előadott műveket. Két esztendeig küzdött a terv megvalósításáért, de anyagi segítséget nem tudott szerezni találmánya népszerűsítésére. Ezután Bécsbe ment és ott halt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 51. címszó a lexikon => 9. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10051.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Ignác

SZÓCIKK: A. Ignác, zeneesztétikus, szül. Ungváron 1851 máj. 2., megh. Bécsben. Tanulmányai után nyelvtani, zenei és gyorsírási stúdiumokkal foglalkozott. Legérdekesebb ötlete a zenegyorsírás, a zenei hangoknak a beszéd mintájára való gyors leírása. 1870-ben már megjelent a hangversenyeken és lemásolta az előadott műveket. Két esztendeig küzdött a terv megvalósításáért, de anyagi segítséget nem tudott szerezni találmánya népszerűsítésére. Ezután Bécsbe ment és ott halt meg.

10051.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Igná

SZÓCIKK A Ignác zeneesztétikus szül Ungváro 185 máj 2. megh Bécsben Tanulmánya utá nyelvtani zene é gyorsírás stúdiumokka foglalkozott Legérdekeseb ötlet zenegyorsírás zene hangokna beszé mintájár val gyor leírása 1870-be má megjelen hangversenyeke é lemásolt a előadot műveket Ké esztendei küzdöt ter megvalósításáért d anyag segítsége ne tudot szerezn találmány népszerűsítésére Ezutá Bécsb men é ot hal meg

10051.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Ign

SZÓCIK Igná zeneesztétiku szü Ungvár 18 má 2 meg Bécsbe Tanulmány ut nyelvtan zen gyorsírá stúdiumokk foglalkozot Legérdekese ötle zenegyorsírá zen hangokn besz mintájá va gyo leírás 1870-b m megjele hangversenyek lemásol előado műveke K esztende küzdö te megvalósításáér anya segítség n tudo szerez találmán népszerűsítésér Ezut Bécs me o ha me

10051.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad Ig

SZÓCI Ign zeneesztétik sz Ungvá 1 m me Bécsb Tanulmán u nyelvta ze gyorsír stúdiumok foglalkozo Legérdekes ötl zenegyorsír ze hangok bes mintáj v gy leírá 1870- megjel hangversenye lemáso előad művek esztend küzd t megvalósításáé any segítsé tud szere találmá népszerűsítésé Ezu Béc m h m

10051

CÍM A

SZEMÉLY A I

SZÓC Ig zeneesztéti s Ungv m Bécs Tanulmá nyelvt z gyorsí stúdiumo foglalkoz Legérdeke öt zenegyorsí z hango be mintá g leír 1870 megje hangverseny lemás előa műve eszten küz megvalósításá an segíts tu szer találm népszerűsítés Ez Bé

1005SZEMÉL

SZÓ I zeneesztét Ung Béc Tanulm nyelv gyors stúdium foglalko Legérdek ö zenegyors hang b mint leí 187 megj hangversen lemá elő műv eszte kü megvalósítás a segít t sze talál népszerűsíté E B