10053.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Lajos

SZÓCIKK: A. Lajos, a Pesti Izr. Hitközség elnöke, szül. Szencen 1837., megh. Budapesten 1927. A bécsi politechnikum elvégzése után bankpályára ment, s 1865. Budapesten megalapította a ma is fennálló Adler Lajos és Fia bankcéget. Számos nagy ipari vállalat igazgatósági tagja volt. A felekezeti életben vezető szerepet játszott. Évtizedekig volt a Pesti Izr. Hitközség jótékonysági, majd kultuszelöljárója, 1913-16-ig pedig elnöke. Ez irányú munkásságával nagyban hozzájárult a hitközség fejlődéséhez.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 53. címszó a lexikon => 9. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10053.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Lajos

SZÓCIKK: A. Lajos, a Pesti Izr. Hitközség elnöke, szül. Szencen 1837., megh. Budapesten 1927. A bécsi politechnikum elvégzése után bankpályára ment, s 1865. Budapesten megalapította a ma is fennálló Adler Lajos és Fia bankcéget. Számos nagy ipari vállalat igazgatósági tagja volt. A felekezeti életben vezető szerepet játszott. Évtizedekig volt a Pesti Izr. Hitközség jótékonysági, majd kultuszelöljárója, 1913-16-ig pedig elnöke. Ez irányú munkásságával nagyban hozzájárult a hitközség fejlődéséhez.

10053.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Lajo

SZÓCIKK A Lajos Pest Izr Hitközsé elnöke szül Szence 1837. megh Budapeste 1927 bécs politechniku elvégzés utá bankpályár ment 1865 Budapeste megalapított m i fennáll Adle Lajo é Fi bankcéget Számo nag ipar vállala igazgatóság tagj volt felekezet életbe vezet szerepe játszott Évtizedeki vol Pest Izr Hitközsé jótékonysági maj kultuszelöljárója 1913-16-i pedi elnöke E irány munkásságáva nagyba hozzájárul hitközsé fejlődéséhez

10053.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Laj

SZÓCIK Lajo Pes Iz Hitközs elnök szü Szenc 1837 meg Budapest 192 béc politechnik elvégzé ut bankpályá men 186 Budapest megalapítot fennál Adl Laj F bankcége Szám na ipa vállal igazgatósá tag vol felekeze életb veze szerep játszot Évtizedek vo Pes Iz Hitközs jótékonyság ma kultuszelöljárój 1913-16- ped elnök irán munkásságáv nagyb hozzájáru hitközs fejlődéséhe

10053.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad La

SZÓCI Laj Pe I Hitköz elnö sz Szen 183 me Budapes 19 bé politechni elvégz u bankpály me 18 Budapes megalapíto fenná Ad La bankcég Szá n ip válla igazgatós ta vo felekez élet vez szere játszo Évtizede v Pe I Hitköz jótékonysá m kultuszelöljáró 1913-16 pe elnö irá munkásságá nagy hozzájár hitköz fejlődéséh

10053

CÍM A

SZEMÉLY A L

SZÓC La P Hitkö eln s Sze 18 m Budape 1 b politechn elvég bankpál m 1 Budape megalapít fenn A L bankcé Sz i váll igazgató t v feleke éle ve szer játsz Évtized P Hitkö jótékonys kultuszelöljár 1913-1 p eln ir munkásság nag hozzájá hitkö fejlődésé

1005SZEMÉL

SZÓ L Hitk el Sz 1 Budap politech elvé bankpá Budap megalapí fen bankc S vál igazgat felek él v sze játs Évtize Hitk jótékony kultuszelöljá 1913- el i munkássá na hozzáj hitk fejlődés