10056.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Sándor

SZÓCIKK: A. Sándor, paksi rabbi, megh. Pakson 1894. Működésének első helye Jankovác volt és onnan hívták meg a paksi hitközség rabbisági ülnökének. Midőn Unger Joel (l. o.) híres rabbi meghalt 1886-ban, a hitközség annak vejét, Szófer Sussmann halasi rabbit, a híres hitszónokot válasz totta meg utódjául, mire egy töredék kivált az orthodox anyahitközségből és mint status quo- hitközség A.-t választotta meg rabbijául. A. nyolc évig töltötte be ezt az újabb állását.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 56. címszó a lexikon => 9. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10056.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Sándor

SZÓCIKK: A. Sándor, paksi rabbi, megh. Pakson 1894. Működésének első helye Jankovác volt és onnan hívták meg a paksi hitközség rabbisági ülnökének. Midőn Unger Joel l. o. híres rabbi meghalt 1886-ban, a hitközség annak vejét, Szófer Sussmann halasi rabbit, a híres hitszónokot válasz totta meg utódjául, mire egy töredék kivált az orthodox anyahitközségből és mint status quo- hitközség A.-t választotta meg rabbijául. A. nyolc évig töltötte be ezt az újabb állását.

10056.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Sándo

SZÓCIKK A Sándor paks rabbi megh Pakso 1894 Működéséne els hely Janková vol é onna hívtá me paks hitközsé rabbiság ülnökének Midő Unge Joe l o híre rabb meghal 1886-ban hitközsé anna vejét Szófe Sussman halas rabbit híre hitszónoko válas tott me utódjául mir eg töredé kivál a orthodo anyahitközségbő é min statu quo hitközsé A.- választott me rabbijául A nyol évi töltött b ez a újab állását

10056.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Sánd

SZÓCIK Sándo pak rabb meg Paks 189 Működésén el hel Jankov vo onn hívt m pak hitközs rabbisá ülnökéne Mid Ung Jo hír rab megha 1886-ba hitközs ann vejé Szóf Sussma hala rabbi hír hitszónok vála tot m utódjáu mi e töred kivá orthod anyahitközségb mi stat qu hitközs A. választot m rabbijáu nyo év töltöt e úja állásá

10056.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad Sán

SZÓCI Sánd pa rab me Pak 18 Működésé e he Janko v on hív pa hitköz rabbis ülnökén Mi Un J hí ra megh 1886-b hitköz an vej Szó Sussm hal rabb hí hitszóno vál to utódjá m töre kiv ortho anyahitközség m sta q hitköz A választo rabbijá ny é töltö új állás

10056

CÍM A

SZEMÉLY A Sá

SZÓC Sán p ra m Pa 1 Működés h Jank o hí p hitkö rabbi ülnöké M U h r meg 1886- hitkö a ve Sz Suss ha rab h hitszón vá t utódj tör ki orth anyahitközsé st hitkö választ rabbij n tölt ú állá

1005SZEMÉL S

SZÓ Sá r P Működé Jan h hitk rabb ülnök me 1886 hitk v S Sus h ra hitszó v utód tö k ort anyahitközs s hitk válasz rabbi töl áll