10058.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Vilmos

SZÓCIKK: A. Vilmos, rabbi, szül. Pakson (Tolna vm.) 1867 júl. 13-án. 1885-1895-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták a budapesti egyetemen bölcsészdoktorrá, 1896-ban rabbivá, 1906 óta működik Hatvanban, mint rabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 58. címszó a lexikon => 9. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10058.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Vilmos

SZÓCIKK: A. Vilmos, rabbi, szül. Pakson Tolna vm. 1867 júl. 13-án. 1885-1895-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták a budapesti egyetemen bölcsészdoktorrá, 1896-ban rabbivá, 1906 óta működik Hatvanban, mint rabbi.

10058.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Vilmo

SZÓCIKK A Vilmos rabbi szül Pakso Toln vm 186 júl 13-án 1885-1895-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1894-be avattá budapest egyeteme bölcsészdoktorrá 1896-ba rabbivá 190 ót működi Hatvanban min rabbi

10058.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Vilm

SZÓCIK Vilmo rabb szü Paks Tol v 18 jú 13-á 1885-1895- vo budapes Rabbikép növendék 1894-b avatt budapes egyetem bölcsészdoktorr 1896-b rabbiv 19 ó működ Hatvanba mi rabb

10058.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad Vil

SZÓCI Vilm rab sz Pak To 1 j 13- 1885-1895 v budape Rabbiké növendé 1894- avat budape egyete bölcsészdoktor 1896- rabbi 1 műkö Hatvanb m rab

10058

CÍM A

SZEMÉLY A Vi

SZÓC Vil ra s Pa T 13 1885-189 budap Rabbik növend 1894 ava budap egyet bölcsészdokto 1896 rabb műk Hatvan ra

1005SZEMÉL V

SZÓ Vi r P 1 1885-18 buda Rabbi növen 189 av buda egye bölcsészdokt 189 rab mű Hatva r