10059.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Vince

SZÓCIKK: A. Vince, zongoraművész és zeneszerző, szül. Győrben 1826 ápr. 3., megh. Genfben 1871 jan. 4. Erkel Ferenc tanítványa volt. Tanulmányai befejezése után Bécsbe, majd Párisba utazott. Párisban Wagner, Bülow, Lalo és Ernst társasága tett rá nagy hatást. Rengeteg hangversenyt adott. A turnék után Genfben telepedett le, ahol hat évig volt a konzervatórium tanára. Kompozíciói közül briliáns etűdjei és értékes zongora darabjai nevezetesek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 59. címszó a lexikon => 9. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10059.htm

CÍMSZÓ: Adler

SZEMÉLYNÉV: Adler Vince

SZÓCIKK: A. Vince, zongoraművész és zeneszerző, szül. Győrben 1826 ápr. 3., megh. Genfben 1871 jan. 4. Erkel Ferenc tanítványa volt. Tanulmányai befejezése után Bécsbe, majd Párisba utazott. Párisban Wagner, Bülow, Lalo és Ernst társasága tett rá nagy hatást. Rengeteg hangversenyt adott. A turnék után Genfben telepedett le, ahol hat évig volt a konzervatórium tanára. Kompozíciói közül briliáns etűdjei és értékes zongora darabjai nevezetesek.

10059.ht

CÍMSZÓ Adle

SZEMÉLYNÉV Adle Vinc

SZÓCIKK A Vince zongoraművés é zeneszerző szül Győrbe 182 ápr 3. megh Genfbe 187 jan 4 Erke Feren tanítvány volt Tanulmánya befejezés utá Bécsbe maj Párisb utazott Párisba Wagner Bülow Lal é Erns társaság tet r nag hatást Rengete hangverseny adott turné utá Genfbe telepedet le aho ha évi vol konzervatóriu tanára Kompozíció közü brilián etűdje é értéke zongor darabja nevezetesek

10059.h

CÍMSZ Adl

SZEMÉLYNÉ Adl Vin

SZÓCIK Vinc zongoraművé zeneszerz szü Győrb 18 áp 3 meg Genfb 18 ja Erk Fere tanítván vol Tanulmány befejezé ut Bécsb ma Páris utazot Párisb Wagne Bülo La Ern társasá te na hatás Renget hangversen adot turn ut Genfb telepede l ah h év vo konzervatóri tanár Kompozíci köz briliá etűdj érték zongo darabj nevezetese

10059.

CÍMS Ad

SZEMÉLYN Ad Vi

SZÓCI Vin zongoraműv zeneszer sz Győr 1 á me Genf 1 j Er Fer tanítvá vo Tanulmán befejez u Bécs m Pári utazo Páris Wagn Bül L Er társas t n hatá Renge hangverse ado tur u Genf teleped a é v konzervatór taná Kompozíc kö brili etűd érté zong darab nevezetes

10059

CÍM A

SZEMÉLY A V

SZÓC Vi zongoramű zenesze s Győ m Gen E Fe tanítv v Tanulmá befeje Béc Pár utaz Pári Wag Bü E társa hat Reng hangvers ad tu Gen telepe konzervató tan Kompozí k bril etű ért zon dara nevezete

1005SZEMÉL

SZÓ V zongoram zenesz Gy Ge F tanít Tanulm befej Bé Pá uta Pár Wa B társ ha Ren hangver a t Ge telep konzervat ta Kompoz bri et ér zo dar nevezet