10060.htm

CÍMSZÓ: Ad méo sonó

SZÓCIKK: Ad méo sonó (száz évig), vagy ad méo veeszrim sonó (százhúsz évig éljen), sz. k.-sel: ad mea veeszrim saná. A jiddis nyelvjárásban Magyarországon is közhasználatú jókívánság. A hosszú életet és a földi élet boldogságát általában az erényes élet jutalmául ígéri a Szentírás (Tiszteld atyádat és anyádat, hogy meggyarapodjanak napjaid.) Nem csak az élő beszédben, de levelekben is használják a jókívánságot,még pedig a megszólítás után, de csak rövidített jelzéssel


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 60. címszó a lexikon => 10. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10060.htm

CÍMSZÓ: Ad méo sonó

SZÓCIKK: Ad méo sonó száz évig , vagy ad méo veeszrim sonó százhúsz évig éljen , sz. k.-sel: ad mea veeszrim saná. A jiddis nyelvjárásban Magyarországon is közhasználatú jókívánság. A hosszú életet és a földi élet boldogságát általában az erényes élet jutalmául ígéri a Szentírás Tiszteld atyádat és anyádat, hogy meggyarapodjanak napjaid. Nem csak az élő beszédben, de levelekben is használják a jókívánságot,még pedig a megszólítás után, de csak rövidített jelzéssel

10060.ht

CÍMSZÓ A mé son

SZÓCIKK A mé son szá évi vag a mé veeszri son százhús évi élje sz k.-sel a me veeszri saná jiddi nyelvjárásba Magyarországo i közhasználat jókívánság hossz élete é föld éle boldogságá általába a erénye éle jutalmáu ígér Szentírá Tisztel atyáda é anyádat hog meggyarapodjana napjaid Ne csa a él beszédben d levelekbe i használjá jókívánságot,mé pedi megszólítá után d csa rövidítet jelzésse

10060.h

CÍMSZ m so

SZÓCIK m so sz év va m veeszr so százhú év élj s k.-se m veeszr san jidd nyelvjárásb Magyarország közhasznála jókívánsá hoss élet föl él boldogság általáb erény él jutalmá ígé Szentír Tiszte atyád anyáda ho meggyarapodjan napjai N cs é beszédbe levelekb használj jókívánságot,m ped megszólít utá cs rövidíte jelzéss

10060.

CÍMS s

SZÓCI s s é v veesz s százh é él k.-s veesz sa jid nyelvjárás Magyarorszá közhasznál jókíváns hos éle fö é boldogsá általá erén é jutalm íg Szentí Tiszt atyá anyád h meggyarapodja napja c beszédb levelek használ jókívánságot, pe megszólí ut c rövidít jelzés

10060

CÍM

SZÓC vees száz é k.- vees s ji nyelvjárá Magyarorsz közhaszná jókíván ho él f boldogs által eré jutal í Szent Tisz aty anyá meggyarapodj napj beszéd levele haszná jókívánságot p megszól u rövidí jelzé

1006SZÓ vee szá k. vee j nyelvjár Magyarors közhaszn jókívá h é boldog álta er juta Szen Tis at any meggyarapod nap beszé level haszn jókívánságo megszó rövid jelz