10066.htm

CÍMSZÓ: Adorján

SZEMÉLYNÉV: Adorján Ármin

SZÓCIKK: A. Ármin, publicista, szül. Nyírbátorban 1867 febr. 22. Középiskolai és egyetemi tanulmányainak elvégzése után Nagyváradon telepedett le, ahol nagy közéleti és irodalmi munkásságot fejtett ki. A nagyváradi kongresszusi hitközség örökös elnöke, az Erdélyi és Bánáti Országos Izr. Irodának alapítása óta elnöke és elnöke az Országos Zsidó Kulturbizottságnak is. Megalapította a zsidó fiúárvaházat és az aggok házát. Egyik alapítója volt a nagyváradi Népkönyv tárnak. Több szépirodalmi munkája és főleg szociológiai cikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 66. címszó a lexikon => 10. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10066.htm

CÍMSZÓ: Adorján

SZEMÉLYNÉV: Adorján Ármin

SZÓCIKK: A. Ármin, publicista, szül. Nyírbátorban 1867 febr. 22. Középiskolai és egyetemi tanulmányainak elvégzése után Nagyváradon telepedett le, ahol nagy közéleti és irodalmi munkásságot fejtett ki. A nagyváradi kongresszusi hitközség örökös elnöke, az Erdélyi és Bánáti Országos Izr. Irodának alapítása óta elnöke és elnöke az Országos Zsidó Kulturbizottságnak is. Megalapította a zsidó fiúárvaházat és az aggok házát. Egyik alapítója volt a nagyváradi Népkönyv tárnak. Több szépirodalmi munkája és főleg szociológiai cikke jelent meg.

10066.ht

CÍMSZÓ Adorjá

SZEMÉLYNÉV Adorjá Ármi

SZÓCIKK A Ármin publicista szül Nyírbátorba 186 febr 22 Középiskola é egyetem tanulmányaina elvégzés utá Nagyvárado telepedet le aho nag közélet é irodalm munkásságo fejtet ki nagyvárad kongresszus hitközsé örökö elnöke a Erdély é Bánát Országo Izr Irodána alapítás ót elnök é elnök a Országo Zsid Kulturbizottságna is Megalapított zsid fiúárvaháza é a aggo házát Egyi alapítój vol nagyvárad Népköny tárnak Töb szépirodalm munkáj é főle szociológia cikk jelen meg

10066.h

CÍMSZ Adorj

SZEMÉLYNÉ Adorj Árm

SZÓCIK Ármi publicist szü Nyírbátorb 18 feb 2 Középiskol egyete tanulmányain elvégzé ut Nagyvárad telepede l ah na közéle irodal munkásság fejte k nagyvára kongresszu hitközs örök elnök Erdél Báná Ország Iz Irodán alapítá ó elnö elnö Ország Zsi Kulturbizottságn i Megalapítot zsi fiúárvaház agg házá Egy alapító vo nagyvára Népkön tárna Tö szépirodal munká fől szociológi cik jele me

10066.

CÍMS Ador

SZEMÉLYN Ador Ár

SZÓCI Árm publicis sz Nyírbátor 1 fe Középisko egyet tanulmányai elvégz u Nagyvára teleped a n közél iroda munkássá fejt nagyvár kongressz hitköz örö elnö Erdé Bán Orszá I Irodá alapít eln eln Orszá Zs Kulturbizottság Megalapíto zs fiúárvahá ag ház Eg alapít v nagyvár Népkö tárn T szépiroda munk fő szociológ ci jel m

10066

CÍM Ado

SZEMÉLY Ado Á

SZÓC Ár publici s Nyírbáto f Középisk egye tanulmánya elvég Nagyvár telepe közé irod munkáss fej nagyvá kongress hitkö ör eln Erd Bá Orsz Irod alapí el el Orsz Z Kulturbizottsá Megalapít z fiúárvah a há E alapí nagyvá Népk tár szépirod mun f szocioló c je

1006

CÍ Ad

SZEMÉL Ad

SZÓ Á public Nyírbát Középis egy tanulmány elvé Nagyvá telep köz iro munkás fe nagyv kongres hitk ö el Er B Ors Iro alap e e Ors Kulturbizotts Megalapí fiúárva h alap nagyv Nép tá szépiro mu szociol j