10068.htm

CÍMSZÓ: Adorján

SZEMÉLYNÉV: Adorján Emil

SZÓCIKK: A. Emil, ügyvéd, szül. Nagyváradon 1873. A budapesti egyetemen tanult s már hallgató korában szerkesztette a Gyorsírók Lapját, majd az ügyvédi diploma elnyerése után a Nagyvárad belső munkatársa, lett. Alelnöke volt a nagyváradi negyvennyolcas pártnak és az ügyvédi kamarának. Írt több, igen elterjedt gyorsírási tankönyvet, azonkívül: Olivia bosszúja (humoros regény, 1898); Komoly pillanatok (humoreszkek, 1899); Osztrák jog (1900).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 68. címszó a lexikon => 11. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10068.htm

CÍMSZÓ: Adorján

SZEMÉLYNÉV: Adorján Emil

SZÓCIKK: A. Emil, ügyvéd, szül. Nagyváradon 1873. A budapesti egyetemen tanult s már hallgató korában szerkesztette a Gyorsírók Lapját, majd az ügyvédi diploma elnyerése után a Nagyvárad belső munkatársa, lett. Alelnöke volt a nagyváradi negyvennyolcas pártnak és az ügyvédi kamarának. Írt több, igen elterjedt gyorsírási tankönyvet, azonkívül: Olivia bosszúja humoros regény, 1898 ; Komoly pillanatok humoreszkek, 1899 ; Osztrák jog 1900 .

10068.ht

CÍMSZÓ Adorjá

SZEMÉLYNÉV Adorjá Emi

SZÓCIKK A Emil ügyvéd szül Nagyvárado 1873 budapest egyeteme tanul má hallgat korába szerkesztett Gyorsíró Lapját maj a ügyvéd diplom elnyerés utá Nagyvára bels munkatársa lett Alelnök vol nagyvárad negyvennyolca pártna é a ügyvéd kamarának Ír több ige elterjed gyorsírás tankönyvet azonkívül Olivi bosszúj humoro regény 189 Komol pillanato humoreszkek 189 Osztrá jo 190

10068.h

CÍMSZ Adorj

SZEMÉLYNÉ Adorj Em

SZÓCIK Emi ügyvé szü Nagyvárad 187 budapes egyetem tanu m hallga koráb szerkesztet Gyorsír Lapjá ma ügyvé diplo elnyeré ut Nagyvár bel munkatárs let Alelnö vo nagyvára negyvennyolc pártn ügyvé kamarána Í töb ig elterje gyorsírá tankönyve azonkívü Oliv bosszú humor regén 18 Komo pillanat humoreszke 18 Osztr j 19

10068.

CÍMS Ador

SZEMÉLYN Ador E

SZÓCI Em ügyv sz Nagyvára 18 budape egyete tan hallg korá szerkeszte Gyorsí Lapj m ügyv dipl elnyer u Nagyvá be munkatár le Aleln v nagyvár negyvennyol párt ügyv kamarán tö i elterj gyorsír tankönyv azonkív Oli bossz humo regé 1 Kom pillana humoreszk 1 Oszt 1

10068

CÍM Ado

SZEMÉLY Ado

SZÓC E ügy s Nagyvár 1 budap egyet ta hall kor szerkeszt Gyors Lap ügy dip elnye Nagyv b munkatá l Alel nagyvá negyvennyo pár ügy kamará t elter gyorsí tanköny azonkí Ol boss hum reg Ko pillan humoresz Osz

1006

CÍ Ad

SZEMÉL Ad

SZÓ üg Nagyvá buda egye t hal ko szerkesz Gyor La üg di elny Nagy munkat Ale nagyv negyvenny pá üg kamar elte gyors tankön azonk O bos hu re K pilla humores Os