10076.htm

CÍMSZÓ: Agular

SZÓCIKK: Agular, nálunk is előforduló zsidó családnév, amely eredetileg Aguilarnak hangzott. Az A. család marannosz eredetű és nevét a spanyolországi hasonló nevű városkától nyerte. A család több tagja Ausztriában, Angliában és Hollandiában magas társadalmi állásba jutott, nálunk legismertebb Diego d'A., aki a schönbrunni kastély átépítése és a kereskedelem terén elért sikerei elismeréséül bárói rangot nyert Mária Terézia alatt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 76. címszó a lexikon => 12. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10076.htm

CÍMSZÓ: Agular

SZÓCIKK: Agular, nálunk is előforduló zsidó családnév, amely eredetileg Aguilarnak hangzott. Az A. család marannosz eredetű és nevét a spanyolországi hasonló nevű városkától nyerte. A család több tagja Ausztriában, Angliában és Hollandiában magas társadalmi állásba jutott, nálunk legismertebb Diego d'A., aki a schönbrunni kastély átépítése és a kereskedelem terén elért sikerei elismeréséül bárói rangot nyert Mária Terézia alatt.

10076.ht

CÍMSZÓ Agula

SZÓCIKK Agular nálun i előfordul zsid családnév amel eredetile Aguilarna hangzott A A csalá marannos eredet é nevé spanyolország hasonl nev városkátó nyerte csalá töb tagj Ausztriában Angliába é Hollandiába maga társadalm állásb jutott nálun legismerteb Dieg d'A. ak schönbrunn kastél átépítés é kereskedele teré elér sikere elismeréséü báró rango nyer Mári Terézi alatt

10076.h

CÍMSZ Agul

SZÓCIK Agula nálu előfordu zsi családné ame eredetil Aguilarn hangzot csal maranno erede nev spanyolorszá hason ne városkát nyert csal tö tag Ausztriába Angliáb Hollandiáb mag társadal állás jutot nálu legismerte Die d'A a schönbrun kasté átépíté kereskedel ter elé siker elismerésé bár rang nye Már Teréz alat

10076.

CÍMS Agu

SZÓCI Agul nál előford zs családn am eredeti Aguilar hangzo csa marann ered ne spanyolorsz haso n városká nyer csa t ta Ausztriáb Angliá Hollandiá ma társada állá juto nál legismert Di d' schönbru kast átépít kereskede te el sike elismerés bá ran ny Má Teré ala

10076

CÍM Ag

SZÓC Agu ná előfor z család a eredet Aguila hangz cs maran ere n spanyolors has városk nye cs t Ausztriá Angli Hollandi m társad áll jut ná legismer D d schönbr kas átépí keresked t e sik elismeré b ra n M Ter al

1007

CÍ A

SZÓ Ag n előfo csalá erede Aguil hang c mara er spanyolor ha város ny c Ausztri Angl Holland társa ál ju n legisme schönb ka átép kereske si elismer r Te a