10087.htm

CÍMSZÓ: Ajlónisz

SZÓCIKK: Ajlónisz. A magtalan asszony héber neve. A vele kötött házasság, ha a házasságkötés idejében a férjnek tudomása volt a meddőségéről, akkor a házasság érvényes; ha nem tudta és bebizonyosodott, hogy a házasságból az asszony betegsége folytán nem származott gyermek, akkor a házasság tíz év multán felbontható


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 87. címszó a lexikon => 14. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10087.htm

CÍMSZÓ: Ajlónisz

SZÓCIKK: Ajlónisz. A magtalan asszony héber neve. A vele kötött házasság, ha a házasságkötés idejében a férjnek tudomása volt a meddőségéről, akkor a házasság érvényes; ha nem tudta és bebizonyosodott, hogy a házasságból az asszony betegsége folytán nem származott gyermek, akkor a házasság tíz év multán felbontható

10087.ht

CÍMSZÓ Ajlónis

SZÓCIKK Ajlónisz magtala asszon hébe neve vel kötöt házasság h házasságköté idejébe férjne tudomás vol meddőségéről akko házassá érvényes h ne tudt é bebizonyosodott hog házasságbó a asszon betegség folytá ne származot gyermek akko házassá tí é multá felbonthat

10087.h

CÍMSZ Ajlóni

SZÓCIK Ajlónis magtal asszo héb nev ve kötö házassá házasságköt idejéb férjn tudomá vo meddőségérő akk házass érvénye n tud bebizonyosodot ho házasságb asszo betegsé folyt n származo gyerme akk házass t mult felbontha

10087.

CÍMS Ajlón

SZÓCI Ajlóni magta assz hé ne v köt házass házasságkö idejé férj tudom v meddőségér ak házas érvény tu bebizonyosodo h házasság assz betegs foly származ gyerm ak házas mul felbonth

10087

CÍM Ajló

SZÓC Ajlón magt ass h n kö házas házasságk idej fér tudo meddőségé a háza érvén t bebizonyosod házassá ass beteg fol szárma gyer a háza mu felbont

1008

CÍ Ajl

SZÓ Ajló mag as k háza házasság ide fé tud meddőség ház érvé bebizonyoso házass as bete fo szárm gye ház m felbon