10089.htm

CÍMSZÓ: Akadémia tagjai

SZÓCIKK: Akadémia tagjai. A Magyar Tudományos Akadémiát, Magyar Tudósok Társasága néven gróf Széchenyi István és több magyar főrend alapította, eredetileg a «nemzeti nyelv kiműveltetése» érdekében. Hivatalos megalakulásának éve 1830. Az A. 1870 óta új alapszabályai alapján három osztályra oszlik: 1. nyelv és széptudományi osztály; 2. filozófiai, társadalmi és történeti tudományok osztálya; 3. matematikai és természeti tudományok osztálya. A három osztálynak együttesen legfeljebb 64 rendes, 26 tiszteletbeli és 160 levelező tagja lehet. Új tagot a szakosztály ajánlására a tiszteleti és rendes tagok kétharmad többsége választ titkos szavazással. A Magyar Tudományos Akadémiának alapítása (1830) óta 1928-ig összesen 54 zsidó származású és ezek közül összesen 33 zsidóvallású beválasztott tagja volt. E tagszámból hazai tag volt él, külföldi tag 13, a hazai tagok közül zsidó származású volt 21, zsidóvallású 20; a külföldiek közül zsidó származású volt 3, zsidóvallású 10 tag. A Magyar Tudományos Akadémia első beválasztott zsidó vallású tagja Ballagi, akkor még Bloch Móric zsidóvallású teológus és nyelvész volt 1840., a legutóbbi Steiner Lajos meteorológus 1917. Az első beválasztott külföldi zsidóvallású tudós a pesti származású Mandl Louis párisi anatómia-professzor volt 1846., a legutóbbi Zuntz Náthán berlini egyetemi tanár, biológus volt 1912. Tudományszakok szerint a zsidó és zsidó származású tagok megoszlása a következő: Filológus és archeológus 19, ebből 7 kitért, 12 zsidóvallású; Történelemtudós 6, ebből 3 kitért, 3 zsidóvallású; Államtudományi, jogi és nemzetgazdaságiam tudós 6, ebből 4 kitért, 2 zsidóvallású; Orvos és természettudós 8, ebből 3 kitért, 5 zsidó vallású; Matematikus és fizikus 10, ebből 5 kitért, 5 zsidóvallású. Az akadémikusok névsora, beválasztásuk sorrendjében a következő: I. Hazaiak: Bloch Móric (Ballagi Mór), filológus, beválasztották 1840. Finály Henrik, filológus és archeológus, beválasztották 1858. Arányi Lajos György, orvostanár, beválasztották 1860., Vámbéri Ármin, orientalista, beválasztották 1860. Falk Miksa, államtudományi író, beválasztották 1861. muraközi Rózsay József, a pesti kórházak és Pestmegye főorvosa, beválasztották 1864. Akin Károly, 1868. Hirschler Ignác, szemészorvos, beválasztották 1869. Fraknói Vilmos, püspök, történetíró, beválasztották 1870. Goldziher Ignác, orientalista, beválasztották 1876. Réthi Mór, matematikus, beválasztották, 1878. Bánóczi József, irodalomtörténész, beválasztották 1879. Simonyi Zsigmond, filológus, beválasztották 1879. Kőrösy József, statisztikus, beválasztották 1879. König Gyula, matematikus, beválasztották 1880. Kánitz Ágoston, botanikus, beválasztották 1880. Korányi Frigyes, orvostanár, beválasztották 1884. Halász Ignác, filológus, beválasztották 1888. Acsády Ignác,történetíró, beválasztották 1888. Munkácsi Bernát, filológus,beválasztották 1890. Alexander Bernát, filozófus, beválasztották 1892. Óváry Lipót, történetíró, beválasztották 1892. Földes Béla, nemzetgazdász, beválasztották 1893. Kunos Ignác, orientalista, beválasztották 1893. Marczali Henrik, történetíró, beválasztották 1893. Pólya Jakab, nemzetgazdász, beválasztották 1893. Fayer László, büntetőjogász, beválasztották 1894. Ónodi Adolf, orvostanár, beválasztották 1896. Wertheimer Ede, történetíró, beválasztották 1900. Szilasi Móric, filológus, beválasztották 1902. Angyal Dávid, történetíró, beválasztották 1902. Schlesinger Lajos, matematikus, beválasztották 1902. Fejér Lipót, matematikus, beválasztották 1908. Wittmann Ferenc, fizikus, beválasztották 1908. Déchy Mór, geográfus, beválasztották 1909. Mahler Ede, orientalista, beválasztották 1909. Bánki Donát, matematikus, beválasztották 1911. Beke Manó, matematikus, beválasztották 1914. Fellner Frigyes, nemzetgazdász, beválasztották 1915. Riesz Frigyes, matematikus, beválasztották 1916. Steiner Lajos, matematikus, beválasztották 1917. II. Külföldi zsidó és zsidószármazású tagok: Mandl Louis (l. o.), kora egyik legjelentékenyebb anatómusa, párisi egyetemi tanár, pesti születésű, beválasztották 1846. Benfey Theodor, korának legkiválóbb szanszkrit nyelvésze, göttingeni r. tanár, kényszerkikeresztelkedett volt, beválasztották 1859. Oppert Jules, világhírű assyrológus, szanszkrit és sémi nyelvész, a zend ékirás megfejtője, párisi egyetemi tanár, az Academie Francaisenek több alkalommal elnöke, az Alliance Israelite egyik vezető embere, beválasztották 1865. Klein Leop. Július (l. o.), miskolci születésű, német esztétikus, beválasztották 1869. Loitner Gottlieb William (l. o.), pesti születésű, lahorei egyetemi tanár, szanszkrit nyelvész, indológus és archeológus, beválasztották 1873. Ascoli Isaiah Graziadio, világhírű filológus, minden idők egyik legkiválóbb linguistája, indogermanista, sémi, román és turáni nyelvész, magyarul is tudott, milánói egyetemi tanár, beválasztották 1875. Schulhof Leopold (l. o.), bajai születésű, Páris asztrofizikus, beválasztották 1878. Stein Aurél, sir, baronet (l. o.), pesti születésű, lahorei egyetemi tanár, világhírű archeológus és indológus, beválasztották 1895. Herz Miksa, bey, kairói múzeumi igazgató, orientalista, beválasztották 1896. Stein Ludwig (l. o.), magyar születésű filozófia-professzor akkor Bernben, korábban rabbi, majd magántudós és folyóirat-szerkesztő Berlinben, beválasztották 1899. Zunz Nathan, a berlini egyetem biológiai tanára, beválasztották 1912. Bresslau Harry, egyike volt a legkiválóbb paleográfusoknak, a «Monumenta Germaniae Historica» igazgatósági tagja, a strassburgi egyetem r. tanára és volt rektora, orthodox zsidó, beválasztották 1915. Steindorff Georg, a lipcsei egyetem egyiptológia tanára, beválasztották 1917 ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 89. címszó a lexikon => 15. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10089.htm

CÍMSZÓ: Akadémia tagjai

SZÓCIKK: Akadémia tagjai. A Magyar Tudományos Akadémiát, Magyar Tudósok Társasága néven gróf Széchenyi István és több magyar főrend alapította, eredetileg a nemzeti nyelv kiműveltetése érdekében. Hivatalos megalakulásának éve 1830. Az A. 1870 óta új alapszabályai alapján három osztályra oszlik: 1. nyelv és széptudományi osztály; 2. filozófiai, társadalmi és történeti tudományok osztálya; 3. matematikai és természeti tudományok osztálya. A három osztálynak együttesen legfeljebb 64 rendes, 26 tiszteletbeli és 160 levelező tagja lehet. Új tagot a szakosztály ajánlására a tiszteleti és rendes tagok kétharmad többsége választ titkos szavazással. A Magyar Tudományos Akadémiának alapítása 1830 óta 1928-ig összesen 54 zsidó származású és ezek közül összesen 33 zsidóvallású beválasztott tagja volt. E tagszámból hazai tag volt él, külföldi tag 13, a hazai tagok közül zsidó származású volt 21, zsidóvallású 20; a külföldiek közül zsidó származású volt 3, zsidóvallású 10 tag. A Magyar Tudományos Akadémia első beválasztott zsidó vallású tagja Ballagi, akkor még Bloch Móric zsidóvallású teológus és nyelvész volt 1840., a legutóbbi Steiner Lajos meteorológus 1917. Az első beválasztott külföldi zsidóvallású tudós a pesti származású Mandl Louis párisi anatómia-professzor volt 1846., a legutóbbi Zuntz Náthán berlini egyetemi tanár, biológus volt 1912. Tudományszakok szerint a zsidó és zsidó származású tagok megoszlása a következő: Filológus és archeológus 19, ebből 7 kitért, 12 zsidóvallású; Történelemtudós 6, ebből 3 kitért, 3 zsidóvallású; Államtudományi, jogi és nemzetgazdaságiam tudós 6, ebből 4 kitért, 2 zsidóvallású; Orvos és természettudós 8, ebből 3 kitért, 5 zsidó vallású; Matematikus és fizikus 10, ebből 5 kitért, 5 zsidóvallású. Az akadémikusok névsora, beválasztásuk sorrendjében a következő: I. Hazaiak: Bloch Móric Ballagi Mór , filológus, beválasztották 1840. Finály Henrik, filológus és archeológus, beválasztották 1858. Arányi Lajos György, orvostanár, beválasztották 1860., Vámbéri Ármin, orientalista, beválasztották 1860. Falk Miksa, államtudományi író, beválasztották 1861. muraközi Rózsay József, a pesti kórházak és Pestmegye főorvosa, beválasztották 1864. Akin Károly, 1868. Hirschler Ignác, szemészorvos, beválasztották 1869. Fraknói Vilmos, püspök, történetíró, beválasztották 1870. Goldziher Ignác, orientalista, beválasztották 1876. Réthi Mór, matematikus, beválasztották, 1878. Bánóczi József, irodalomtörténész, beválasztották 1879. Simonyi Zsigmond, filológus, beválasztották 1879. Kőrösy József, statisztikus, beválasztották 1879. König Gyula, matematikus, beválasztották 1880. Kánitz Ágoston, botanikus, beválasztották 1880. Korányi Frigyes, orvostanár, beválasztották 1884. Halász Ignác, filológus, beválasztották 1888. Acsády Ignác,történetíró, beválasztották 1888. Munkácsi Bernát, filológus,beválasztották 1890. Alexander Bernát, filozófus, beválasztották 1892. Óváry Lipót, történetíró, beválasztották 1892. Földes Béla, nemzetgazdász, beválasztották 1893. Kunos Ignác, orientalista, beválasztották 1893. Marczali Henrik, történetíró, beválasztották 1893. Pólya Jakab, nemzetgazdász, beválasztották 1893. Fayer László, büntetőjogász, beválasztották 1894. Ónodi Adolf, orvostanár, beválasztották 1896. Wertheimer Ede, történetíró, beválasztották 1900. Szilasi Móric, filológus, beválasztották 1902. Angyal Dávid, történetíró, beválasztották 1902. Schlesinger Lajos, matematikus, beválasztották 1902. Fejér Lipót, matematikus, beválasztották 1908. Wittmann Ferenc, fizikus, beválasztották 1908. Déchy Mór, geográfus, beválasztották 1909. Mahler Ede, orientalista, beválasztották 1909. Bánki Donát, matematikus, beválasztották 1911. Beke Manó, matematikus, beválasztották 1914. Fellner Frigyes, nemzetgazdász, beválasztották 1915. Riesz Frigyes, matematikus, beválasztották 1916. Steiner Lajos, matematikus, beválasztották 1917. II. Külföldi zsidó és zsidószármazású tagok: Mandl Louis l. o. , kora egyik legjelentékenyebb anatómusa, párisi egyetemi tanár, pesti születésű, beválasztották 1846. Benfey Theodor, korának legkiválóbb szanszkrit nyelvésze, göttingeni r. tanár, kényszerkikeresztelkedett volt, beválasztották 1859. Oppert Jules, világhírű assyrológus, szanszkrit és sémi nyelvész, a zend ékirás megfejtője, párisi egyetemi tanár, az Academie Francaisenek több alkalommal elnöke, az Alliance Israelite egyik vezető embere, beválasztották 1865. Klein Leop. Július l. o. , miskolci születésű, német esztétikus, beválasztották 1869. Loitner Gottlieb William l. o. , pesti születésű, lahorei egyetemi tanár, szanszkrit nyelvész, indológus és archeológus, beválasztották 1873. Ascoli Isaiah Graziadio, világhírű filológus, minden idők egyik legkiválóbb linguistája, indogermanista, sémi, román és turáni nyelvész, magyarul is tudott, milánói egyetemi tanár, beválasztották 1875. Schulhof Leopold l. o. , bajai születésű, Páris asztrofizikus, beválasztották 1878. Stein Aurél, sir, baronet l. o. , pesti születésű, lahorei egyetemi tanár, világhírű archeológus és indológus, beválasztották 1895. Herz Miksa, bey, kairói múzeumi igazgató, orientalista, beválasztották 1896. Stein Ludwig l. o. , magyar születésű filozófia-professzor akkor Bernben, korábban rabbi, majd magántudós és folyóirat-szerkesztő Berlinben, beválasztották 1899. Zunz Nathan, a berlini egyetem biológiai tanára, beválasztották 1912. Bresslau Harry, egyike volt a legkiválóbb paleográfusoknak, a Monumenta Germaniae Historica igazgatósági tagja, a strassburgi egyetem r. tanára és volt rektora, orthodox zsidó, beválasztották 1915. Steindorff Georg, a lipcsei egyetem egyiptológia tanára, beválasztották 1917 .

10089.ht

CÍMSZÓ Akadémi tagja

SZÓCIKK Akadémi tagjai Magya Tudományo Akadémiát Magya Tudóso Társaság néve gró Szécheny Istvá é töb magya főren alapította eredetile nemzet nyel kiműveltetés érdekében Hivatalo megalakulásána év 1830 A A 187 ót ú alapszabálya alapjá háro osztályr oszlik 1 nyel é széptudomány osztály 2 filozófiai társadalm é történet tudományo osztálya 3 matematika é természet tudományo osztálya háro osztályna együttese legfeljeb 6 rendes 2 tiszteletbel é 16 levelez tagj lehet Ú tago szakosztál ajánlásár tisztelet é rende tago kétharma többség válasz titko szavazással Magya Tudományo Akadémiána alapítás 183 ót 1928-i összese 5 zsid származás é eze közü összese 3 zsidóvallás beválasztot tagj volt tagszámbó haza ta vol él külföld ta 13 haza tago közü zsid származás vol 21 zsidóvallás 20 külföldie közü zsid származás vol 3 zsidóvallás 1 tag Magya Tudományo Akadémi els beválasztot zsid vallás tagj Ballagi akko mé Bloc Móri zsidóvallás teológu é nyelvés vol 1840. legutóbb Steine Lajo meteorológu 1917 A els beválasztot külföld zsidóvallás tudó pest származás Mand Loui páris anatómia-professzo vol 1846. legutóbb Zunt Náthá berlin egyetem tanár biológu vol 1912 Tudományszako szerin zsid é zsid származás tago megoszlás következő Filológu é archeológu 19 ebbő kitért 1 zsidóvallású Történelemtudó 6 ebbő kitért zsidóvallású Államtudományi jog é nemzetgazdaságia tudó 6 ebbő kitért zsidóvallású Orvo é természettudó 8 ebbő kitért zsid vallású Matematiku é fiziku 10 ebbő kitért zsidóvallású A akadémikuso névsora beválasztásu sorrendjébe következő I Hazaiak Bloc Móri Ballag Mó filológus beválasztottá 1840 Finál Henrik filológu é archeológus beválasztottá 1858 Arány Lajo György orvostanár beválasztottá 1860. Vámbér Ármin orientalista beválasztottá 1860 Fal Miksa államtudomány író beválasztottá 1861 muraköz Rózsa József pest kórháza é Pestmegy főorvosa beválasztottá 1864 Aki Károly 1868 Hirschle Ignác szemészorvos beválasztottá 1869 Fraknó Vilmos püspök történetíró beválasztottá 1870 Goldzihe Ignác orientalista beválasztottá 1876 Réth Mór matematikus beválasztották 1878 Bánócz József irodalomtörténész beválasztottá 1879 Simony Zsigmond filológus beválasztottá 1879 Kőrös József statisztikus beválasztottá 1879 Köni Gyula matematikus beválasztottá 1880 Kánit Ágoston botanikus beválasztottá 1880 Korány Frigyes orvostanár beválasztottá 1884 Halás Ignác filológus beválasztottá 1888 Acsád Ignác,történetíró beválasztottá 1888 Munkács Bernát filológus,beválasztottá 1890 Alexande Bernát filozófus beválasztottá 1892 Óvár Lipót történetíró beválasztottá 1892 Földe Béla nemzetgazdász beválasztottá 1893 Kuno Ignác orientalista beválasztottá 1893 Marczal Henrik történetíró beválasztottá 1893 Póly Jakab nemzetgazdász beválasztottá 1893 Faye László büntetőjogász beválasztottá 1894 Ónod Adolf orvostanár beválasztottá 1896 Wertheime Ede történetíró beválasztottá 1900 Szilas Móric filológus beválasztottá 1902 Angya Dávid történetíró beválasztottá 1902 Schlesinge Lajos matematikus beválasztottá 1902 Fejé Lipót matematikus beválasztottá 1908 Wittman Ferenc fizikus beválasztottá 1908 Déch Mór geográfus beválasztottá 1909 Mahle Ede orientalista beválasztottá 1909 Bánk Donát matematikus beválasztottá 1911 Bek Manó matematikus beválasztottá 1914 Fellne Frigyes nemzetgazdász beválasztottá 1915 Ries Frigyes matematikus beválasztottá 1916 Steine Lajos matematikus beválasztottá 1917 II Külföld zsid é zsidószármazás tagok Mand Loui l o kor egyi legjelentékenyeb anatómusa páris egyetem tanár pest születésű beválasztottá 1846 Benfe Theodor korána legkiválób szanszkri nyelvésze göttingen r tanár kényszerkikeresztelkedet volt beválasztottá 1859 Opper Jules világhír assyrológus szanszkri é sém nyelvész zen ékirá megfejtője páris egyetem tanár a Academi Francaisene töb alkalomma elnöke a Allianc Israelit egyi vezet embere beválasztottá 1865 Klei Leop Júliu l o miskolc születésű néme esztétikus beválasztottá 1869 Loitne Gottlie Willia l o pest születésű lahore egyetem tanár szanszkri nyelvész indológu é archeológus beválasztottá 1873 Ascol Isaia Graziadio világhír filológus minde idő egyi legkiválób linguistája indogermanista sémi romá é turán nyelvész magyaru i tudott milánó egyetem tanár beválasztottá 1875 Schulho Leopol l o baja születésű Pári asztrofizikus beválasztottá 1878 Stei Aurél sir barone l o pest születésű lahore egyetem tanár világhír archeológu é indológus beválasztottá 1895 Her Miksa bey kairó múzeum igazgató orientalista beválasztottá 1896 Stei Ludwi l o magya születés filozófia-professzo akko Bernben korábba rabbi maj magántudó é folyóirat-szerkeszt Berlinben beválasztottá 1899 Zun Nathan berlin egyete biológia tanára beválasztottá 1912 Bressla Harry egyik vol legkiválób paleográfusoknak Monument Germania Historic igazgatóság tagja strassburg egyete r tanár é vol rektora orthodo zsidó beválasztottá 1915 Steindorf Georg lipcse egyete egyiptológi tanára beválasztottá 191

10089.h

CÍMSZ Akadém tagj

SZÓCIK Akadém tagja Magy Tudomány Akadémiá Magy Tudós Társasá név gr Széchen Istv tö magy főre alapított eredetil nemze nye kiművelteté érdekébe Hivatal megalakulásán é 183 18 ó alapszabály alapj hár osztály oszli nye széptudomán osztál filozófia társadal történe tudomány osztály matematik természe tudomány osztály hár osztályn együttes legfelje rende tiszteletbe 1 levele tag lehe tag szakosztá ajánlásá tisztele rend tag kétharm többsé válas titk szavazássa Magy Tudomány Akadémián alapítá 18 ó 1928- összes zsi származá ez köz összes zsidóvallá beválaszto tag vol tagszámb haz t vo é külföl t 1 haz tag köz zsi származá vo 2 zsidóvallá 2 külföldi köz zsi származá vo zsidóvallá ta Magy Tudomány Akadém el beválaszto zsi vallá tag Ballag akk m Blo Mór zsidóvallá teológ nyelvé vo 1840 legutób Stein Laj meteorológ 191 el beválaszto külföl zsidóvallá tud pes származá Man Lou pári anatómia-professz vo 1846 legutób Zun Náth berli egyete taná biológ vo 191 Tudományszak szeri zsi zsi származá tag megoszlá következ Filológ archeológ 1 ebb kitér zsidóvallás Történelemtud ebb kitér zsidóvallás Államtudomány jo nemzetgazdasági tud ebb kitér zsidóvallás Orv természettud ebb kitér zsi vallás Matematik fizik 1 ebb kitér zsidóvallás akadémikus névsor beválasztás sorrendjéb következ Hazaia Blo Mór Balla M filológu beválasztott 184 Finá Henri filológ archeológu beválasztott 185 Arán Laj Györg orvostaná beválasztott 1860 Vámbé Ármi orientalist beválasztott 186 Fa Miks államtudomán ír beválasztott 186 murakö Rózs Józse pes kórház Pestmeg főorvos beválasztott 186 Ak Károl 186 Hirschl Igná szemészorvo beválasztott 186 Frakn Vilmo püspö történetír beválasztott 187 Goldzih Igná orientalist beválasztott 187 Rét Mó matematiku beválasztottá 187 Bánóc Józse irodalomtörténés beválasztott 187 Simon Zsigmon filológu beválasztott 187 Kőrö Józse statisztiku beválasztott 187 Kön Gyul matematiku beválasztott 188 Káni Ágosto botaniku beválasztott 188 Korán Frigye orvostaná beválasztott 188 Halá Igná filológu beválasztott 188 Acsá Ignác,történetír beválasztott 188 Munkác Berná filológus,beválasztott 189 Alexand Berná filozófu beválasztott 189 Óvá Lipó történetír beválasztott 189 Föld Bél nemzetgazdás beválasztott 189 Kun Igná orientalist beválasztott 189 Marcza Henri történetír beválasztott 189 Pól Jaka nemzetgazdás beválasztott 189 Fay Lászl büntetőjogás beválasztott 189 Óno Adol orvostaná beválasztott 189 Wertheim Ed történetír beválasztott 190 Szila Móri filológu beválasztott 190 Angy Dávi történetír beválasztott 190 Schlesing Lajo matematiku beválasztott 190 Fej Lipó matematiku beválasztott 190 Wittma Feren fiziku beválasztott 190 Déc Mó geográfu beválasztott 190 Mahl Ed orientalist beválasztott 190 Bán Doná matematiku beválasztott 191 Be Man matematiku beválasztott 191 Felln Frigye nemzetgazdás beválasztott 191 Rie Frigye matematiku beválasztott 191 Stein Lajo matematiku beválasztott 191 I Külföl zsi zsidószármazá tago Man Lou ko egy legjelentékenye anatómus pári egyete taná pes születés beválasztott 184 Benf Theodo korán legkiváló szanszkr nyelvész göttinge taná kényszerkikeresztelkede vol beválasztott 185 Oppe Jule világhí assyrológu szanszkr sé nyelvés ze ékir megfejtőj pári egyete taná Academ Francaisen tö alkalomm elnök Allian Israeli egy veze ember beválasztott 186 Kle Leo Júli miskol születés ném esztétiku beválasztott 186 Loitn Gottli Willi pes születés lahor egyete taná szanszkr nyelvés indológ archeológu beválasztott 187 Asco Isai Graziadi világhí filológu mind id egy legkiváló linguistáj indogermanist sém rom turá nyelvés magyar tudot milán egyete taná beválasztott 187 Schulh Leopo baj születés Pár asztrofiziku beválasztott 187 Ste Auré si baron pes születés lahor egyete taná világhí archeológ indológu beválasztott 189 He Miks be kair múzeu igazgat orientalist beválasztott 189 Ste Ludw magy születé filozófia-professz akk Bernbe korább rabb ma magántud folyóirat-szerkesz Berlinbe beválasztott 189 Zu Natha berli egyet biológi tanár beválasztott 191 Bressl Harr egyi vo legkiváló paleográfusokna Monumen Germani Histori igazgatósá tagj strassbur egyet taná vo rektor orthod zsid beválasztott 191 Steindor Geor lipcs egyet egyiptológ tanár beválasztott 19

10089.

CÍMS Akadé tag

SZÓCI Akadé tagj Mag Tudomán Akadémi Mag Tudó Társas né g Széche Ist t mag főr alapítot eredeti nemz ny kiműveltet érdekéb Hivata megalakulásá 18 1 alapszabál alap há osztál oszl ny széptudomá osztá filozófi társada történ tudomán osztál matemati termész tudomán osztál há osztály együtte legfelj rend tiszteletb level ta leh ta szakoszt ajánlás tisztel ren ta kéthar többs vála tit szavazáss Mag Tudomán Akadémiá alapít 1 1928 össze zs származ e kö össze zsidóvall beválaszt ta vo tagszám ha v külfö ha ta kö zs származ v zsidóvall külföld kö zs származ v zsidóvall t Mag Tudomán Akadé e beválaszt zs vall ta Balla ak Bl Mó zsidóvall teoló nyelv v 184 legutó Stei La meteoroló 19 e beválaszt külfö zsidóvall tu pe származ Ma Lo pár anatómia-profess v 184 legutó Zu Nát berl egyet tan bioló v 19 Tudománysza szer zs zs származ ta megoszl követke Filoló archeoló eb kité zsidóvallá Történelemtu eb kité zsidóvallá Államtudomán j nemzetgazdaság tu eb kité zsidóvallá Or természettu eb kité zs vallá Matemati fizi eb kité zsidóvallá akadémiku névso beválasztá sorrendjé követke Hazai Bl Mó Ball filológ beválasztot 18 Fin Henr filoló archeológ beválasztot 18 Ará La Györ orvostan beválasztot 186 Vámb Árm orientalis beválasztot 18 F Mik államtudomá í beválasztot 18 murak Róz Józs pe kórhá Pestme főorvo beválasztot 18 A Káro 18 Hirsch Ign szemészorv beválasztot 18 Frak Vilm püsp történetí beválasztot 18 Goldzi Ign orientalis beválasztot 18 Ré M matematik beválasztott 18 Bánó Józs irodalomtörténé beválasztot 18 Simo Zsigmo filológ beválasztot 18 Kőr Józs statisztik beválasztot 18 Kö Gyu matematik beválasztot 18 Kán Ágost botanik beválasztot 18 Korá Frigy orvostan beválasztot 18 Hal Ign filológ beválasztot 18 Acs Ignác,történetí beválasztot 18 Munká Bern filológus,beválasztot 18 Alexan Bern filozóf beválasztot 18 Óv Lip történetí beválasztot 18 Föl Bé nemzetgazdá beválasztot 18 Ku Ign orientalis beválasztot 18 Marcz Henr történetí beválasztot 18 Pó Jak nemzetgazdá beválasztot 18 Fa Lász büntetőjogá beválasztot 18 Ón Ado orvostan beválasztot 18 Werthei E történetí beválasztot 19 Szil Mór filológ beválasztot 19 Ang Dáv történetí beválasztot 19 Schlesin Laj matematik beválasztot 19 Fe Lip matematik beválasztot 19 Wittm Fere fizik beválasztot 19 Dé M geográf beválasztot 19 Mah E orientalis beválasztot 19 Bá Don matematik beválasztot 19 B Ma matematik beválasztot 19 Fell Frigy nemzetgazdá beválasztot 19 Ri Frigy matematik beválasztot 19 Stei Laj matematik beválasztot 19 Külfö zs zsidószármaz tag Ma Lo k eg legjelentékeny anatómu pár egyet tan pe születé beválasztot 18 Ben Theod korá legkivál szanszk nyelvés götting tan kényszerkikeresztelked vo beválasztot 18 Opp Jul világh assyrológ szanszk s nyelvé z éki megfejtő pár egyet tan Acade Francaise t alkalom elnö Allia Israel eg vez embe beválasztot 18 Kl Le Júl misko születé né esztétik beválasztot 18 Loit Gottl Will pe születé laho egyet tan szanszk nyelvé indoló archeológ beválasztot 18 Asc Isa Graziad világh filológ min i eg legkivál linguistá indogermanis sé ro tur nyelvé magya tudo milá egyet tan beválasztot 18 Schul Leop ba születé Pá asztrofizik beválasztot 18 St Aur s baro pe születé laho egyet tan világh archeoló indológ beválasztot 18 H Mik b kai múze igazga orientalis beválasztot 18 St Lud mag szület filozófia-profess ak Bernb koráb rab m magántu folyóirat-szerkes Berlinb beválasztot 18 Z Nath berl egye biológ taná beválasztot 19 Bress Har egy v legkivál paleográfusokn Monume German Histor igazgatós tag strassbu egye tan v rekto ortho zsi beválasztot 19 Steindo Geo lipc egye egyiptoló taná beválasztot 1

10089

CÍM Akad ta

SZÓC Akad tag Ma Tudomá Akadém Ma Tud Társa n Széch Is ma fő alapíto eredet nem n kiművelte érdeké Hivat megalakulás 1 alapszabá ala h osztá osz n széptudom oszt filozóf társad törté tudomá osztá matemat termés tudomá osztá h osztál együtt legfel ren tisztelet leve t le t szakosz ajánlá tiszte re t kétha több vál ti szavazás Ma Tudomá Akadémi alapí 192 össz z szárma k össz zsidóval beválasz t v tagszá h külf h t k z szárma zsidóval külföl k z szárma zsidóval Ma Tudomá Akad beválasz z val t Ball a B M zsidóval teol nyel 18 legut Ste L meteorol 1 beválasz külf zsidóval t p szárma M L pá anatómia-profes 18 legut Z Ná ber egye ta biol 1 Tudománysz sze z z szárma t megosz követk Filol archeol e kit zsidóvall Történelemt e kit zsidóvall Államtudomá nemzetgazdasá t e kit zsidóvall O természett e kit z vall Matemat fiz e kit zsidóvall akadémik névs beválaszt sorrendj követk Haza B M Bal filoló beválaszto 1 Fi Hen filol archeoló beválaszto 1 Ar L Gyö orvosta beválaszto 18 Vám Ár orientali beválaszto 1 Mi államtudom beválaszto 1 mura Ró Józ p kórh Pestm főorv beválaszto 1 Kár 1 Hirsc Ig szemészor beválaszto 1 Fra Vil püs történet beválaszto 1 Goldz Ig orientali beválaszto 1 R matemati beválasztot 1 Bán Józ irodalomtörtén beválaszto 1 Sim Zsigm filoló beválaszto 1 Kő Józ statiszti beválaszto 1 K Gy matemati beválaszto 1 Ká Ágos botani beválaszto 1 Kor Frig orvosta beválaszto 1 Ha Ig filoló beválaszto 1 Ac Ignác,történet beválaszto 1 Munk Ber filológus,beválaszto 1 Alexa Ber filozó beválaszto 1 Ó Li történet beválaszto 1 Fö B nemzetgazd beválaszto 1 K Ig orientali beválaszto 1 Marc Hen történet beválaszto 1 P Ja nemzetgazd beválaszto 1 F Lás büntetőjog beválaszto 1 Ó Ad orvosta beválaszto 1 Werthe történet beválaszto 1 Szi Mó filoló beválaszto 1 An Dá történet beválaszto 1 Schlesi La matemati beválaszto 1 F Li matemati beválaszto 1 Witt Fer fizi beválaszto 1 D geográ beválaszto 1 Ma orientali beválaszto 1 B Do matemati beválaszto 1 M matemati beválaszto 1 Fel Frig nemzetgazd beválaszto 1 R Frig matemati beválaszto 1 Ste La matemati beválaszto 1 Külf z zsidószárma ta M L e legjelentéken anatóm pá egye ta p szület beválaszto 1 Be Theo kor legkivá szansz nyelvé göttin ta kényszerkikeresztelke v beválaszto 1 Op Ju világ assyroló szansz nyelv ék megfejt pá egye ta Acad Francais alkalo eln Alli Israe e ve emb beválaszto 1 K L Jú misk szület n esztéti beválaszto 1 Loi Gott Wil p szület lah egye ta szansz nyelv indol archeoló beválaszto 1 As Is Grazia világ filoló mi e legkivá linguist indogermani s r tu nyelv magy tud mil egye ta beválaszto 1 Schu Leo b szület P asztrofizi beválaszto 1 S Au bar p szület lah egye ta világ archeol indoló beválaszto 1 Mi ka múz igazg orientali beválaszto 1 S Lu ma szüle filozófia-profes a Bern korá ra magánt folyóirat-szerke Berlin beválaszto 1 Nat ber egy bioló tan beválaszto 1 Bres Ha eg legkivá paleográfusok Monum Germa Histo igazgató ta strassb egy ta rekt orth zs beválaszto 1 Steind Ge lip egy egyiptol tan beválaszto

1008

CÍ Aka t

SZÓ Aka ta M Tudom Akadé M Tu Társ Széc I m f alapít erede ne kiművelt érdek Hiva megalakulá alapszab al oszt os széptudo osz filozó társa tört tudom oszt matema termé tudom oszt osztá együt legfe re tisztele lev l szakos ajánl tiszt r kéth töb vá t szavazá M Tudom Akadém alap 19 öss szárm öss zsidóva beválas tagsz kül szárm zsidóva külfö szárm zsidóva M Tudom Aka beválas va Bal zsidóva teo nye 1 legu St meteoro beválas kül zsidóva szárm p anatómia-profe 1 legu N be egy t bio Tudománys sz szárm megos követ Filo archeo ki zsidóval Történelem ki zsidóval Államtudom nemzetgazdas ki zsidóval természet ki val Matema fi ki zsidóval akadémi név beválasz sorrend követ Haz Ba filol beválaszt F He filo archeol beválaszt A Gy orvost beválaszt 1 Vá Á oriental beválaszt M államtudo beválaszt mur R Jó kór Pest főor beválaszt Ká Hirs I szemészo beválaszt Fr Vi pü történe beválaszt Gold I oriental beválaszt matemat beválaszto Bá Jó irodalomtörté beválaszt Si Zsig filol beválaszt K Jó statiszt beválaszt G matemat beválaszt K Ágo botan beválaszt Ko Fri orvost beválaszt H I filol beválaszt A Ignác,történe beválaszt Mun Be filológus,beválaszt Alex Be filoz beválaszt L történe beválaszt F nemzetgaz beválaszt I oriental beválaszt Mar He történe beválaszt J nemzetgaz beválaszt Lá büntetőjo beválaszt A orvost beválaszt Werth történe beválaszt Sz M filol beválaszt A D történe beválaszt Schles L matemat beválaszt L matemat beválaszt Wit Fe fiz beválaszt geogr beválaszt M oriental beválaszt D matemat beválaszt matemat beválaszt Fe Fri nemzetgaz beválaszt Fri matemat beválaszt St L matemat beválaszt Kül zsidószárm t legjelentéke anató p egy t szüle beválaszt B The ko legkiv szans nyelv götti t kényszerkikeresztelk beválaszt O J vilá assyrol szans nyel é megfej p egy t Aca Francai alkal el All Isra v em beválaszt J mis szüle esztét beválaszt Lo Got Wi szüle la egy t szans nyel indo archeol beválaszt A I Grazi vilá filol m legkiv linguis indogerman t nyel mag tu mi egy t beválaszt Sch Le szüle asztrofiz beválaszt A ba szüle la egy t vilá archeo indol beválaszt M k mú igaz oriental beválaszt L m szül filozófia-profe Ber kor r magán folyóirat-szerk Berli beválaszt Na be eg biol ta beválaszt Bre H e legkiv paleográfuso Monu Germ Hist igazgat t strass eg t rek ort z beválaszt Stein G li eg egyipto ta beválaszt