10093.htm

CÍMSZÓ: Akdómusz

SZÓCIKK: Akdómusz, egy arameus nyelven írt, végig «ta» szócskára rímelő dal, amelyet sovuot első napján a tórafelolvasás alkalmával az első vers után mondanak. A dal különben Isten nagyságát, a teremtés csodáját és a Tóra népszerűségét dicsőíti. Szerzője - mint az egyes versszakok záró betűinek összerakásából kitűnik - rabbi Méir ben Izsák híres mainzi, majd wormsi rabbi volt, aki a XI. században élt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 93. címszó a lexikon => 19. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10093.htm

CÍMSZÓ: Akdómusz

SZÓCIKK: Akdómusz, egy arameus nyelven írt, végig ta szócskára rímelő dal, amelyet sovuot első napján a tórafelolvasás alkalmával az első vers után mondanak. A dal különben Isten nagyságát, a teremtés csodáját és a Tóra népszerűségét dicsőíti. Szerzője - mint az egyes versszakok záró betűinek összerakásából kitűnik - rabbi Méir ben Izsák híres mainzi, majd wormsi rabbi volt, aki a XI. században élt.

10093.ht

CÍMSZÓ Akdómus

SZÓCIKK Akdómusz eg arameu nyelve írt végi t szócskár rímel dal amelye sovuo els napjá tórafelolvasá alkalmáva a els ver utá mondanak da különbe Iste nagyságát teremté csodájá é Tór népszerűségé dicsőíti Szerzőj min a egye versszako zár betűine összerakásábó kitűni rabb Méi be Izsá híre mainzi maj worms rabb volt ak XI századba élt

10093.h

CÍMSZ Akdómu

SZÓCIK Akdómus e arame nyelv ír vég szócská ríme da amely sovu el napj tórafelolvas alkalmáv el ve ut mondana d különb Ist nagyságá teremt csodáj Tó népszerűség dicsőít Szerző mi egy versszak zá betűin összerakásáb kitűn rab Mé b Izs hír mainz ma worm rab vol a X századb él

10093.

CÍMS Akdóm

SZÓCI Akdómu aram nyel í vé szócsk rím d amel sov e nap tórafelolva alkalmá e v u mondan külön Is nagyság terem csodá T népszerűsé dicsőí Szerz m eg verssza z betűi összerakásá kitű ra M Iz hí main m wor ra vo század é

10093

CÍM Akdó

SZÓC Akdóm ara nye v szócs rí ame so na tórafelolv alkalm monda külö I nagysá tere csod népszerűs dicső Szer e verssz betű összerakás kit r I h mai wo r v száza

1009

CÍ Akd

SZÓ Akdó ar ny szóc r am s n tórafelol alkal mond kül nagys ter cso népszerű dics Sze verss bet összeraká ki ma w száz