10098.htm

CÍMSZÓ: Alabarch

SZÓCIKK: Alabarch, az utolsó Ptolomaeusok alatt Egyiptomban viselt magas zsidó méltóság címe, melyről Josephus Flavius is említést tesz. Valószínűleg az adószedéssel megbízott legfőbb hivatalnokot nevezték A.-nak. Ilyen A. volt az első században Alexander Lysimachus, a híres alexandriai Philo fivére.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 98. címszó a lexikon => 21. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10098.htm

CÍMSZÓ: Alabarch

SZÓCIKK: Alabarch, az utolsó Ptolomaeusok alatt Egyiptomban viselt magas zsidó méltóság címe, melyről Josephus Flavius is említést tesz. Valószínűleg az adószedéssel megbízott legfőbb hivatalnokot nevezték A.-nak. Ilyen A. volt az első században Alexander Lysimachus, a híres alexandriai Philo fivére.

10098.ht

CÍMSZÓ Alabarc

SZÓCIKK Alabarch a utols Ptolomaeuso alat Egyiptomba visel maga zsid méltósá címe melyrő Josephu Flaviu i említés tesz Valószínűle a adószedésse megbízot legfőb hivatalnoko nevezté A.-nak Ilye A vol a els századba Alexande Lysimachus híre alexandria Phil fivére

10098.h

CÍMSZ Alabar

SZÓCIK Alabarc utol Ptolomaeus ala Egyiptomb vise mag zsi méltós cím melyr Joseph Flavi említé tes Valószínűl adószedéss megbízo legfő hivatalnok nevezt A.-na Ily vo el századb Alexand Lysimachu hír alexandri Phi fivér

10098.

CÍMS Alaba

SZÓCI Alabar uto Ptolomaeu al Egyiptom vis ma zs méltó cí mely Josep Flav említ te Valószínű adószedés megbíz legf hivatalno nevez A.-n Il v e század Alexan Lysimach hí alexandr Ph fivé

10098

CÍM Alab

SZÓC Alaba ut Ptolomae a Egyipto vi m z mélt c mel Jose Fla emlí t Valószín adószedé megbí leg hivataln neve A.- I száza Alexa Lysimac h alexand P fiv

1009

CÍ Ala

SZÓ Alab u Ptoloma Egyipt v mél me Jos Fl eml Valószí adószed megb le hivatal nev A. száz Alex Lysima alexan fi