10108.htm

CÍMSZÓ: Alef

SZÓCIKK: Alef, a héber alfabetum első betűje. Régi kiejtése lágy torokhang volt, mely ma már hangtalanná lett. Számjegyként 1-t jelöl vagy külön jellel ennek ezerszeresét. A szó jelentése: marhafej, mert a betű marhafejet ábrázol.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 108. címszó a lexikon => 24. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10108.htm

CÍMSZÓ: Alef

SZÓCIKK: Alef, a héber alfabetum első betűje. Régi kiejtése lágy torokhang volt, mely ma már hangtalanná lett. Számjegyként 1-t jelöl vagy külön jellel ennek ezerszeresét. A szó jelentése: marhafej, mert a betű marhafejet ábrázol.

10108.ht

CÍMSZÓ Ale

SZÓCIKK Alef hébe alfabetu els betűje Rég kiejtés lág torokhan volt mel m má hangtalann lett Számjegykén 1- jelö vag külö jelle enne ezerszeresét sz jelentése marhafej mer bet marhafeje ábrázol

10108.h

CÍMSZ Al

SZÓCIK Ale héb alfabet el betűj Ré kiejté lá torokha vol me m hangtalan let Számjegyké 1 jel va kül jell enn ezerszeresé s jelentés marhafe me be marhafej ábrázo

10108.

CÍMS A

SZÓCI Al hé alfabe e betű R kiejt l torokh vo m hangtala le Számjegyk je v kü jel en ezerszeres jelenté marhaf m b marhafe ábráz

10108

CÍM

SZÓC A h alfab bet kiej torok v hangtal l Számjegy j k je e ezerszere jelent marha marhaf ábrá

1010SZÓ alfa be kie toro hangta Számjeg j ezerszer jelen marh marha ábr