10112.htm

CÍMSZÓ: Alexander

SZEMÉLYNÉV: Alexander Lajos

SZÓCIKK: A. Lajos, főállatorvos, szül. Székesfehérváron 1863 szept. 13. A budapesti állatorvosi főiskolán tanult s előbb Tordán, majd Nagyváradon, később Borsod megyében, 1916-tól Szegeden lett főállatorvos. Számos cikke jelent meg a Veterinariusban, Köztelekben, Gazdasági Lapokban, Állatorvosi Lapokban, állattenyésztési folyóiratokban és a Mezőgazdasági Szemlében. Önállóan megjelent művei: A légcsőbe fecskendezésről (1888); A massage az állatgyógyászatban (1888). Ezeken kívül lefordította a Fröhner és Bayer-féle Állatorvosi sebészet c. munkát (1893-1901)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 112. címszó a lexikon => 25. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10112.htm

CÍMSZÓ: Alexander

SZEMÉLYNÉV: Alexander Lajos

SZÓCIKK: A. Lajos, főállatorvos, szül. Székesfehérváron 1863 szept. 13. A budapesti állatorvosi főiskolán tanult s előbb Tordán, majd Nagyváradon, később Borsod megyében, 1916-tól Szegeden lett főállatorvos. Számos cikke jelent meg a Veterinariusban, Köztelekben, Gazdasági Lapokban, Állatorvosi Lapokban, állattenyésztési folyóiratokban és a Mezőgazdasági Szemlében. Önállóan megjelent művei: A légcsőbe fecskendezésről 1888 ; A massage az állatgyógyászatban 1888 . Ezeken kívül lefordította a Fröhner és Bayer-féle Állatorvosi sebészet c. munkát 1893-1901

10112.ht

CÍMSZÓ Alexande

SZEMÉLYNÉV Alexande Lajo

SZÓCIKK A Lajos főállatorvos szül Székesfehérváro 186 szept 13 budapest állatorvos főiskolá tanul előb Tordán maj Nagyváradon későb Borso megyében 1916-tó Szegede let főállatorvos Számo cikk jelen me Veterinariusban Köztelekben Gazdaság Lapokban Állatorvos Lapokban állattenyésztés folyóiratokba é Mezőgazdaság Szemlében Önállóa megjelen művei légcsőb fecskendezésrő 188 massag a állatgyógyászatba 188 Ezeke kívü lefordított Fröhne é Bayer-fél Állatorvos sebésze c munká 1893-190

10112.h

CÍMSZ Alexand

SZEMÉLYNÉ Alexand Laj

SZÓCIK Lajo főállatorvo szü Székesfehérvár 18 szep 1 budapes állatorvo főiskol tanu elő Tordá ma Nagyvárado késő Bors megyébe 1916-t Szeged le főállatorvo Szám cik jele m Veterinariusba Köztelekbe Gazdasá Lapokba Állatorvo Lapokba állattenyészté folyóiratokb Mezőgazdasá Szemlébe Önálló megjele műve légcső fecskendezésr 18 massa állatgyógyászatb 18 Ezek kív lefordítot Fröhn Bayer-fé Állatorvo sebész munk 1893-19

10112.

CÍMS Alexan

SZEMÉLYN Alexan La

SZÓCI Laj főállatorv sz Székesfehérvá 1 sze budape állatorv főisko tan el Tord m Nagyvárad kés Bor megyéb 1916- Szege l főállatorv Szá ci jel Veterinariusb Köztelekb Gazdas Lapokb Állatorv Lapokb állattenyészt folyóiratok Mezőgazdas Szemléb Önáll megjel műv légcs fecskendezés 1 mass állatgyógyászat 1 Eze kí lefordíto Fröh Bayer-f Állatorv sebés mun 1893-1

10112

CÍM Alexa

SZEMÉLY Alexa L

SZÓC La főállator s Székesfehérv sz budap állator főisk ta e Tor Nagyvára ké Bo megyé 1916 Szeg főállator Sz c je Veterinarius Köztelek Gazda Lapok Állator Lapok állattenyész folyóirato Mezőgazda Szemlé Önál megje mű légc fecskendezé mas állatgyógyásza Ez k lefordít Frö Bayer- Állator sebé mu 1893-

1011

CÍ Alex

SZEMÉL Alex

SZÓ L főállato Székesfehér s buda állato főis t To Nagyvár k B megy 191 Sze főállato S j Veterinariu Köztele Gazd Lapo Állato Lapo állattenyés folyóirat Mezőgazd Szeml Öná megj m lég fecskendez ma állatgyógyász E lefordí Fr Bayer Állato seb m 1893