10114.htm

CÍMSZÓ: Alföldi

SZEMÉLYNÉV: Alföldi Béla

SZÓCIKK: Alföldi Béla*, a képviselőház főorvosa, szül. Szegeden 1870. Atyja, Ausländer Lipót felsőbb leányiskolái tanár volt. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult, majd az orvosi diploma elnyerése után a Pester Lloyd parlamenti tudósítója, 1911 óta pedig a parlament orvosa lett. Napilapokba írt cikkein kívül a Mediz. Chir. Presseben, amelynek szerkesztője is volt, jelentek meg cikkei. Szerkesztette a Magyar Kórházak Évkönyvét. Önálló művei: Ilustrierter Führer durch Ungarn, Croatien und Slavonien (1900); Az obstrukció (1904); Az Ehrlich-féle gyógymód; A bujakór új gyógykezelése (1910).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 114. címszó a lexikon => 25. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10114.htm

CÍMSZÓ: Alföldi

SZEMÉLYNÉV: Alföldi Béla

SZÓCIKK: Alföldi Béla*, a képviselőház főorvosa, szül. Szegeden 1870. Atyja, Ausländer Lipót felsőbb leányiskolái tanár volt. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult, majd az orvosi diploma elnyerése után a Pester Lloyd parlamenti tudósítója, 1911 óta pedig a parlament orvosa lett. Napilapokba írt cikkein kívül a Mediz. Chir. Presseben, amelynek szerkesztője is volt, jelentek meg cikkei. Szerkesztette a Magyar Kórházak Évkönyvét. Önálló művei: Ilustrierter Führer durch Ungarn, Croatien und Slavonien 1900 ; Az obstrukció 1904 ; Az Ehrlich-féle gyógymód; A bujakór új gyógykezelése 1910 .

10114.ht

CÍMSZÓ Alföld

SZEMÉLYNÉV Alföld Bél

SZÓCIKK Alföld Béla* képviselőhá főorvosa szül Szegede 1870 Atyja Auslände Lipó felsőb leányiskolá taná volt budapest é bécs egyetemeke tanult maj a orvos diplom elnyerés utá Peste Lloy parlament tudósítója 191 ót pedi parlamen orvos lett Napilapokb ír cikkei kívü Mediz Chir Presseben amelyne szerkesztőj i volt jelente me cikkei Szerkesztett Magya Kórháza Évkönyvét Önáll művei Ilustrierte Führe durc Ungarn Croatie un Slavonie 190 A obstrukci 190 A Ehrlich-fél gyógymód bujakó ú gyógykezelés 191

10114.h

CÍMSZ Alföl

SZEMÉLYNÉ Alföl Bé

SZÓCIK Alföl Béla képviselőh főorvos szü Szeged 187 Atyj Ausländ Lip felső leányiskol tan vol budapes béc egyetemek tanul ma orvo diplo elnyeré ut Pest Llo parlamen tudósítój 19 ó ped parlame orvo let Napilapok í cikke kív Medi Chi Pressebe amelyn szerkesztő vol jelent m cikke Szerkesztet Magy Kórház Évkönyvé Önál műve Ilustriert Führ dur Ungar Croati u Slavoni 19 obstrukc 19 Ehrlich-fé gyógymó bujak gyógykezelé 19

10114.

CÍMS Alfö

SZEMÉLYN Alfö B

SZÓCI Alfö Bél képviselő főorvo sz Szege 18 Aty Auslän Li fels leányisko ta vo budape bé egyeteme tanu m orv dipl elnyer u Pes Ll parlame tudósító 1 pe parlam orv le Napilapo cikk kí Med Ch Presseb amely szerkeszt vo jelen cikk Szerkeszte Mag Kórhá Évkönyv Öná műv Ilustrier Füh du Unga Croat Slavon 1 obstruk 1 Ehrlich-f gyógym buja gyógykezel 1

10114

CÍM Alf

SZEMÉLY Alf

SZÓC Alf Bé képvisel főorv s Szeg 1 At Auslä L fel leányisk t v budap b egyetem tan or dip elnye Pe L parlam tudósít p parla or l Napilap cik k Me C Presse amel szerkesz v jele cik Szerkeszt Ma Kórh Évköny Ön mű Ilustrie Fü d Ung Croa Slavo obstru Ehrlich- gyógy buj gyógykeze

1011

CÍ Al

SZEMÉL Al

SZÓ Al B képvise főor Sze A Ausl fe leányis buda egyete ta o di elny P parla tudósí parl o Napila ci M Press ame szerkes jel ci Szerkesz M Kór Évkön Ö m Ilustri F Un Cro Slav obstr Ehrlich gyóg bu gyógykez