10115.htm

CÍMSZÓ: Al haniszim

SZÓCIKK: Al haniszim. «A csodákért» egy imának a kezdete, mely köszönetet mond Isten csodatetteiért. Chanukkakor és purimkor mondják az A.-ot a «sémóné eszré»-ben (l. o.) és az asztali imában. Az A. már a Misnából ismeretes ima. Mai szövege valószínűleg a VI. századból származik,amire abból is lehet következtetni, hogy a szöveg vége némi változást szenvedett, amennyiben elhagyták belőle az eredetileg meglevő kérést, mely a csodák megismétlésére irányul.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 115. címszó a lexikon => 26. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10115.htm

CÍMSZÓ: Al haniszim

SZÓCIKK: Al haniszim. A csodákért egy imának a kezdete, mely köszönetet mond Isten csodatetteiért. Chanukkakor és purimkor mondják az A.-ot a sémóné eszré -ben l. o. és az asztali imában. Az A. már a Misnából ismeretes ima. Mai szövege valószínűleg a VI. századból származik,amire abból is lehet következtetni, hogy a szöveg vége némi változást szenvedett, amennyiben elhagyták belőle az eredetileg meglevő kérést, mely a csodák megismétlésére irányul.

10115.ht

CÍMSZÓ A haniszi

SZÓCIKK A haniszim csodákér eg imána kezdete mel köszönete mon Iste csodatetteiért Chanukkako é purimko mondjá a A.-o sémón eszr -be l o é a asztal imában A A má Misnábó ismerete ima Ma szöveg valószínűle VI századbó származik,amir abbó i lehe következtetni hog szöve vég ném változás szenvedett amennyibe elhagytá belől a eredetile meglev kérést mel csodá megismétlésér irányul

10115.h

CÍMSZ hanisz

SZÓCIK haniszi csodáké e imán kezdet me köszönet mo Ist csodatetteiér Chanukkak purimk mondj A.- sémó esz -b aszta imába m Misnáb ismeret im M szöve valószínűl V századb származik,ami abb leh következtetn ho szöv vé né változá szenvedet amennyib elhagyt belő eredetil megle kérés me csod megismétlésé irányu

10115.

CÍMS hanis

SZÓCI hanisz csodák imá kezde m köszöne m Is csodatetteié Chanukka purim mond A. sém es - aszt imáb Misná ismere i szöv valószínű század származik,am ab le következtet h szö v n változ szenvede amennyi elhagy bel eredeti megl kéré m cso megismétlés irány

10115

CÍM hani

SZÓC hanis csodá im kezd köszön I csodatettei Chanukk puri mon A sé e asz imá Misn ismer szö valószín száza származik,a a l következte sz válto szenved amenny elhag be eredet meg kér cs megismétlé irán

1011

CÍ han

SZÓ hani csod i kez köszö csodatette Chanuk pur mo s as im Mis isme sz valószí száz származik, következt s vált szenve amenn elha b erede me ké c megismétl irá