10116.htm

CÍMSZÓ: Al harisónim

SZÓCIKK: Al harisónim (h.). Az elődökért. A reggeli imádságba foglalt egyik imának a kezdete, amely Istent magasztalja ama csodákért, melyeket a legrégibb időktől kezdve Izraelért tett. Az A. általánosságban ismert szövege valószínűleg babiloni eredetű, míg a német imakönyvekben az imának egy másik rövidebb szövege használatos, mely egyes tudósok feltevése szerint palesztinai eredetű.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 116. címszó a lexikon => 26. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10116.htm

CÍMSZÓ: Al harisónim

SZÓCIKK: Al harisónim h. . Az elődökért. A reggeli imádságba foglalt egyik imának a kezdete, amely Istent magasztalja ama csodákért, melyeket a legrégibb időktől kezdve Izraelért tett. Az A. általánosságban ismert szövege valószínűleg babiloni eredetű, míg a német imakönyvekben az imának egy másik rövidebb szövege használatos, mely egyes tudósok feltevése szerint palesztinai eredetű.

10116.ht

CÍMSZÓ A harisóni

SZÓCIKK A harisóni h A elődökért reggel imádságb foglal egyi imána kezdete amel Isten magasztalj am csodákért melyeke legrégib időktő kezdv Izraelér tett A A általánosságba ismer szöveg valószínűle babilon eredetű mí néme imakönyvekbe a imána eg mási rövideb szöveg használatos mel egye tudóso feltevés szerin palesztina eredetű

10116.h

CÍMSZ harisón

SZÓCIK harisón elődökér regge imádság fogla egy imán kezdet ame Iste magasztal a csodákér melyek legrégi időkt kezd Izraelé tet általánosságb isme szöve valószínűl babilo eredet m ném imakönyvekb imán e más rövide szöve használato me egy tudós feltevé szeri palesztin eredet

10116.

CÍMS harisó

SZÓCI harisó elődöké regg imádsá fogl eg imá kezde am Ist magaszta csodáké melye legrég idők kez Izrael te általánosság ism szöv valószínű babil erede né imakönyvek imá má rövid szöv használat m eg tudó feltev szer paleszti erede

10116

CÍM haris

SZÓC haris elődök reg imáds fog e im kezd a Is magaszt csodák mely legré idő ke Izrae t általánossá is szö valószín babi ered n imakönyve im m rövi szö használa e tud felte sze paleszt ered

1011

CÍ hari

SZÓ hari elődö re imád fo i kez I magasz csodá mel legr id k Izra általánoss i sz valószí bab ere imakönyv i röv sz használ tu felt sz palesz ere