10119.htm

CÍMSZÓ: Alkalai

SZEMÉLYNÉV: Alkalai Juda ben Salomo

SZÓCIKK: Alkalai Juda ben Salomo, zimonyi rabbi, megh. 1878. Herzl Tivadar szerint a modern cionizmus előharcosa. Műve, a Gorád la-Adonaj (Wien 1857) a zsidó állam felújítását célozza és ezt többek közt részvénytársasági alapon tartotta megvalósíthatónak. Másik műve a Séma Jiszróel (1861) ugyancsak Palesztinának a zsidókkal való benépesítését propagálja. Egyéb művei: Selom Jerusalajim (1840) és Darké Nóam, továbbá Minchász Jehudah (Wien 1843), melyben Montefioret és Cremieuxt dicsőíti a damascusi vérvád alkalmából tanúsított nagyszerű fellépésükért. 1843-ban önként megvált hivatalától, a Szentföldre zarándokolt és ott halt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 119. címszó a lexikon => 26. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10119.htm

CÍMSZÓ: Alkalai

SZEMÉLYNÉV: Alkalai Juda ben Salomo

SZÓCIKK: Alkalai Juda ben Salomo, zimonyi rabbi, megh. 1878. Herzl Tivadar szerint a modern cionizmus előharcosa. Műve, a Gorád la-Adonaj Wien 1857 a zsidó állam felújítását célozza és ezt többek közt részvénytársasági alapon tartotta megvalósíthatónak. Másik műve a Séma Jiszróel 1861 ugyancsak Palesztinának a zsidókkal való benépesítését propagálja. Egyéb művei: Selom Jerusalajim 1840 és Darké Nóam, továbbá Minchász Jehudah Wien 1843 , melyben Montefioret és Cremieuxt dicsőíti a damascusi vérvád alkalmából tanúsított nagyszerű fellépésükért. 1843-ban önként megvált hivatalától, a Szentföldre zarándokolt és ott halt meg.

10119.ht

CÍMSZÓ Alkala

SZEMÉLYNÉV Alkala Jud be Salom

SZÓCIKK Alkala Jud be Salomo zimony rabbi megh 1878 Herz Tivada szerin moder cionizmu előharcosa Műve Gorá la-Adona Wie 185 zsid álla felújításá célozz é ez többe köz részvénytársaság alapo tartott megvalósíthatónak Mási műv Sém Jiszróe 186 ugyancsa Palesztinána zsidókka val benépesítésé propagálja Egyé művei Selo Jerusalaji 184 é Dark Nóam tovább Minchás Jehuda Wie 184 melybe Montefiore é Cremieux dicsőít damascus vérvá alkalmábó tanúsítot nagyszer fellépésükért 1843-ba önkén megvál hivatalától Szentföldr zarándokol é ot hal meg

10119.h

CÍMSZ Alkal

SZEMÉLYNÉ Alkal Ju b Salo

SZÓCIK Alkal Ju b Salom zimon rabb meg 187 Her Tivad szeri mode cionizm előharcos Műv Gor la-Adon Wi 18 zsi áll felújítás céloz e több kö részvénytársasá alap tartot megvalósíthatóna Más mű Sé Jiszró 18 ugyancs Palesztinán zsidókk va benépesítés propagálj Egy műve Sel Jerusalaj 18 Dar Nóa továb Minchá Jehud Wi 18 melyb Montefior Cremieu dicsőí damascu vérv alkalmáb tanúsíto nagysze fellépésükér 1843-b önké megvá hivatalátó Szentföld zarándoko o ha me

10119.

CÍMS Alka

SZEMÉLYN Alka J Sal

SZÓCI Alka J Salo zimo rab me 18 He Tiva szer mod cioniz előharco Mű Go la-Ado W 1 zs ál felújítá célo töb k részvénytársas ala tarto megvalósíthatón Má m S Jiszr 1 ugyanc Palesztiná zsidók v benépesíté propagál Eg műv Se Jerusala 1 Da Nó tová Minch Jehu W 1 mely Montefio Cremie dicső damasc vér alkalmá tanúsít nagysz fellépésüké 1843- önk megv hivatalát Szentföl zarándok h m

10119

CÍM Alk

SZEMÉLY Alk Sa

SZÓC Alk Sal zim ra m 1 H Tiv sze mo cioni előharc M G la-Ad z á felújít cél tö részvénytársa al tart megvalósítható M Jisz ugyan Palesztin zsidó benépesít propagá E mű S Jerusal D N tov Minc Jeh mel Montefi Cremi dics damas vé alkalm tanúsí nagys fellépésük 1843 ön meg hivatalá Szentfö zarándo

1011

CÍ Al

SZEMÉL Al S

SZÓ Al Sa zi r Ti sz m cion előhar la-A felújí cé t részvénytárs a tar megvalósíthat Jis ugya Paleszti zsid benépesí propag m Jerusa to Min Je me Montef Crem dic dama v alkal tanús nagy fellépésü 184 ö me hivatal Szentf zaránd