10121.htm

CÍMSZÓ: Államfőért való imádságot

SZÓCIKK: Államfőért való imádságot mondanak minden szombaton a muszaf istentisztelet keretében. Már a babiloni zsidók imádkoztak az exilarcháért, ez az egyik jékumpurkon (l. o.). Most dívik a hanoszén tésuó kezdetű ima, mely az államfőért való imádságot tartalmazza. Sok helyütt e héber szövegű ima helyébe a frigyszekrény előtt a Tóra visszahelyezésekor mondandó magyar, illetőleg nemzeti nyelvű, hasonló tartalmú ima került.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 121. címszó a lexikon => 26. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10121.htm

CÍMSZÓ: Államfőért való imádságot

SZÓCIKK: Államfőért való imádságot mondanak minden szombaton a muszaf istentisztelet keretében. Már a babiloni zsidók imádkoztak az exilarcháért, ez az egyik jékumpurkon l. o. . Most dívik a hanoszén tésuó kezdetű ima, mely az államfőért való imádságot tartalmazza. Sok helyütt e héber szövegű ima helyébe a frigyszekrény előtt a Tóra visszahelyezésekor mondandó magyar, illetőleg nemzeti nyelvű, hasonló tartalmú ima került.

10121.ht

CÍMSZÓ Államfőér val imádságo

SZÓCIKK Államfőér val imádságo mondana minde szombato musza istentisztele keretében Má babilon zsidó imádkozta a exilarcháért e a egyi jékumpurko l o Mos dívi hanoszé tésu kezdet ima mel a államfőér val imádságo tartalmazza So helyüt hébe szöveg im helyéb frigyszekrén előt Tór visszahelyezéseko mondand magyar illetőle nemzet nyelvű hasonl tartalm im került

10121.h

CÍMSZ Államfőé va imádság

SZÓCIK Államfőé va imádság mondan mind szombat musz istentisztel keretébe M babilo zsid imádkozt exilarcháér egy jékumpurk Mo dív hanosz tés kezde im me államfőé va imádság tartalmazz S helyü héb szöve i helyé frigyszekré elő Tó visszahelyezések mondan magya illetől nemze nyelv hason tartal i kerül

10121.

CÍMS Államfő v imádsá

SZÓCI Államfő v imádsá monda min szomba mus istentiszte keretéb babil zsi imádkoz exilarcháé eg jékumpur M dí hanos té kezd i m államfő v imádsá tartalmaz hely hé szöv hely frigyszekr el T visszahelyezése monda magy illető nemz nyel haso tarta kerü

10121

CÍM Államf imáds

SZÓC Államf imáds mond mi szomb mu istentiszt kereté babi zs imádko exilarchá e jékumpu d hano t kez államf imáds tartalma hel h szö hel frigyszek e visszahelyezés mond mag illet nem nye has tart ker

1012

CÍ Állam imád

SZÓ Állam imád mon m szom m istentisz keret bab z imádk exilarch jékump han ke állam imád tartalm he sz he frigysze visszahelyezé mon ma ille ne ny ha tar ke