10126.htm

CÍMSZÓ: Allgemeine Jüdische Zeitung

SZÓCIKK: Allgemeine Jüdische Zeitung. Kolozsvárott jelent meg 1887. Wertheim Adolf szerkesztésében. Ebben az évben meg is szűnt. Budapesten is megjelent ugyanilyen című újság. 1888-ban indult meg Ehrenteil M., Freund L., Grossberg Lipót és Dornbusch Mór szerkesztésében. A lap több, mint két évtizedes fennállása után szűnt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 126. címszó a lexikon => 28. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10126.htm

CÍMSZÓ: Allgemeine Jüdische Zeitung

SZÓCIKK: Allgemeine Jüdische Zeitung. Kolozsvárott jelent meg 1887. Wertheim Adolf szerkesztésében. Ebben az évben meg is szűnt. Budapesten is megjelent ugyanilyen című újság. 1888-ban indult meg Ehrenteil M., Freund L., Grossberg Lipót és Dornbusch Mór szerkesztésében. A lap több, mint két évtizedes fennállása után szűnt meg.

10126.ht

CÍMSZÓ Allgemein Jüdisch Zeitun

SZÓCIKK Allgemein Jüdisch Zeitung Kolozsvárot jelen me 1887 Werthei Adol szerkesztésében Ebbe a évbe me i szűnt Budapeste i megjelen ugyanilye cím újság 1888-ba indul me Ehrentei M. Freun L. Grossber Lipó é Dornbusc Mó szerkesztésében la több min ké évtizede fennállás utá szűn meg

10126.h

CÍMSZ Allgemei Jüdisc Zeitu

SZÓCIK Allgemei Jüdisc Zeitun Kolozsváro jele m 188 Werthe Ado szerkesztésébe Ebb évb m szűn Budapest megjele ugyanily cí újsá 1888-b indu m Ehrente M Freu L Grossbe Lip Dornbus M szerkesztésébe l töb mi k évtized fennállá ut szű me

10126.

CÍMS Allgeme Jüdis Zeit

SZÓCI Allgeme Jüdis Zeitu Kolozsvár jel 18 Werth Ad szerkesztéséb Eb év szű Budapes megjel ugyanil c újs 1888- ind Ehrent Fre Grossb Li Dornbu szerkesztéséb tö m évtize fennáll u sz m

10126

CÍM Allgem Jüdi Zei

SZÓC Allgem Jüdi Zeit Kolozsvá je 1 Wert A szerkesztésé E é sz Budape megje ugyani új 1888 in Ehren Fr Gross L Dornb szerkesztésé t évtiz fennál s

1012

CÍ Allge Jüd Ze

SZÓ Allge Jüd Zei Kolozsv j Wer szerkesztés s Budap megj ugyan ú 188 i Ehre F Gros Dorn szerkesztés évti fenná