10134.htm

CÍMSZÓ: Alpár

SZEMÉLYNÉV: Alpár Sándor

SZÓCIKK: A. Sándor festő, szül. Baján, 1892. Előbb kereskedelmi iskolát végzett, azután művészeti tanulmányokat a képzőművészeti főiskolán Budapesten. A háború alatt katona volt. Főleg arcképeket és tájképeket fest, rézkarcokat is készít. Először kiállított az Ifjú Művészek Egyesületének 1914. évi kiállításán a Nemzeti Szalonban (Naplemente).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 134. címszó a lexikon => 32. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10134.htm

CÍMSZÓ: Alpár

SZEMÉLYNÉV: Alpár Sándor

SZÓCIKK: A. Sándor festő, szül. Baján, 1892. Előbb kereskedelmi iskolát végzett, azután művészeti tanulmányokat a képzőművészeti főiskolán Budapesten. A háború alatt katona volt. Főleg arcképeket és tájképeket fest, rézkarcokat is készít. Először kiállított az Ifjú Művészek Egyesületének 1914. évi kiállításán a Nemzeti Szalonban Naplemente .

10134.ht

CÍMSZÓ Alpá

SZEMÉLYNÉV Alpá Sándo

SZÓCIKK A Sándo festő szül Baján 1892 Előb kereskedelm iskolá végzett azutá művészet tanulmányoka képzőművészet főiskolá Budapesten hábor alat katon volt Főle arcképeke é tájképeke fest rézkarcoka i készít Előszö kiállítot a Ifj Művésze Egyesületéne 1914 év kiállításá Nemzet Szalonba Naplement

10134.h

CÍMSZ Alp

SZEMÉLYNÉ Alp Sánd

SZÓCIK Sánd fest szü Bajá 189 Elő kereskedel iskol végzet azut művésze tanulmányok képzőművésze főiskol Budapeste hábo ala kato vol Fől arcképek tájképek fes rézkarcok készí Elősz kiállíto If Művész Egyesületén 191 é kiállítás Nemze Szalonb Naplemen

10134.

CÍMS Al

SZEMÉLYN Al Sán

SZÓCI Sán fes sz Baj 18 El kereskede isko végze azu művész tanulmányo képzőművész főisko Budapest háb al kat vo Fő arcképe tájképe fe rézkarco kész Elős kiállít I Művés Egyesületé 19 kiállítá Nemz Szalon Napleme

10134

CÍM A

SZEMÉLY A Sá

SZÓC Sá fe s Ba 1 E keresked isk végz az művés tanulmány képzőművés főisk Budapes há a ka v F arckép tájkép f rézkarc kés Elő kiállí Művé Egyesület 1 kiállít Nem Szalo Naplem

1013SZEMÉL S

SZÓ S f B kereske is vég a művé tanulmán képzőművé főis Budape h k arcké tájké rézkar ké El kiáll Műv Egyesüle kiállí Ne Szal Naple