10139.htm

CÍMSZÓ: Altai

SZEMÉLYNÉV: Altai Margit

SZÓCIKK: A. Margit, írónő, szül. 1884-ben Gomperben. Főképen ifjúsági regényeket ír és «Tündérvásár» címmel heti gyermeklapot szerkeszt, önállóan megjelent kötetei: Célnál (1922); A végzet útja; Az amerikai leány: Érdekes házasság ; Gvendolin házassága; Lucy - Laci, valamennyi regény s ezenkívül írt műve: Színdarabok gyermekek részére. Megjelent több sikerült műfordítása is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 139. címszó a lexikon => 32. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10139.htm

CÍMSZÓ: Altai

SZEMÉLYNÉV: Altai Margit

SZÓCIKK: A. Margit, írónő, szül. 1884-ben Gomperben. Főképen ifjúsági regényeket ír és Tündérvásár címmel heti gyermeklapot szerkeszt, önállóan megjelent kötetei: Célnál 1922 ; A végzet útja; Az amerikai leány: Érdekes házasság ; Gvendolin házassága; Lucy - Laci, valamennyi regény s ezenkívül írt műve: Színdarabok gyermekek részére. Megjelent több sikerült műfordítása is.

10139.ht

CÍMSZÓ Alta

SZEMÉLYNÉV Alta Margi

SZÓCIKK A Margit írónő szül 1884-be Gomperben Főképe ifjúság regényeke í é Tündérvásá címme het gyermeklapo szerkeszt önállóa megjelen kötetei Célná 192 végze útja A amerika leány Érdeke házassá Gvendoli házassága Luc Laci valamenny regén ezenkívü ír műve Színdarabo gyermeke részére Megjelen töb sikerül műfordítás is

10139.h

CÍMSZ Alt

SZEMÉLYNÉ Alt Marg

SZÓCIK Margi írón szü 1884-b Gomperbe Főkép ifjúsá regények Tündérvás címm he gyermeklap szerkesz önálló megjele kötete Céln 19 végz útj amerik leán Érdek házass Gvendol házasság Lu Lac valamenn regé ezenkív í műv Színdarab gyermek részér Megjele tö sikerü műfordítá i

10139.

CÍMS Al

SZEMÉLYN Al Mar

SZÓCI Marg író sz 1884- Gomperb Főké ifjús regénye Tündérvá cím h gyermekla szerkes önáll megjel kötet Cél 1 vég út ameri leá Érde házas Gvendo házassá L La valamen reg ezenkí mű Színdara gyerme részé Megjel t siker műfordít

10139

CÍM A

SZEMÉLY A Ma

SZÓC Mar ír s 1884 Gomper Fők ifjú regény Tündérv cí gyermekl szerke önál megje köte Cé vé ú amer le Érd háza Gvend házass L valame re ezenk m Színdar gyerm rész Megje sike műfordí

1013SZEMÉL M

SZÓ Ma í 188 Gompe Fő ifj regén Tündér c gyermek szerk öná megj köt C v ame l Ér ház Gven házas valam r ezen Színda gyer rés Megj sik műford