10141.htm

CÍMSZÓ: Altenkunstadt

SZEMÉLYNÉV: Altenkunstadt Jaakov

SZÓCIKK: Altenkunstadt Jaakov, közismert nevén: Kopl Charif, rabbi, szül. Altenkunstadtban (Bajorország) 1766., megh. Verbón 1836. Fürtben, majd Prágában tanult. Nősülése folytán került Magyarországba, a pozsony megyei Stomfára, apósa birtokára. 1791-ben lett kadelburgi rabbi, két esztendő múltán Verbóra választották meg, hol jesivát tartott fenn. Iskolájából több neves rabbi került ki. 45 évig működött Verbón. Csak kéziratainak egy töredéke jelent meg nyomtatásban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 141. címszó a lexikon => 33. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10141.htm

CÍMSZÓ: Altenkunstadt

SZEMÉLYNÉV: Altenkunstadt Jaakov

SZÓCIKK: Altenkunstadt Jaakov, közismert nevén: Kopl Charif, rabbi, szül. Altenkunstadtban Bajorország 1766., megh. Verbón 1836. Fürtben, majd Prágában tanult. Nősülése folytán került Magyarországba, a pozsony megyei Stomfára, apósa birtokára. 1791-ben lett kadelburgi rabbi, két esztendő múltán Verbóra választották meg, hol jesivát tartott fenn. Iskolájából több neves rabbi került ki. 45 évig működött Verbón. Csak kéziratainak egy töredéke jelent meg nyomtatásban.

10141.ht

CÍMSZÓ Altenkunstad

SZEMÉLYNÉV Altenkunstad Jaako

SZÓCIKK Altenkunstad Jaakov közismer nevén Kop Charif rabbi szül Altenkunstadtba Bajororszá 1766. megh Verbó 1836 Fürtben maj Prágába tanult Nősülés folytá kerül Magyarországba pozson megye Stomfára após birtokára 1791-be let kadelburg rabbi ké esztend múltá Verbór választottá meg ho jesivá tartot fenn Iskolájábó töb neve rabb kerül ki 4 évi működöt Verbón Csa kézirataina eg töredék jelen me nyomtatásban

10141.h

CÍMSZ Altenkunsta

SZEMÉLYNÉ Altenkunsta Jaak

SZÓCIK Altenkunsta Jaako közisme nevé Ko Chari rabb szü Altenkunstadtb Bajororsz 1766 meg Verb 183 Fürtbe ma Prágáb tanul Nősülé folyt kerü Magyarországb pozso megy Stomfár apó birtokár 1791-b le kadelbur rabb k eszten múlt Verbó választott me h jesiv tarto fen Iskolájáb tö nev rab kerü k év működö Verbó Cs kéziratain e töredé jele m nyomtatásba

10141.

CÍMS Altenkunst

SZEMÉLYN Altenkunst Jaa

SZÓCI Altenkunst Jaak közism nev K Char rab sz Altenkunstadt Bajorors 176 me Ver 18 Fürtb m Prágá tanu Nősül foly ker Magyarország pozs meg Stomfá ap birtoká 1791- l kadelbu rab eszte múl Verb választot m jesi tart fe Iskolájá t ne ra ker é működ Verb C kéziratai töred jel nyomtatásb

10141

CÍM Altenkuns

SZEMÉLY Altenkuns Ja

SZÓC Altenkuns Jaa közis ne Cha ra s Altenkunstad Bajoror 17 m Ve 1 Fürt Prág tan Nősü fol ke Magyarorszá poz me Stomf a birtok 1791 kadelb ra eszt mú Ver választo jes tar f Iskoláj n r ke műkö Ver kézirata töre je nyomtatás

1014

CÍ Altenkun

SZEMÉL Altenkun J

SZÓ Altenkun Ja közi n Ch r Altenkunsta Bajoro 1 V Für Prá ta Nős fo k Magyarorsz po m Stom birto 179 kadel r esz m Ve választ je ta Iskolá k műk Ve kézirat tör j nyomtatá