10145.htm

CÍMSZÓ: Alvilág

SZÓCIKK: Alvilág (héberül: seól, dumo, avaddon), a Bibliában gyakran előforduló, ősi mythikus képzet szerint a holtak helye, ahol elgyengült árnyak formájában (réfáim) az élet egy lecsökkentett alakját tovább élik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 145. címszó a lexikon => 33. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10145.htm

CÍMSZÓ: Alvilág

SZÓCIKK: Alvilág héberül: seól, dumo, avaddon , a Bibliában gyakran előforduló, ősi mythikus képzet szerint a holtak helye, ahol elgyengült árnyak formájában réfáim az élet egy lecsökkentett alakját tovább élik.

10145.ht

CÍMSZÓ Alvilá

SZÓCIKK Alvilá héberül seól dumo avaddo Bibliába gyakra előforduló ős mythiku képze szerin holta helye aho elgyengül árnya formájába réfái a éle eg lecsökkentet alakjá továb élik

10145.h

CÍMSZ Alvil

SZÓCIK Alvil héberü seó dum avadd Bibliáb gyakr előfordul ő mythik képz szeri holt hely ah elgyengü árny formájáb réfá él e lecsökkente alakj tová éli

10145.

CÍMS Alvi

SZÓCI Alvi héber se du avad Bibliá gyak előfordu mythi kép szer hol hel a elgyeng árn formájá réf é lecsökkent alak tov él

10145

CÍM Alv

SZÓC Alv hébe s d ava Bibli gya előford myth ké sze ho he elgyen ár formáj ré lecsökken ala to é

1014

CÍ Al

SZÓ Al héb av Bibl gy előfor myt k sz h h elgye á formá r lecsökke al t