10147.htm

CÍMSZÓ: Ambrus

SZEMÉLYNÉV: Ambrus Balázs

SZÓCIKK: Ambrus Balázs, költő, szül. Szabadkán 1887. A budapesti egyetem orvosi karán elvégezte tanulmányait és doktori diplomát szerzett, Szabadkára költözött és orvosi gyakorlatot folytatott. Finom és halkhangú, gyöngéden impresszionista versei a Bácsmegyei Naplóban, az Új Időkben, A Hétben, Kiss József szemléjében jelentek meg. Önálló verskötetet Koszorú c. adott ki 1918.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 147. címszó a lexikon => 33. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10147.htm

CÍMSZÓ: Ambrus

SZEMÉLYNÉV: Ambrus Balázs

SZÓCIKK: Ambrus Balázs, költő, szül. Szabadkán 1887. A budapesti egyetem orvosi karán elvégezte tanulmányait és doktori diplomát szerzett, Szabadkára költözött és orvosi gyakorlatot folytatott. Finom és halkhangú, gyöngéden impresszionista versei a Bácsmegyei Naplóban, az Új Időkben, A Hétben, Kiss József szemléjében jelentek meg. Önálló verskötetet Koszorú c. adott ki 1918.

10147.ht

CÍMSZÓ Ambru

SZEMÉLYNÉV Ambru Baláz

SZÓCIKK Ambru Balázs költő szül Szabadká 1887 budapest egyete orvos kará elvégezt tanulmányai é doktor diplomá szerzett Szabadkár költözöt é orvos gyakorlato folytatott Fino é halkhangú gyöngéde impresszionist verse Bácsmegye Naplóban a Ú Időkben Hétben Kis Józse szemléjébe jelente meg Önáll verskötete Koszor c adot k 1918

10147.h

CÍMSZ Ambr

SZEMÉLYNÉ Ambr Balá

SZÓCIK Ambr Baláz költ szü Szabadk 188 budapes egyet orvo kar elvégez tanulmánya dokto diplom szerzet Szabadká költözö orvo gyakorlat folytatot Fin halkhang gyöngéd impresszionis vers Bácsmegy Naplóba Időkbe Hétbe Ki Józs szemléjéb jelent me Önál verskötet Koszo ado 191

10147.

CÍMS Amb

SZEMÉLYN Amb Bal

SZÓCI Amb Balá köl sz Szabad 18 budape egye orv ka elvége tanulmány dokt diplo szerze Szabadk költöz orv gyakorla folytato Fi halkhan gyöngé impresszioni ver Bácsmeg Naplób Időkb Hétb K Józ szemléjé jelen m Öná versköte Kosz ad 19

10147

CÍM Am

SZEMÉLY Am Ba

SZÓC Am Bal kö s Szaba 1 budap egy or k elvég tanulmán dok dipl szerz Szabad költö or gyakorl folytat F halkha gyöng impresszion ve Bácsme Napló Idők Hét Jó szemléj jele Ön versköt Kos a 1

1014

CÍ A

SZEMÉL A B

SZÓ A Ba k Szab buda eg o elvé tanulmá do dip szer Szaba költ o gyakor folyta halkh gyön impresszio v Bácsm Napl Idő Hé J szemlé jel Ö verskö Ko