10148.htm

CÍMSZÓ: Ámen

SZÓCIKK: Ámen a művelt világ minden nyelvébe átment bibliai héber szó, mely körülbelül a mai «helyeslés»-t jelentette. A nép a papok átkára vagy áldására Á.-t mondott, hogy ezzel azt magáévá tegye (Móz. V. 27.) A Zsoltárban is a költő, illetve imádkozó felhívására ezzel a felelettel találkozunk. Az Új Testamentumban Jézus már a mondat elején használja (Ámen mondom nektek), ami körülbelül a ma használt «becsületszavamra» vagy «hitemre» kitételnek felel meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 148. címszó a lexikon => 33. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10148.htm

CÍMSZÓ: Ámen

SZÓCIKK: Ámen a művelt világ minden nyelvébe átment bibliai héber szó, mely körülbelül a mai helyeslés -t jelentette. A nép a papok átkára vagy áldására Á.-t mondott, hogy ezzel azt magáévá tegye Móz. V. 27. A Zsoltárban is a költő, illetve imádkozó felhívására ezzel a felelettel találkozunk. Az Új Testamentumban Jézus már a mondat elején használja Ámen mondom nektek , ami körülbelül a ma használt becsületszavamra vagy hitemre kitételnek felel meg.

10148.ht

CÍMSZÓ Áme

SZÓCIKK Áme művel vilá minde nyelvéb átmen biblia hébe szó mel körülbelü ma helyeslé - jelentette né papo átkár vag áldásár Á.- mondott hog ezze az magáév tegy Móz V 27 Zsoltárba i költő illetv imádkoz felhívásár ezze felelette találkozunk A Ú Testamentumba Jézu má monda elejé használj Áme mondo nekte am körülbelü m használ becsületszavamr vag hitemr kitételne fele meg

10148.h

CÍMSZ Ám

SZÓCIK Ám műve vil mind nyelvé átme bibli héb sz me körülbel m helyesl jelentett n pap átká va áldásá Á. mondot ho ezz a magáé teg Mó 2 Zsoltárb költ illet imádko felhívásá ezz felelett találkozun Testamentumb Jéz m mond elej használ Ám mond nekt a körülbel haszná becsületszavam va hitem kitételn fel me

10148.

CÍMS Á

SZÓCI Á műv vi min nyelv átm bibl hé s m körülbe helyes jelentet pa átk v áldás Á mondo h ez magá te M Zsoltár köl ille imádk felhívás ez felelet találkozu Testamentum Jé mon ele haszná Á mon nek körülbe haszn becsületszava v hite kitétel fe m

10148

CÍM

SZÓC mű v mi nyel át bib h körülb helye jelente p át áldá mond e mag t Zsoltá kö ill imád felhívá e felele találkoz Testamentu J mo el haszn mo ne körülb hasz becsületszav hit kitéte f

1014SZÓ m m nye á bi körül hely jelent á áld mon ma Zsolt k il imá felhív felel találko Testament m e hasz m n körül has becsületsza hi kitét