10151.htm

CÍMSZÓ: Amórák

SZÓCIKK: Amórák (héb. amóraim, a. m. szónoklók, magyarázok, az «amór», a. m. «mondani», «beszélni» héber igéből), törvénymagyarázó tudósok s azok korszakának megjelölése Palesztinában és Babilóniában. Az A. kifejezést a Talmud kétféle értelemben használja. Egyrészt A.-nak hívták azokat, akik az akadémiákban az előadó tudós oldala mellett állottak s annak rövid szövegmagyarázatát részletesen előadták, interpretálták. Míg az előadó leginkább tiszta héber nyelven mondott véleményt, addig az amóra az arameus dialektust használta. Azért ezt a hivatást a «meturgeman» («az interpretáló», a «fordító») szóval is jelölték s a kettő a különböző talmudszövegekben egyet jelent. Távolabbi és elterjedtebb használatban az A. elnevezést úgy Palesztinában, mint Babilóniában valamennyi kiváló tudósra s azok kartársaira alkalmazták 219 és 500 között, tehát a tannaiták (l. o.) utáni korban, R. I. Juda pátriarcha halálától a Babiloni Talmud befejezéséig. Az A. aktivitása főképen a Misna-szövegek megmagyarázására terjedt ki, amelynél alapul vették R. I. Juda pátriarcha szövegezését, amelyet viszont a szóbeli törvény hiteles szövegének tekintettek. Az A. tevékenységüket főleg a következő városokban létesített akadémiákon fejtették ki: Tiberias, Szepphorisz, Caesarea, Nehardea, Sura és Pumbadita. A főtárgy az A. fejtegetéseiben magának a gyakran rendkívül tömör Misna-szakasznak szövegmagyarázata és annak tartalmi megvitatása volt és pedig minden szempontból, tekintettel a forrásokra, azok egybevetésére, esetleges ellentmondására. Összehasonlították a kánont a Baraitákkal, döntéseket hoztak s esetleg új eszmék, elvek alapján alkalmazták azokat akár tényleges, akár költött jogesetekre. Akik ily módon tanítottak, azok voltak a tulajdonképpeni A., vagyis a Misna interpretálói. Jogi véleményeikben az A. nem voltak olyan függetlenek, mint a tannaiták, mert nem érezték magukat elég tekintélyeseknek arra, hogy a Misnában és Baraitákban foglalt döntéseknek ellentmondjanak. A palesztinai A. a «Nászi» (fejedelem-elnök) rendelkezése folytán a «Rabbi» címet viselték, míg a babilóniai A. a «Rab» vagy «Mar» címet. A palesztinai A. egyszerű metodikájukkal és Misna-magyarázatukkal tűntek ki, míg a babilóniaiaknál az élesebb dialektika a szembetűnő. Ezt különösen Pumbadita akadémiáján fejlesztették, mely szőrszálhasogatásra való hajlandóságot már az akkori közmondás is kigúnyolja: «Pumbaditában azt is tudják, hogyan megy át az elefánt a tű fokán», ami azt jelentette, hogy túlzott dialektikájukkal az abszolút lehetetlent, de ellenkezőjét is be tudták bizonyítani; oly körülmény, ami a Talmud szellemével és logikájával ellenkezik. A babilóniai A. korát éppen úgy, mint a tannaitákét, hat nemzedékre szokás felosztani, míg a palesztinai A.-t háromra. Valamennyit a kiválóbb A. neveivel szokás megjelölni. Az A. száma rendkívül nagy s akiknek tanításait a Talmud feljegyezte, azoknak neve is 1300-at tesz ki. A főbb A. és korszakaik:I. kor (219-279) Palesztinában: id. R. Jannai, id. Jonathan, id. Osaia, Levi bar Sziszi, Chanina bar Chama, Chezekiah, Jochanan bar Nappacha, Simon ben Lakis, Josua ben Levi, Simlai. I. kor (219-257) Babilóniában: Sila (Nehardeában), Rab Abba Aréka (Sura), Mar Samuel (Nehardea), Mar Ukba, főbíró Kafriban. II. kor (279-820) Palesztinában: R. Eleazár ben Padat (Tiberiásban), Ammi és Assi (u. o.), Chijja bar Abba, Simeon bar Abba, Abbahu (Caesarea), Zeira. II. kor (257-320.) R. Huna (Sura), Juda ben Ezekiel (Pumbadita), Chiszda (Sura), Seset (Silhi), Nachman ben Jacob (Nehardea), továbbá Rabba bar Chana és Ulla ben Ismáel. III. kor (320 - 359) Palesztinában: R. Jeremia, Jóna és Jószé bar Zabda, mind a három Tibériásban. Valószínűen ők fejezték be a Jeruzsálemi Talmudot. III. kor (u. a.) Babilóniában: Rabba bar Huna (Sura), Rabba bar Nachman, Josef bar Chijja és Abáje Nachmani (mind a három Pumbaditában), Rabba bar Josef b. Chama (Mahura), Nachman ben Isaac (Pumbadita), Papa bar Chanan. IV. kor (375-427, csupán Babilóniában): R. Asi (Sura) (egyik fő összeállítója a Babiloni Talmudnak), R. Amemar (Nehardea), Zebid bar Osaja, Dimi bar Hineua, I. Rafrem, Kahana bar Tachlifa, Mar Zutra, Juda Mani b. Salom (valamennyi Pumbeditában), Eliezer ben Joszé, Joszé ben Abin, Tanchuma V.kor. (427-468): Mar Jemar, Idi bar Abin, Mar bar Asi, Acha ha-Difta (valamennyi Surában), II. Rafram (Pumbedita). VI. kor (468-500): Rabbina Bar Huna, az utolsó surai amóra és R. Jósé, az utolsó pumbaditai amóra s az első szaboreus (l. Szaboreusok). A szaboreusok voltak követői és folytatói az A.-nak s ők végezték a legvégső simításokat a Talmudban. A felsorolt nevek valamennyije a legjelentékenyebb talmudszerzőké s azoknak részletes életrajzi adataikat is tudjuk, működési helyeikkel. Mindazok, akikről a korokat elnevezték, az iskolák vezetői voltak. Ők hagyták örökségül a surai és pumbaditai akadémiákat, melyek az A. után még 700 évig virágoztak. L. Akadémiák I. és Gáóni korszak. Irodalom. Bacher Vilmos, Agada der Babylonischen Amorseer; u. a.: Agada der palestinesischen Amoraeer; H. Strack, Einleitung In den Talmud; Mielziner, Introduction to the Talmud (1894); Abraham Zacuto, Széfer Juchasin; Heilprin, Széder ha-Dorot; J. Fürst, Kultur- und Litteraturgeschichte der Juden in Asien (Leipzig 1849); Rappaport, Erek Millin (1852): Z. Frankel, Mobo ha-Jerusalmi (Breslau 1870); Weiss, Dor III.; Graetz, Geschichte der Juden II.: A. Neubauer, Mediaeval Jevish Chronicles.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 151. címszó a lexikon => 34. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10151.htm

CÍMSZÓ: Amórák

SZÓCIKK: Amórák héb. amóraim, a. m. szónoklók, magyarázok, az amór , a. m. mondani , beszélni héber igéből , törvénymagyarázó tudósok s azok korszakának megjelölése Palesztinában és Babilóniában. Az A. kifejezést a Talmud kétféle értelemben használja. Egyrészt A.-nak hívták azokat, akik az akadémiákban az előadó tudós oldala mellett állottak s annak rövid szövegmagyarázatát részletesen előadták, interpretálták. Míg az előadó leginkább tiszta héber nyelven mondott véleményt, addig az amóra az arameus dialektust használta. Azért ezt a hivatást a meturgeman az interpretáló , a fordító szóval is jelölték s a kettő a különböző talmudszövegekben egyet jelent. Távolabbi és elterjedtebb használatban az A. elnevezést úgy Palesztinában, mint Babilóniában valamennyi kiváló tudósra s azok kartársaira alkalmazták 219 és 500 között, tehát a tannaiták l. o. utáni korban, R. I. Juda pátriarcha halálától a Babiloni Talmud befejezéséig. Az A. aktivitása főképen a Misna-szövegek megmagyarázására terjedt ki, amelynél alapul vették R. I. Juda pátriarcha szövegezését, amelyet viszont a szóbeli törvény hiteles szövegének tekintettek. Az A. tevékenységüket főleg a következő városokban létesített akadémiákon fejtették ki: Tiberias, Szepphorisz, Caesarea, Nehardea, Sura és Pumbadita. A főtárgy az A. fejtegetéseiben magának a gyakran rendkívül tömör Misna-szakasznak szövegmagyarázata és annak tartalmi megvitatása volt és pedig minden szempontból, tekintettel a forrásokra, azok egybevetésére, esetleges ellentmondására. Összehasonlították a kánont a Baraitákkal, döntéseket hoztak s esetleg új eszmék, elvek alapján alkalmazták azokat akár tényleges, akár költött jogesetekre. Akik ily módon tanítottak, azok voltak a tulajdonképpeni A., vagyis a Misna interpretálói. Jogi véleményeikben az A. nem voltak olyan függetlenek, mint a tannaiták, mert nem érezték magukat elég tekintélyeseknek arra, hogy a Misnában és Baraitákban foglalt döntéseknek ellentmondjanak. A palesztinai A. a Nászi fejedelem-elnök rendelkezése folytán a Rabbi címet viselték, míg a babilóniai A. a Rab vagy Mar címet. A palesztinai A. egyszerű metodikájukkal és Misna-magyarázatukkal tűntek ki, míg a babilóniaiaknál az élesebb dialektika a szembetűnő. Ezt különösen Pumbadita akadémiáján fejlesztették, mely szőrszálhasogatásra való hajlandóságot már az akkori közmondás is kigúnyolja: Pumbaditában azt is tudják, hogyan megy át az elefánt a tű fokán , ami azt jelentette, hogy túlzott dialektikájukkal az abszolút lehetetlent, de ellenkezőjét is be tudták bizonyítani; oly körülmény, ami a Talmud szellemével és logikájával ellenkezik. A babilóniai A. korát éppen úgy, mint a tannaitákét, hat nemzedékre szokás felosztani, míg a palesztinai A.-t háromra. Valamennyit a kiválóbb A. neveivel szokás megjelölni. Az A. száma rendkívül nagy s akiknek tanításait a Talmud feljegyezte, azoknak neve is 1300-at tesz ki. A főbb A. és korszakaik:I. kor 219-279 Palesztinában: id. R. Jannai, id. Jonathan, id. Osaia, Levi bar Sziszi, Chanina bar Chama, Chezekiah, Jochanan bar Nappacha, Simon ben Lakis, Josua ben Levi, Simlai. I. kor 219-257 Babilóniában: Sila Nehardeában , Rab Abba Aréka Sura , Mar Samuel Nehardea , Mar Ukba, főbíró Kafriban. II. kor 279-820 Palesztinában: R. Eleazár ben Padat Tiberiásban , Ammi és Assi u. o. , Chijja bar Abba, Simeon bar Abba, Abbahu Caesarea , Zeira. II. kor 257-320. R. Huna Sura , Juda ben Ezekiel Pumbadita , Chiszda Sura , Seset Silhi , Nachman ben Jacob Nehardea , továbbá Rabba bar Chana és Ulla ben Ismáel. III. kor 320 - 359 Palesztinában: R. Jeremia, Jóna és Jószé bar Zabda, mind a három Tibériásban. Valószínűen ők fejezték be a Jeruzsálemi Talmudot. III. kor u. a. Babilóniában: Rabba bar Huna Sura , Rabba bar Nachman, Josef bar Chijja és Abáje Nachmani mind a három Pumbaditában , Rabba bar Josef b. Chama Mahura , Nachman ben Isaac Pumbadita , Papa bar Chanan. IV. kor 375-427, csupán Babilóniában : R. Asi Sura egyik fő összeállítója a Babiloni Talmudnak , R. Amemar Nehardea , Zebid bar Osaja, Dimi bar Hineua, I. Rafrem, Kahana bar Tachlifa, Mar Zutra, Juda Mani b. Salom valamennyi Pumbeditában , Eliezer ben Joszé, Joszé ben Abin, Tanchuma V.kor. 427-468 : Mar Jemar, Idi bar Abin, Mar bar Asi, Acha ha-Difta valamennyi Surában , II. Rafram Pumbedita . VI. kor 468-500 : Rabbina Bar Huna, az utolsó surai amóra és R. Jósé, az utolsó pumbaditai amóra s az első szaboreus l. Szaboreusok . A szaboreusok voltak követői és folytatói az A.-nak s ők végezték a legvégső simításokat a Talmudban. A felsorolt nevek valamennyije a legjelentékenyebb talmudszerzőké s azoknak részletes életrajzi adataikat is tudjuk, működési helyeikkel. Mindazok, akikről a korokat elnevezték, az iskolák vezetői voltak. Ők hagyták örökségül a surai és pumbaditai akadémiákat, melyek az A. után még 700 évig virágoztak. L. Akadémiák I. és Gáóni korszak. Irodalom. Bacher Vilmos, Agada der Babylonischen Amorseer; u. a.: Agada der palestinesischen Amoraeer; H. Strack, Einleitung In den Talmud; Mielziner, Introduction to the Talmud 1894 ; Abraham Zacuto, Széfer Juchasin; Heilprin, Széder ha-Dorot; J. Fürst, Kultur- und Litteraturgeschichte der Juden in Asien Leipzig 1849 ; Rappaport, Erek Millin 1852 : Z. Frankel, Mobo ha-Jerusalmi Breslau 1870 ; Weiss, Dor III.; Graetz, Geschichte der Juden II.: A. Neubauer, Mediaeval Jevish Chronicles.

10151.ht

CÍMSZÓ Amórá

SZÓCIKK Amórá héb amóraim a m szónoklók magyarázok a amó a m mondan beszéln hébe igébő törvénymagyaráz tudóso azo korszakána megjelölés Palesztinába é Babilóniában A A kifejezés Talmu kétfél értelembe használja Egyrész A.-na hívtá azokat aki a akadémiákba a előad tudó oldal mellet állotta anna rövi szövegmagyarázatá részletese előadták interpretálták Mí a előad leginkáb tiszt hébe nyelve mondot véleményt addi a amór a arameu dialektus használta Azér ez hivatás meturgema a interpretál fordít szóva i jelölté kett különböz talmudszövegekbe egye jelent Távolabb é elterjedteb használatba a A elnevezés úg Palesztinában min Babilóniába valamenny kivál tudósr azo kartársair alkalmaztá 21 é 50 között tehá tannaitá l o után korban R I Jud pátriarch halálátó Babilon Talmu befejezéséig A A aktivitás főképe Misna-szövege megmagyarázásár terjed ki amelyné alapu vetté R I Jud pátriarch szövegezését amelye viszon szóbel törvén hitele szövegéne tekintettek A A tevékenységüke főle következ városokba létesítet akadémiáko fejtetté ki Tiberias Szepphorisz Caesarea Nehardea Sur é Pumbadita főtárg a A fejtegetéseibe magána gyakra rendkívü tömö Misna-szakaszna szövegmagyarázat é anna tartalm megvitatás vol é pedi minde szempontból tekintette forrásokra azo egybevetésére esetlege ellentmondására Összehasonlítottá kánon Baraitákkal döntéseke hozta esetle ú eszmék elve alapjá alkalmaztá azoka aká tényleges aká költöt jogesetekre Aki il módo tanítottak azo volta tulajdonképpen A. vagyi Misn interpretálói Jog véleményeikbe a A ne volta olya függetlenek min tannaiták mer ne érezté maguka elé tekintélyesekne arra hog Misnába é Baraitákba foglal döntésekne ellentmondjanak palesztina A Nász fejedelem-elnö rendelkezés folytá Rabb címe viselték mí babilónia A Ra vag Ma címet palesztina A egyszer metodikájukka é Misna-magyarázatukka tűnte ki mí babilóniaiakná a éleseb dialektik szembetűnő Ez különöse Pumbadit akadémiájá fejlesztették mel szőrszálhasogatásr val hajlandóságo má a akkor közmondá i kigúnyolja Pumbaditába az i tudják hogya meg á a elefán t foká am az jelentette hog túlzot dialektikájukka a abszolú lehetetlent d ellenkezőjé i b tudtá bizonyítani ol körülmény am Talmu szelleméve é logikájáva ellenkezik babilónia A korá éppe úgy min tannaitákét ha nemzedékr szoká felosztani mí palesztina A.- háromra Valamennyi kiválób A neveive szoká megjelölni A A szám rendkívü nag akikne tanításai Talmu feljegyezte azokna nev i 1300-a tes ki főb A é korszakaik:I ko 219-27 Palesztinában id R Jannai id Jonathan id Osaia Lev ba Sziszi Chanin ba Chama Chezekiah Jochana ba Nappacha Simo be Lakis Josu be Levi Simlai I ko 219-25 Babilóniában Sil Nehardeába Ra Abb Arék Sur Ma Samue Neharde Ma Ukba főbír Kafriban II ko 279-82 Palesztinában R Eleazá be Pada Tiberiásba Amm é Ass u o Chijj ba Abba Simeo ba Abba Abbah Caesare Zeira II ko 257-320 R Hun Sur Jud be Ezekie Pumbadit Chiszd Sur Sese Silh Nachma be Jaco Neharde tovább Rabb ba Chan é Ull be Ismáel III ko 32 35 Palesztinában R Jeremia Jón é Jósz ba Zabda min háro Tibériásban Valószínűe ő fejezté b Jeruzsálem Talmudot III ko u a Babilóniában Rabb ba Hun Sur Rabb ba Nachman Jose ba Chijj é Abáj Nachman min háro Pumbaditába Rabb ba Jose b Cham Mahur Nachma be Isaa Pumbadit Pap ba Chanan IV ko 375-427 csupá Babilóniába R As Sur egyi f összeállítój Babilon Talmudna R Amema Neharde Zebi ba Osaja Dim ba Hineua I Rafrem Kahan ba Tachlifa Ma Zutra Jud Man b Salo valamenny Pumbeditába Elieze be Joszé Josz be Abin Tanchum V.kor 427-46 Ma Jemar Id ba Abin Ma ba Asi Ach ha-Dift valamenny Surába II Rafra Pumbedit VI ko 468-50 Rabbin Ba Huna a utols sura amór é R Jósé a utols pumbadita amór a els szaboreu l Szaboreuso szaboreuso volta követő é folytató a A.-na ő végezté legvégs simításoka Talmudban felsorol neve valamennyij legjelentékenyeb talmudszerzők azokna részlete életrajz adataika i tudjuk működés helyeikkel Mindazok akikrő koroka elnevezték a iskolá vezető voltak Ő hagytá örökségü sura é pumbadita akadémiákat melye a A utá mé 70 évi virágoztak L Akadémiá I é Gáón korszak Irodalom Bache Vilmos Agad de Babylonische Amorseer u a. Agad de palestinesische Amoraeer H Strack Einleitun I de Talmud Mielziner Introductio t th Talmu 189 Abraha Zacuto Széfe Juchasin Heilprin Széde ha-Dorot J Fürst Kultur un Litteraturgeschicht de Jude i Asie Leipzi 184 Rappaport Ere Milli 185 Z Frankel Mob ha-Jerusalm Bresla 187 Weiss Do III. Graetz Geschicht de Jude II. A Neubauer Mediaeva Jevis Chronicles

10151.h

CÍMSZ Amór

SZÓCIK Amór hé amórai szónokló magyarázo am monda beszél héb igéb törvénymagyará tudós az korszakán megjelölé Palesztináb Babilóniába kifejezé Talm kétfé értelemb használj Egyrés A.-n hívt azoka ak akadémiákb előa tud olda melle állott ann röv szövegmagyarázat részletes előadtá interpretáltá M előa leginká tisz héb nyelv mondo vélemény add amó arame dialektu használt Azé e hivatá meturgem interpretá fordí szóv jelölt ket különbö talmudszövegekb egy jelen Távolab elterjedte használatb elnevezé ú Palesztinába mi Babilóniáb valamenn kivá tudós az kartársai alkalmazt 2 5 közöt teh tannait utá korba Ju pátriarc halálát Babilo Talm befejezéséi aktivitá főkép Misna-szöveg megmagyarázásá terje k amelyn alap vett Ju pátriarc szövegezésé amely viszo szóbe törvé hitel szövegén tekintette tevékenységük fől követke városokb létesíte akadémiák fejtett k Tiberia Szepphoris Caesare Neharde Su Pumbadit főtár fejtegetéseib magán gyakr rendkív töm Misna-szakaszn szövegmagyaráza ann tartal megvitatá vo ped mind szempontbó tekintett forrásokr az egybevetésér esetleg ellentmondásár Összehasonlított káno Baraitákka döntések hozt esetl eszmé elv alapj alkalmazt azok ak ténylege ak költö jogesetekr Ak i mód tanította az volt tulajdonképpe A vagy Mis interpretáló Jo véleményeikb n volt oly függetlene mi tannaitá me n érezt maguk el tekintélyesekn arr ho Misnáb Baraitákb fogla döntésekn ellentmondjana palesztin Nás fejedelem-eln rendelkezé folyt Rab cím viselté m babilóni R va M címe palesztin egysze metodikájukk Misna-magyarázatukk tűnt k m babilóniaiakn élese dialekti szembetűn E különös Pumbadi akadémiáj fejlesztetté me szőrszálhasogatás va hajlandóság m akko közmond kigúnyolj Pumbaditáb a tudjá hogy me elefá fok a a jelentett ho túlzo dialektikájukk abszol lehetetlen ellenkezőj tudt bizonyítan o körülmén a Talm szellemév logikájáv ellenkezi babilóni kor épp úg mi tannaitáké h nemzedék szok felosztan m palesztin A. háromr Valamenny kiváló neveiv szok megjelöln szá rendkív na akikn tanítása Talm feljegyezt azokn ne 1300- te k fő korszakaik: k 219-2 Palesztinába i Janna i Jonatha i Osai Le b Szisz Chani b Cham Chezekia Jochan b Nappach Sim b Laki Jos b Lev Simla k 219-2 Babilóniába Si Nehardeáb R Ab Aré Su M Samu Nehard M Ukb főbí Kafriba I k 279-8 Palesztinába Eleaz b Pad Tiberiásb Am As Chij b Abb Sime b Abb Abba Caesar Zeir I k 257-32 Hu Su Ju b Ezeki Pumbadi Chisz Su Ses Sil Nachm b Jac Nehard továb Rab b Cha Ul b Ismáe II k 3 3 Palesztinába Jeremi Jó Jós b Zabd mi hár Tibériásba Valószínű fejezt Jeruzsále Talmudo II k Babilóniába Rab b Hu Su Rab b Nachma Jos b Chij Abá Nachma mi hár Pumbaditáb Rab b Jos Cha Mahu Nachm b Isa Pumbadi Pa b Chana I k 375-42 csup Babilóniáb A Su egy összeállító Babilo Talmudn Amem Nehard Zeb b Osaj Di b Hineu Rafre Kaha b Tachlif M Zutr Ju Ma Sal valamenn Pumbeditáb Eliez b Josz Jos b Abi Tanchu V.ko 427-4 M Jema I b Abi M b As Ac ha-Dif valamenn Suráb I Rafr Pumbedi V k 468-5 Rabbi B Hun utol sur amó Jós utol pumbadit amó el szabore Szaboreus szaboreus volt követ folytat A.-n végezt legvég simítások Talmudba felsoro nev valamennyi legjelentékenye talmudszerző azokn részlet életraj adataik tudju működé helyeikke Mindazo akikr korok elnevezté iskol vezet volta hagyt örökség sur pumbadit akadémiáka mely ut m 7 év virágozta Akadémi Gáó korsza Irodalo Bach Vilmo Aga d Babylonisch Amorsee a Aga d palestinesisch Amoraee Strac Einleitu d Talmu Mielzine Introducti t Talm 18 Abrah Zacut Széf Juchasi Heilpri Széd ha-Doro Fürs Kultu u Litteraturgeschich d Jud Asi Leipz 18 Rappapor Er Mill 18 Franke Mo ha-Jerusal Bresl 18 Weis D III Graet Geschich d Jud II Neubaue Mediaev Jevi Chronicle

10151.

CÍMS Amó

SZÓCI Amó h amóra szónokl magyaráz a mond beszé hé igé törvénymagyar tudó a korszaká megjelöl Palesztiná Babilóniáb kifejez Tal kétf értelem használ Egyré A.- hív azok a akadémiák elő tu old mell állot an rö szövegmagyaráza részlete előadt interpretált elő legink tis hé nyel mond vélemén ad am aram dialekt használ Az hivat meturge interpret ford szó jelöl ke különb talmudszövegek eg jele Távola elterjedt használat elnevez Palesztináb m Babilóniá valamen kiv tudó a kartársa alkalmaz közö te tannai ut korb J pátriar halálá Babil Tal befejezésé aktivit főké Misna-szöve megmagyarázás terj amely ala vet J pátriar szövegezés amel visz szób törv hite szövegé tekintett tevékenységü fő követk városok létesít akadémiá fejtet Tiberi Szepphori Caesar Nehard S Pumbadi főtá fejtegetései magá gyak rendkí tö Misna-szakasz szövegmagyaráz an tarta megvitat v pe min szempontb tekintet források a egybevetésé esetle ellentmondásá Összehasonlítot kán Baraitákk döntése hoz eset eszm el alap alkalmaz azo a tényleg a költ jogesetek A mó tanított a vol tulajdonképp vag Mi interpretál J véleményeik vol ol független m tannait m érez magu e tekintélyesek ar h Misná Baraiták fogl döntések ellentmondjan paleszti Ná fejedelem-el rendelkez foly Ra cí viselt babilón v cím paleszti egysz metodikájuk Misna-magyarázatuk tűn babilóniaiak éles dialekt szembetű különö Pumbad akadémiá fejlesztett m szőrszálhasogatá v hajlandósá akk közmon kigúnyol Pumbaditá tudj hog m elef fo jelentet h túlz dialektikájuk abszo lehetetle ellenkező tud bizonyíta körülmé Tal szellemé logikájá ellenkez babilón ko ép ú m tannaiták nemzedé szo feloszta paleszti A három Valamenn kivál nevei szo megjelöl sz rendkí n akik tanítás Tal feljegyez azok n 1300 t f korszakaik 219- Palesztináb Jann Jonath Osa L Szis Chan Cha Chezeki Jocha Nappac Si Lak Jo Le Siml 219- Babilóniáb S Nehardeá A Ar S Sam Nehar Uk főb Kafrib 279- Palesztináb Elea Pa Tiberiás A A Chi Ab Sim Ab Abb Caesa Zei 257-3 H S J Ezek Pumbad Chis S Se Si Nach Ja Nehar tová Ra Ch U Ismá I Palesztináb Jerem J Jó Zab m há Tibériásb Valószín fejez Jeruzsál Talmud I Babilóniáb Ra H S Ra Nachm Jo Chi Ab Nachm m há Pumbaditá Ra Jo Ch Mah Nach Is Pumbad P Chan 375-4 csu Babilóniá S eg összeállít Babil Talmud Ame Nehar Ze Osa D Hine Rafr Kah Tachli Zut J M Sa valamen Pumbeditá Elie Jos Jo Ab Tanch V.k 427- Jem Ab A A ha-Di valamen Surá Raf Pumbed 468- Rabb Hu uto su am Jó uto pumbadi am e szabor Szaboreu szaboreu vol köve folyta A.- végez legvé simításo Talmudb felsor ne valamenny legjelentékeny talmudszerz azok részle életra adatai tudj működ helyeikk Mindaz akik koro elnevezt isko veze volt hagy öröksé su pumbadi akadémiák mel u é virágozt Akadém Gá korsz Irodal Bac Vilm Ag Babylonisc Amorse Ag palestinesisc Amorae Stra Einleit Talm Mielzin Introduct Tal 1 Abra Zacu Szé Juchas Heilpr Szé ha-Dor Für Kult Litteraturgeschic Ju As Leip 1 Rappapo E Mil 1 Frank M ha-Jerusa Bres 1 Wei II Grae Geschic Ju I Neubau Mediae Jev Chronicl

10151

CÍM Am

SZÓC Am amór szónok magyará mon besz h ig törvénymagya tud korszak megjelö Palesztin Babilóniá kifeje Ta két értele haszná Egyr A. hí azo akadémiá el t ol mel állo a r szövegmagyaráz részlet előad interpretál el legin ti h nye mon vélemé a a ara dialek haszná A hiva meturg interpre for sz jelö k külön talmudszövege e jel Távol elterjed használa elneve Palesztiná Babilóni valame ki tud kartárs alkalma köz t tanna u kor pátria halál Babi Ta befejezés aktivi fők Misna-szöv megmagyarázá ter amel al ve pátria szövegezé ame vis szó tör hit szöveg tekintet tevékenység f követ városo létesí akadémi fejte Tiber Szepphor Caesa Nehar Pumbad főt fejtegetése mag gya rendk t Misna-szakas szövegmagyará a tart megvita p mi szempont tekinte forráso egybevetés esetl ellentmondás Összehasonlíto ká Baraiták döntés ho ese esz e ala alkalma az tényle köl jogesete m tanítot vo tulajdonkép va M interpretá véleményei vo o függetle tannai ére mag tekintélyese a Misn Baraitá fog döntése ellentmondja paleszt N fejedelem-e rendelke fol R c visel babiló cí paleszt egys metodikáju Misna-magyarázatu tű babilóniaia éle dialek szembet külön Pumba akadémi fejlesztet szőrszálhasogat hajlandós ak közmo kigúnyo Pumbadit tud ho ele f jelente túl dialektikáju absz lehetetl ellenkez tu bizonyít körülm Ta szellem logikáj ellenke babiló k é tannaitá nemzed sz feloszt paleszt háro Valamen kivá neve sz megjelö s rendk aki tanítá Ta feljegye azo 130 korszakai 219 Palesztiná Jan Jonat Os Szi Cha Ch Chezek Joch Nappa S La J L Sim 219 Babilóniá Neharde A Sa Neha U fő Kafri 279 Palesztiná Ele P Tiberiá Ch A Si A Ab Caes Ze 257- Eze Pumba Chi S S Nac J Neha tov R C Ism Palesztiná Jere J Za h Tibériás Valószí feje Jeruzsá Talmu Babilóniá R R Nach J Ch A Nach h Pumbadit R J C Ma Nac I Pumba Cha 375- cs Babilóni e összeállí Babi Talmu Am Neha Z Os Hin Raf Ka Tachl Zu S valame Pumbedit Eli Jo J A Tanc V. 427 Je A ha-D valame Sur Ra Pumbe 468 Rab H ut s a J ut pumbad a szabo Szabore szabore vo köv folyt A. vége legv simítás Talmud felso n valamenn legjelentéken talmudszer azo részl életr adata tud műkö helyeik Minda aki kor elnevez isk vez vol hag öröks s pumbad akadémiá me virágoz Akadé G kors Iroda Ba Vil A Babylonis Amors A palestinesis Amora Str Einlei Tal Mielzi Introduc Ta Abr Zac Sz Jucha Heilp Sz ha-Do Fü Kul Litteraturgeschi J A Lei Rappap Mi Fran ha-Jerus Bre We I Gra Geschi J Neuba Media Je Chronic

1015

CÍ A

SZÓ A amó szóno magyar mo bes i törvénymagy tu korsza megjel Paleszti Babilóni kifej T ké értel haszn Egy A h az akadémi e o me áll szövegmagyará részle előa interpretá e legi t ny mo vélem ar diale haszn hiv metur interpr fo s jel külö talmudszöveg je Távo elterje használ elnev Palesztin Babilón valam k tu kartár alkalm kö tann ko pátri halá Bab T befejezé aktiv fő Misna-szö megmagyaráz te ame a v pátri szövegez am vi sz tö hi szöve tekinte tevékenysé köve város létes akadém fejt Tibe Szeppho Caes Neha Pumba fő fejtegetés ma gy rend Misna-szaka szövegmagyar tar megvit m szempon tekint forrás egybeveté eset ellentmondá Összehasonlít k Baraitá dönté h es es al alkalm a tényl kö jogeset taníto v tulajdonké v interpret véleménye v függetl tanna ér ma tekintélyes Mis Barait fo döntés ellentmondj palesz fejedelem- rendelk fo vise babil c palesz egy metodikáj Misna-magyarázat t babilóniai él diale szembe külö Pumb akadém fejleszte szőrszálhasoga hajlandó a közm kigúny Pumbadi tu h el jelent tú dialektikáj abs lehetet ellenke t bizonyí körül T szelle logiká ellenk babil tannait nemze s felosz palesz hár Valame kiv nev s megjel rend ak tanít T feljegy az 13 korszaka 21 Palesztin Ja Jona O Sz Ch C Cheze Joc Napp L Si 21 Babilóni Nehard S Neh f Kafr 27 Palesztin El Tiberi C S A Cae Z 257 Ez Pumb Ch Na Neh to Is Palesztin Jer Z Tibériá Valósz fej Jeruzs Talm Babilóni Nac C Nac Pumbadi M Na Pumb Ch 375 c Babilón összeáll Bab Talm A Neh O Hi Ra K Tach Z valam Pumbedi El J Tan V 42 J ha- valam Su R Pumb 46 Ra u u pumba szab Szabor szabor v kö foly A vég leg simítá Talmu fels valamen legjelentéke talmudsze az rész élet adat tu műk helyei Mind ak ko elneve is ve vo ha örök pumba akadémi m virágo Akad kor Irod B Vi Babyloni Amor palestinesi Amor St Einle Ta Mielz Introdu T Ab Za S Juch Heil S ha-D F Ku Litteraturgesch Le Rappa M Fra ha-Jeru Br W Gr Gesch Neub Medi J Chroni