10154.htm

CÍMSZÓ: Amulett

SZÓCIKK: Amulett. Fából, fémből, papírból készült varázseszköz, amely a babonás közhit szerint megvédi az embert a démonok és gonosz szellemek ellen, de betegségeket, elemi csapásokat s más veszedelmeket is elhárít. A fétisimádás valamilyen csökevénye ez, amely idegen hatások alatt a zsidóságban is elágyazta magát és sok helyen mindmáig elhomályosítja a józan istenlátást. A Talmud kaméának mondja az A.-et. Akik eltérnek a hagyományos írásmagyarázattól, a tefillint (imaszíjakat) is A.-nek tartják, amit ehhez hasonló egyiptomi szokások példájára a természetfölötti erők megengesztelésére használtak a zsidók (l. Tefillin). Ugyancsak A.-nek nézik az ajtófélfára szögezett mezuzát (pergament-tekercs, amelynek belső oldalán a «Séma Jiszraél» kezdetű hitvallomás, külső oldalán pedig a Saddáj istennév olvasható (l. Mezuza) és a cicisz-t (kék szín, kékszínű patyolat; [l. Cidákli és Arba kanfosz]) is. A nem zsidó népek babonás hiedelme már korán a zsidóságba is beszivárgott, főleg a démonoktól és gonosz szellemektől való félelem, amely állandó védekezésre ösztönözte a népfantáziát. A Talmud idejében már mély gyökereken táplálkozott a babona és az A. viselése aggasztóan elterjedt. Az akkori törvényhozók fölismerték benne az idegen pogány eredetet és féltették tőle a tiszta zsidó monoteizmust, azért mindent elkövettek, hogy a vallást a beléje került babonás elemektől megtisztítsák, de kevés sikerrel. A tudatlan és megmételyezett nép ragaszkodott babonáihoz s tovább hordta az A.-jeit, a beléjük vésett vagy a rájuk írt istennévvel, gyakran pogány istenségek, sőt olykor Jézus nevével is. De gyökereket is használtak a gonosz szellemek vagy betegségek elhárítására (Sabb. IV. 9.), elvétve füveket, amelyeknek a néphit varázserőt tulajdonított. Miután a babona leküzdése kilátástalannak bizonyult, a Talmud legalább a pogány nyomokat akarta kiküszöbölni a népszokásból és megengedte az A. viselését, de csak akkor, ha nem írtak pogány vonatkozásokat is a szövegébe. Tűrték az A.-et a gáonok korában is, sőt ebben az időben még a tudományos körök is azt vallották, hogy az Isten nevével vagy angyalnévvel ellátott A. valóban jó védőszerszám a démonok és betegségek ellen. A kabbalában már fontos szerepet játszik az A., de Maimonidesz minden babonát, tehát A. viselést is súlyosan elítélt (Morenebuchim 3. rész, 3. fejezet). Maimonidesz szelleme, amely átalakítóan hatott a zsidóságra, ezen a ponton nem tudott visszhangot kelteni. Még a spanyol-arab zsidókultúra ragyogó korszaka, a századokkal később bekövetkezett német és orosz felvilágosító mozgalom sem tisztította ki a babonát a zsidó néplélekből és a keleti zsidók, sőt Magyarország északkeleti chásszideus zsidósága még ma is használja az A.-et, ami kétségtelenül a középkori keresztény szellem erős befolyására vezethető vissza. Az A. szövege és formája nem mindig egyforma. Van olyan A., amelyen csak a Saddáj név olvasható, leggyakrabban ilyent használnak, akik láncra csatolva a meztelen testükön hordják. A kabbalisztikus A. felírása változatosabb és bonyolultabb. Némelyiken a «Saddaj kerá szotón» (Mindenható, hárítsd el a sátánt) felírás dominál, némelyiken még valami ige, amely boszorkányűzésre alkalmas. Legtöbbször a Bibliának ez a verse: «machaséfó ló techáju» (a boszorkányt élve meg ne hagyjátok). Van olyan, amely Istenhez való felemelkedésre int ezzel az idézettel : «da lifné mi attó óméd: lifnó melech malché hamelóchim, hakódos boruch hu» (vedd eszedbe, hogy ki előtt állsz. A Királyok Királya előtt állsz, dicsértessék az Ő szent neve). Gyakran az agla szót vésik az A.-be vagy írják rá, ha pergamenből való. Ez a szó az «attó gibor leolom adonój» (Örökké hatalmas vagy te, óh Uram) imavers kezdőbetűinek összevonása. Olykor látszólag egészen értelmetlen szót találunk az A.-en, mint amilyen az anani-zapta szó is, de ez semmi más, mint az «onéni cevóosz» (hallgass meg engem, Cebaot) korrumpált megrövidítése. A nemchásszideus zsidók régen leszoktak már az A. viseléséről, de a nyoma megmaradt abban a ma is dívó szokásban, hogy a betegágyas asszony ágya fölé, a falakra, az ajtókra, az ablakokra az újszülöttekre ólálkodó démonok és gonosz szellemek ellen való védekezésül kabbalisztikus táblácskákat aggatnak. Ezeknek a démonriasztó táblácskáknak felső középső részén az «eszó éni al hahórim: miajin jóvó ezri» (nézek a hegyek [magasságok] felé: honnan jön meg az én segítségem) kezdetű Zsoltár olvasható. Alatta ez áll: «Saddáj kerá szóton». Lent a tábla jobboldalán a pátriárkák és ősanyák nevét látjuk kúposán rajzolt vagy négyszögű mezőben, baloldalt pedig ugyanilyen keretben néhány kabbalisztikus ige küzd Lilith és a boszorkányok ellen. A konzervatívabb magyar zsidók is ragaszkodnak még a betegágyas asszonyoknak ehhez a babonás védelméhez, de a szokás ereje szemlátomást már hanyatlóban van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 154. címszó a lexikon => 35. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10154.htm

CÍMSZÓ: Amulett

SZÓCIKK: Amulett. Fából, fémből, papírból készült varázseszköz, amely a babonás közhit szerint megvédi az embert a démonok és gonosz szellemek ellen, de betegségeket, elemi csapásokat s más veszedelmeket is elhárít. A fétisimádás valamilyen csökevénye ez, amely idegen hatások alatt a zsidóságban is elágyazta magát és sok helyen mindmáig elhomályosítja a józan istenlátást. A Talmud kaméának mondja az A.-et. Akik eltérnek a hagyományos írásmagyarázattól, a tefillint imaszíjakat is A.-nek tartják, amit ehhez hasonló egyiptomi szokások példájára a természetfölötti erők megengesztelésére használtak a zsidók l. Tefillin . Ugyancsak A.-nek nézik az ajtófélfára szögezett mezuzát pergament-tekercs, amelynek belső oldalán a Séma Jiszraél kezdetű hitvallomás, külső oldalán pedig a Saddáj istennév olvasható l. Mezuza és a cicisz-t kék szín, kékszínű patyolat; [l. Cidákli és Arba kanfosz] is. A nem zsidó népek babonás hiedelme már korán a zsidóságba is beszivárgott, főleg a démonoktól és gonosz szellemektől való félelem, amely állandó védekezésre ösztönözte a népfantáziát. A Talmud idejében már mély gyökereken táplálkozott a babona és az A. viselése aggasztóan elterjedt. Az akkori törvényhozók fölismerték benne az idegen pogány eredetet és féltették tőle a tiszta zsidó monoteizmust, azért mindent elkövettek, hogy a vallást a beléje került babonás elemektől megtisztítsák, de kevés sikerrel. A tudatlan és megmételyezett nép ragaszkodott babonáihoz s tovább hordta az A.-jeit, a beléjük vésett vagy a rájuk írt istennévvel, gyakran pogány istenségek, sőt olykor Jézus nevével is. De gyökereket is használtak a gonosz szellemek vagy betegségek elhárítására Sabb. IV. 9. , elvétve füveket, amelyeknek a néphit varázserőt tulajdonított. Miután a babona leküzdése kilátástalannak bizonyult, a Talmud legalább a pogány nyomokat akarta kiküszöbölni a népszokásból és megengedte az A. viselését, de csak akkor, ha nem írtak pogány vonatkozásokat is a szövegébe. Tűrték az A.-et a gáonok korában is, sőt ebben az időben még a tudományos körök is azt vallották, hogy az Isten nevével vagy angyalnévvel ellátott A. valóban jó védőszerszám a démonok és betegségek ellen. A kabbalában már fontos szerepet játszik az A., de Maimonidesz minden babonát, tehát A. viselést is súlyosan elítélt Morenebuchim 3. rész, 3. fejezet . Maimonidesz szelleme, amely átalakítóan hatott a zsidóságra, ezen a ponton nem tudott visszhangot kelteni. Még a spanyol-arab zsidókultúra ragyogó korszaka, a századokkal később bekövetkezett német és orosz felvilágosító mozgalom sem tisztította ki a babonát a zsidó néplélekből és a keleti zsidók, sőt Magyarország északkeleti chásszideus zsidósága még ma is használja az A.-et, ami kétségtelenül a középkori keresztény szellem erős befolyására vezethető vissza. Az A. szövege és formája nem mindig egyforma. Van olyan A., amelyen csak a Saddáj név olvasható, leggyakrabban ilyent használnak, akik láncra csatolva a meztelen testükön hordják. A kabbalisztikus A. felírása változatosabb és bonyolultabb. Némelyiken a Saddaj kerá szotón Mindenható, hárítsd el a sátánt felírás dominál, némelyiken még valami ige, amely boszorkányűzésre alkalmas. Legtöbbször a Bibliának ez a verse: machaséfó ló techáju a boszorkányt élve meg ne hagyjátok . Van olyan, amely Istenhez való felemelkedésre int ezzel az idézettel : da lifné mi attó óméd: lifnó melech malché hamelóchim, hakódos boruch hu vedd eszedbe, hogy ki előtt állsz. A Királyok Királya előtt állsz, dicsértessék az Ő szent neve . Gyakran az agla szót vésik az A.-be vagy írják rá, ha pergamenből való. Ez a szó az attó gibor leolom adonój Örökké hatalmas vagy te, óh Uram imavers kezdőbetűinek összevonása. Olykor látszólag egészen értelmetlen szót találunk az A.-en, mint amilyen az anani-zapta szó is, de ez semmi más, mint az onéni cevóosz hallgass meg engem, Cebaot korrumpált megrövidítése. A nemchásszideus zsidók régen leszoktak már az A. viseléséről, de a nyoma megmaradt abban a ma is dívó szokásban, hogy a betegágyas asszony ágya fölé, a falakra, az ajtókra, az ablakokra az újszülöttekre ólálkodó démonok és gonosz szellemek ellen való védekezésül kabbalisztikus táblácskákat aggatnak. Ezeknek a démonriasztó táblácskáknak felső középső részén az eszó éni al hahórim: miajin jóvó ezri nézek a hegyek [magasságok] felé: honnan jön meg az én segítségem kezdetű Zsoltár olvasható. Alatta ez áll: Saddáj kerá szóton . Lent a tábla jobboldalán a pátriárkák és ősanyák nevét látjuk kúposán rajzolt vagy négyszögű mezőben, baloldalt pedig ugyanilyen keretben néhány kabbalisztikus ige küzd Lilith és a boszorkányok ellen. A konzervatívabb magyar zsidók is ragaszkodnak még a betegágyas asszonyoknak ehhez a babonás védelméhez, de a szokás ereje szemlátomást már hanyatlóban van.

10154.ht

CÍMSZÓ Amulet

SZÓCIKK Amulett Fából fémből papírbó készül varázseszköz amel baboná közhi szerin megvéd a ember démono é gonos szelleme ellen d betegségeket elem csapásoka má veszedelmeke i elhárít fétisimádá valamilye csökevény ez amel idege hatáso alat zsidóságba i elágyazt magá é so helye mindmái elhomályosítj józa istenlátást Talmu kaméána mondj a A.-et Aki eltérne hagyományo írásmagyarázattól tefillin imaszíjaka i A.-ne tartják ami ehhe hasonl egyiptom szokáso példájár természetfölött erő megengesztelésér használta zsidó l Tefilli Ugyancsa A.-ne nézi a ajtófélfár szögezet mezuzá pergament-tekercs amelyne bels oldalá Sém Jiszraé kezdet hitvallomás küls oldalá pedi Saddá istenné olvashat l Mezuz é cicisz- ké szín kékszín patyolat [l Cidákl é Arb kanfosz is ne zsid népe baboná hiedelm má korá zsidóságb i beszivárgott főle démonoktó é gonos szellemektő val félelem amel álland védekezésr ösztönözt népfantáziát Talmu idejébe má mél gyökereke táplálkozot babon é a A viselés aggasztóa elterjedt A akkor törvényhozó fölismerté benn a idege pogán eredete é féltetté től tiszt zsid monoteizmust azér minden elkövettek hog vallás beléj kerül baboná elemektő megtisztítsák d kevé sikerrel tudatla é megmételyezet né ragaszkodot babonáiho továb hordt a A.-jeit beléjü véset vag ráju ír istennévvel gyakra pogán istenségek ső olyko Jézu nevéve is D gyökereke i használta gonos szelleme vag betegsége elhárításár Sabb IV 9 elvétv füveket amelyekne néphi varázserő tulajdonított Miutá babon leküzdés kilátástalanna bizonyult Talmu legaláb pogán nyomoka akart kiküszöböln népszokásbó é megengedt a A viselését d csa akkor h ne írta pogán vonatkozásoka i szövegébe Tűrté a A.-e gáono korába is ső ebbe a időbe mé tudományo körö i az vallották hog a Iste nevéve vag angyalnévve ellátot A valóba j védőszerszá démono é betegsége ellen kabbalába má fonto szerepe játszi a A. d Maimonides minde babonát tehá A viselés i súlyosa elítél Morenebuchi 3 rész 3 fejeze Maimonides szelleme amel átalakítóa hatot zsidóságra eze ponto ne tudot visszhango kelteni Mé spanyol-ara zsidókultúr ragyog korszaka századokka későb bekövetkezet néme é oros felvilágosít mozgalo se tisztított k baboná zsid néplélekbő é kelet zsidók ső Magyarorszá északkelet chásszideu zsidóság mé m i használj a A.-et am kétségtelenü középkor keresztén szelle erő befolyásár vezethet vissza A A szöveg é formáj ne mindi egyforma Va olya A. amelye csa Saddá né olvasható leggyakrabba ilyen használnak aki láncr csatolv meztele testükö hordják kabbalisztiku A felírás változatosab é bonyolultabb Némelyike Sadda ker szotó Mindenható háríts e sátán felírá dominál némelyike mé valam ige amel boszorkányűzésr alkalmas Legtöbbszö Bibliána e verse machaséf l techáj boszorkány élv me n hagyjáto Va olyan amel Istenhe val felemelkedésr in ezze a idézette d lifn m att óméd lifn melec malch hamelóchim hakódo boruc h ved eszedbe hog k előt állsz Királyo Király előt állsz dicsértessé a szen nev Gyakra a agl szó vési a A.-b vag írjá rá h pergamenbő való E sz a att gibo leolo adonó Örökk hatalma vag te ó Ura imaver kezdőbetűine összevonása Olyko látszóla egésze értelmetle szó találun a A.-en min amilye a anani-zapt sz is d e semm más min a onén cevóos hallgas me engem Cebao korrumpál megrövidítése nemchásszideu zsidó rége leszokta má a A viseléséről d nyom megmarad abba m i dív szokásban hog betegágya asszon ágy fölé falakra a ajtókra a ablakokr a újszülöttekr ólálkod démono é gonos szelleme elle val védekezésü kabbalisztiku táblácskáka aggatnak Ezekne démonriaszt táblácskákna fels középs részé a esz én a hahórim miaji jóv ezr néze hegye [magasságok felé honna jö me a é segítsége kezdet Zsoltá olvasható Alatt e áll Saddá ker szóto Len tábl jobboldalá pátriárká é ősanyá nevé látju kúposá rajzol vag négyszög mezőben baloldal pedi ugyanilye keretbe néhán kabbalisztiku ig küz Lilit é boszorkányo ellen konzervatívab magya zsidó i ragaszkodna mé betegágya asszonyokna ehhe baboná védelméhez d szoká erej szemlátomás má hanyatlóba van

10154.h

CÍMSZ Amule

SZÓCIK Amulet Fábó fémbő papírb készü varázseszkö ame babon közh szeri megvé embe démon gono szellem elle betegségeke ele csapások m veszedelmek elhárí fétisimád valamily csökevén e ame ideg hatás ala zsidóságb elágyaz mag s hely mindmá elhomályosít józ istenlátás Talm kaméán mond A.-e Ak eltérn hagyomány írásmagyarázattó tefilli imaszíjak A.-n tartjá am ehh hason egyipto szokás példájá természetfölöt er megengesztelésé használt zsid Tefill Ugyancs A.-n néz ajtófélfá szögeze mezuz pergament-tekerc amelyn bel oldal Sé Jiszra kezde hitvallomá kül oldal ped Sadd istenn olvasha Mezu cicisz k szí kékszí patyola [ Cidák Ar kanfos i n zsi nép babon hiedel m kor zsidóság beszivárgot fől démonokt gono szellemekt va félele ame állan védekezés ösztönöz népfantáziá Talm idejéb m mé gyökerek táplálkozo babo viselé aggasztó elterjed akko törvényhoz fölismert ben ideg pogá eredet féltett tő tisz zsi monoteizmus azé minde elkövette ho vallá belé kerü babon elemekt megtisztítsá kev sikerre tudatl megmételyeze n ragaszkodo babonáih tová hord A.-jei beléj vése va ráj í istennévve gyakr pogá istensége s olyk Jéz nevév i gyökerek használt gono szellem va betegség elhárításá Sab I elvét füveke amelyekn néph varázser tulajdonítot Miut babo leküzdé kilátástalann bizonyul Talm legalá pogá nyomok akar kiküszöböl népszokásb megenged viselésé cs akko n írt pogá vonatkozások szövegéb Tűrt A.- gáon koráb i s ebb időb m tudomány kör a vallottá ho Ist nevév va angyalnévv elláto valób védőszersz démon betegség elle kabbaláb m font szerep játsz A Maimonide mind baboná teh viselé súlyos elíté Morenebuch rés fejez Maimonide szellem ame átalakító hato zsidóságr ez pont n tudo visszhang kelten M spanyol-ar zsidókultú ragyo korszak századokk késő bekövetkeze ném oro felvilágosí mozgal s tisztítot babon zsi néplélekb kele zsidó s Magyarorsz északkele chásszide zsidósá m használ A.-e a kétségtelen középko kereszté szell er befolyásá vezethe vissz szöve formá n mind egyform V oly A amely cs Sadd n olvashat leggyakrabb ilye használna ak lánc csatol meztel testük hordjá kabbalisztik felírá változatosa bonyolultab Némelyik Sadd ke szot Mindenhat hárít sátá felír dominá némelyik m vala ig ame boszorkányűzés alkalma Legtöbbsz Biblián vers machasé techá boszorkán él m hagyját V olya ame Istenh va felemelkedés i ezz idézett lif at ómé lif mele malc hamelóchi hakód boru ve eszedb ho elő álls Király Királ elő álls dicsértess sze ne Gyakr ag sz vés A.- va írj r pergamenb val s at gib leol adon Örök hatalm va t Ur imave kezdőbetűin összevonás Olyk látszól egész értelmetl sz találu A.-e mi amily anani-zap s i sem má mi oné cevóo hallga m enge Ceba korrumpá megrövidítés nemchásszide zsid rég leszokt m viselésérő nyo megmara abb dí szokásba ho betegágy asszo ág föl falakr ajtókr ablakok újszülöttek ólálko démon gono szellem ell va védekezés kabbalisztik táblácskák aggatna Ezekn démonriasz táblácskákn fel közép rész es é hahóri miaj jó ez néz hegy [magasságo fel honn j m segítség kezde Zsolt olvashat Alat ál Sadd ke szót Le táb jobboldal pátriárk ősany nev látj kúpos rajzo va négyszö mezőbe balolda ped ugyanily keretb néhá kabbalisztik i kü Lili boszorkány elle konzervatíva magy zsid ragaszkodn m betegágy asszonyokn ehh babon védelméhe szok ere szemlátomá m hanyatlób va

10154.

CÍMS Amul

SZÓCI Amule Fáb fémb papír kész varázseszk am babo köz szer megv emb démo gon szelle ell betegségek el csapáso veszedelme elhár fétisimá valamil csökevé am ide hatá al zsidóság elágya ma hel mindm elhomályosí jó istenlátá Tal kaméá mon A.- A eltér hagyomán írásmagyarázatt tefill imaszíja A.- tartj a eh haso egyipt szoká példáj természetfölö e megengesztelés használ zsi Tefil Ugyanc A.- né ajtófélf szögez mezu pergament-teker amely be olda S Jiszr kezd hitvallom kü olda pe Sad isten olvash Mez cicis sz kéksz patyol Cidá A kanfo zs né babo hiede ko zsidósá beszivárgo fő démonok gon szellemek v félel am álla védekezé ösztönö népfantázi Tal idejé m gyökere táplálkoz bab visel aggaszt elterje akk törvényho fölismer be ide pog erede féltet t tis zs monoteizmu az mind elkövett h vall bel ker babo elemek megtisztíts ke sikerr tudat megmételyez ragaszkod babonái tov hor A.-je belé vés v rá istennévv gyak pog istenség oly Jé nevé gyökere használ gon szelle v betegsé elhárítás Sa elvé füvek amelyek nép varázse tulajdoníto Miu bab leküzd kilátástalan bizonyu Tal legal pog nyomo aka kiküszöbö népszokás megenge viselés c akk ír pog vonatkozáso szövegé Tűr A. gáo korá eb idő tudomán kö vallott h Is nevé v angyalnév ellát való védőszers démo betegsé ell kabbalá fon szere játs Maimonid min babon te visel súlyo elít Morenebuc ré feje Maimonid szelle am átalakít hat zsidóság e pon tud visszhan kelte spanyol-a zsidókult ragy korsza századok kés bekövetkez né or felvilágos mozga tisztíto babo zs néplélek kel zsid Magyarors északkel chásszid zsidós haszná A.- kétségtele középk kereszt szel e befolyás vezeth viss szöv form min egyfor ol amel c Sad olvasha leggyakrab ily használn a lán csato mezte testü hordj kabbaliszti felír változatos bonyolulta Némelyi Sad k szo Mindenha hárí sát felí domin némelyi val i am boszorkányűzé alkalm Legtöbbs Bibliá ver machas tech boszorká é hagyjá oly am Isten v felemelkedé ez idézet li a óm li mel mal hamelóch hakó bor v eszed h el áll Királ Kirá el áll dicsértes sz n Gyak a s vé A. v ír pergamen va a gi leo ado Örö hatal v U imav kezdőbetűi összevoná Oly látszó egés értelmet s talál A.- m amil anani-za se m m on cevó hallg eng Ceb korrump megrövidíté nemchásszid zsi ré leszok viselésér ny megmar ab d szokásb h betegág assz á fö falak ajtók ablako újszülötte ólálk démo gon szelle el v védekezé kabbaliszti táblácská aggatn Ezek démonrias táblácskák fe közé rés e hahór mia j e né heg [magasság fe hon segítsé kezd Zsol olvasha Ala á Sad k szó L tá jobbolda pátriár ősan ne lát kúpo rajz v négysz mezőb balold pe ugyanil keret néh kabbaliszti k Lil boszorkán ell konzervatív mag zsi ragaszkod betegág asszonyok eh babo védelméh szo er szemlátom hanyatló v

10154

CÍM Amu

SZÓC Amul Fá fém papí kés varázsesz a bab kö sze meg em dém go szell el betegsége e csapás veszedelm elhá fétisim valami csökev a id hat a zsidósá elágy m he mind elhomályos j istenlát Ta kamé mo A. elté hagyomá írásmagyarázat tefil imaszíj A. tart e has egyip szok példá természetföl megengesztelé haszná zs Tefi Ugyan A. n ajtófél szöge mez pergament-teke amel b old Jisz kez hitvallo k old p Sa iste olvas Me cici s kéks patyo Cid kanf z n bab hied k zsidós beszivárg f démono go szelleme féle a áll védekez ösztön népfantáz Ta idej gyöker táplálko ba vise aggasz elterj ak törvényh fölisme b id po ered félte ti z monoteizm a min elkövet val be ke bab eleme megtisztít k siker tuda megmételye ragaszko baboná to ho A.-j bel vé r istennév gya po istensé ol J nev gyöker haszná go szell betegs elhárítá S elv füve amelye né varázs tulajdonít Mi ba leküz kilátástala bizony Ta lega po nyom ak kiküszöb népszoká megeng viselé ak í po vonatkozás szöveg Tű A gá kor e id tudomá k vallot I nev angyalné ellá val védőszer dém betegs el kabbal fo szer ját Maimoni mi babo t vise súly elí Morenebu r fej Maimoni szell a átalakí ha zsidósá po tu visszha kelt spanyol- zsidókul rag korsz százado ké bekövetke n o felvilágo mozg tisztít bab z népléle ke zsi Magyaror északke chásszi zsidó haszn A. kétségtel közép keresz sze befolyá vezet vis szö for mi egyfo o ame Sa olvash leggyakra il használ lá csat mezt test hord kabbaliszt felí változato bonyolult Némely Sa sz Mindenh hár sá fel domi némely va a boszorkányűz alkal Legtöbb Bibli ve macha tec boszork hagyj ol a Iste felemelked e idéze l ó l me ma hamelóc hak bo esze e ál Kirá Kir e ál dicsérte s Gya v A í pergame v g le ad Ör hata ima kezdőbetű összevon Ol látsz egé értelme talá A. ami anani-z s o cev hall en Ce korrum megrövidít nemchásszi zs r leszo viselésé n megma a szokás betegá ass f fala ajtó ablak újszülött ólál dém go szell e védekez kabbaliszt táblácsk aggat Eze démonria táblácská f köz ré hahó mi n he [magassá f ho segíts kez Zso olvash Al Sa sz t jobbold pátriá ősa n lá kúp raj négys mező balol p ugyani kere né kabbaliszt Li boszorká el konzervatí ma zs ragaszko betegá asszonyo e bab védelmé sz e szemláto hanyatl

1015

CÍ Am

SZÓ Amu F fé pap ké varázses ba k sz me e dé g szel e betegség csapá veszedel elh fétisi valam csöke i ha zsidós elág h min elhomályo istenlá T kam m A elt hagyom írásmagyaráza tefi imaszí A tar ha egyi szo péld természetfö megengesztel haszn z Tef Ugya A ajtófé szög me pergament-tek ame ol Jis ke hitvall ol S ist olva M cic kék paty Ci kan ba hie zsidó beszivár démon g szellem fél ál védeke ösztö népfantá T ide gyöke táplálk b vis aggas elter a törvény fölism i p ere félt t monoteiz mi elköve va b k ba elem megtisztí sike tud megmétely ragaszk babon t h A.- be v istenné gy p istens o ne gyöke haszn g szel beteg elhárít el füv amely n varáz tulajdoní M b lekü kilátástal bizon T leg p nyo a kiküszö népszok megen visel a p vonatkozá szöve T g ko i tudom vallo ne angyaln ell va védősze dé beteg e kabba f sze já Maimon m bab vis súl el Moreneb fe Maimon szel átalak h zsidós p t visszh kel spanyol zsidóku ra kors század k bekövetk felvilág moz tisztí ba néplél k zs Magyaro északk chássz zsid hasz A kétségte közé keres sz befoly veze vi sz fo m egyf am S olvas leggyakr i haszná l csa mez tes hor kabbalisz fel változat bonyolul Némel S s Minden há s fe dom némel v boszorkányű alka Legtöb Bibl v mach te boszor hagy o Ist felemelke idéz m m hameló ha b esz á Kir Ki á dicsért Gy pergam l a Ö hat im kezdőbet összevo O láts eg értelm tal A am anani- ce hal e C korru megrövidí nemchássz z lesz viselés megm szoká beteg as fal ajt abla újszülöt ólá dé g szel védeke kabbalisz táblács agga Ez démonri táblácsk kö r hah m h [magass h segít ke Zs olvas A S s jobbol pátri ős l kú ra négy mez balo ugyan ker n kabbalisz L boszork e konzervat m z ragaszk beteg asszony ba védelm s szemlát hanyat