10157.htm

CÍMSZÓ: Angyal

SZEMÉLYNÉV: Angyal Armand

SZÓCIKK: A. Armand*, zeneszerző, szül. Eszterházán 1853. Győr városának rendőrfőkapitánya és a Magyar Zenészek Országos Egyesületnek társelnöke volt. A zeneszerzésben Konti József tanítványa. Páratlan termékenységet fejtett ki. Ötszáznál több népdalával, kórusával, dalciklusával, rapszódiájával, zongoraetűdjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikerei voltak. Pályázatokon és dalosversenyeken többször pályadíjat nyert szerzeményeivel. Megzenésítette A kis bóbitás és Az áruló c. népszínművet, A komédiás király és a Csákvár c. daljátékot, A vihar, Zrínyi, A költő álma, A fogoly, Buda halála c. operákat, A fogadás, Északsarkon, Varázsszerelem, A bölcsődal c. operettekéi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 157. címszó a lexikon => 36. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10157.htm

CÍMSZÓ: Angyal

SZEMÉLYNÉV: Angyal Armand

SZÓCIKK: A. Armand*, zeneszerző, szül. Eszterházán 1853. Győr városának rendőrfőkapitánya és a Magyar Zenészek Országos Egyesületnek társelnöke volt. A zeneszerzésben Konti József tanítványa. Páratlan termékenységet fejtett ki. Ötszáznál több népdalával, kórusával, dalciklusával, rapszódiájával, zongoraetűdjével nem csak Magyarországon, hanem külföldön is sikerei voltak. Pályázatokon és dalosversenyeken többször pályadíjat nyert szerzeményeivel. Megzenésítette A kis bóbitás és Az áruló c. népszínművet, A komédiás király és a Csákvár c. daljátékot, A vihar, Zrínyi, A költő álma, A fogoly, Buda halála c. operákat, A fogadás, Északsarkon, Varázsszerelem, A bölcsődal c. operettekéi.

10157.ht

CÍMSZÓ Angya

SZEMÉLYNÉV Angya Arman

SZÓCIKK A Armand* zeneszerző szül Eszterházá 1853 Győ városána rendőrfőkapitány é Magya Zenésze Országo Egyesületne társelnök volt zeneszerzésbe Kont Józse tanítványa Páratla termékenysége fejtet ki Ötszázná töb népdalával kórusával dalciklusával rapszódiájával zongoraetűdjéve ne csa Magyarországon hane külföldö i sikere voltak Pályázatoko é dalosversenyeke többszö pályadíja nyer szerzeményeivel Megzenésített ki bóbitá é A árul c népszínművet komédiá királ é Csákvá c daljátékot vihar Zrínyi költ álma fogoly Bud halál c operákat fogadás Északsarkon Varázsszerelem bölcsőda c operettekéi

10157.h

CÍMSZ Angy

SZEMÉLYNÉ Angy Arma

SZÓCIK Armand zeneszerz szü Eszterház 185 Gy városán rendőrfőkapitán Magy Zenész Ország Egyesületn társelnö vol zeneszerzésb Kon Józs tanítvány Páratl termékenység fejte k Ötszázn tö népdaláva kórusáva dalciklusáva rapszódiájáva zongoraetűdjév n cs Magyarországo han külföld siker volta Pályázatok dalosversenyek többsz pályadíj nye szerzeményeive Megzenésítet k bóbit áru népszínműve komédi kirá Csákv daljátéko viha Zríny köl álm fogol Bu halá operáka fogadá Északsarko Varázsszerele bölcsőd operetteké

10157.

CÍMS Ang

SZEMÉLYN Ang Arm

SZÓCI Arman zeneszer sz Eszterhá 18 G városá rendőrfőkapitá Mag Zenés Orszá Egyesület társeln vo zeneszerzés Ko Józ tanítván Párat termékenysé fejt Ötszáz t népdaláv kórusáv dalciklusáv rapszódiájáv zongoraetűdjé c Magyarország ha külföl sike volt Pályázato dalosversenye többs pályadí ny szerzeményeiv Megzenésíte bóbi ár népszínműv koméd kir Csák daljáték vih Zrín kö ál fogo B hal operák fogad Északsark Varázsszerel bölcső operettek

10157

CÍM An

SZEMÉLY An Ar

SZÓC Arma zenesze s Eszterh 1 város rendőrfőkapit Ma Zené Orsz Egyesüle társel v zeneszerzé K Jó tanítvá Pára termékenys fej Ötszá népdalá kórusá dalciklusá rapszódiájá zongoraetűdj Magyarorszá h külfö sik vol Pályázat dalosverseny több pályad n szerzeményei Megzenésít bób á népszínmű komé ki Csá daljáté vi Zrí k á fog ha operá foga Északsar Varázsszere bölcs operette

1015

CÍ A

SZEMÉL A A

SZÓ Arm zenesz Eszter váro rendőrfőkapi M Zen Ors Egyesül társe zeneszerz J tanítv Pár termékeny fe Ötsz népdal kórus dalciklus rapszódiáj zongoraetűd Magyarorsz külf si vo Pályáza dalosversen töb pálya szerzeménye Megzenésí bó népszínm kom k Cs dalját v Zr fo h oper fog Északsa Varázsszer bölc operett