10160.htm

CÍMSZÓ: Antal

SZEMÉLYNÉV: Antal János

SZÓCIKK: Antal, 1. János*, orvostudományi író, egyetemi magántanár, kórházi főorvos, szül. Győrött 1869. Miután Budapesten és Bécsben elvégezte tanulmányait, 1892. orvosdoktor lett. Már az egyetemen Bókay Árpád gyógyszertani intézetében, mint tanársegéd főleg méregtani tanulmányokkal foglalkozott és ezek során megállapította, hogy a foszformérgezés leghatásosabb ellenszere a kálium hipermangánikum. 1898-ban, mint főorvos a budai irgalmas kórház fogászati osztályának élére került, 1903. a budapesti egyetem magántanára, 1912. udvari tanácsos lett. A szaksajtóban számos tanulmányt közölt a fogászat köréből és fogászati tankönyvet is írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 160. címszó a lexikon => 38. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10160.htm

CÍMSZÓ: Antal

SZEMÉLYNÉV: Antal János

SZÓCIKK: Antal, 1. János*, orvostudományi író, egyetemi magántanár, kórházi főorvos, szül. Győrött 1869. Miután Budapesten és Bécsben elvégezte tanulmányait, 1892. orvosdoktor lett. Már az egyetemen Bókay Árpád gyógyszertani intézetében, mint tanársegéd főleg méregtani tanulmányokkal foglalkozott és ezek során megállapította, hogy a foszformérgezés leghatásosabb ellenszere a kálium hipermangánikum. 1898-ban, mint főorvos a budai irgalmas kórház fogászati osztályának élére került, 1903. a budapesti egyetem magántanára, 1912. udvari tanácsos lett. A szaksajtóban számos tanulmányt közölt a fogászat köréből és fogászati tankönyvet is írt.

10160.ht

CÍMSZÓ Anta

SZEMÉLYNÉV Anta Jáno

SZÓCIKK Antal 1 János* orvostudomány író egyetem magántanár kórház főorvos szül Győröt 1869 Miutá Budapeste é Bécsbe elvégezt tanulmányait 1892 orvosdokto lett Má a egyeteme Bóka Árpá gyógyszertan intézetében min tanársegé főle méregtan tanulmányokka foglalkozot é eze sorá megállapította hog foszformérgezé leghatásosab ellenszer káliu hipermangánikum 1898-ban min főorvo buda irgalma kórhá fogászat osztályána élér került 1903 budapest egyete magántanára 1912 udvar tanácso lett szaksajtóba számo tanulmány közöl fogásza körébő é fogászat tankönyve i írt

10160.h

CÍMSZ Ant

SZEMÉLYNÉ Ant Ján

SZÓCIK Anta János orvostudomán ír egyete magántaná kórhá főorvo szü Győrö 186 Miut Budapest Bécsb elvégez tanulmányai 189 orvosdokt let M egyetem Bók Árp gyógyszerta intézetébe mi tanárseg fől méregta tanulmányokk foglalkozo ez sor megállapított ho foszformérgez leghatásosa ellensze káli hipermangániku 1898-ba mi főorv bud irgalm kórh fogásza osztályán élé kerül 190 budapes egyet magántanár 191 udva tanács let szaksajtób szám tanulmán közö fogász köréb fogásza tankönyv ír

10160.

CÍMS An

SZEMÉLYN An Já

SZÓCI Ant Jáno orvostudomá í egyet magántan kórh főorv sz Győr 18 Miu Budapes Bécs elvége tanulmánya 18 orvosdok le egyete Bó Ár gyógyszert intézetéb m tanárse fő méregt tanulmányok foglalkoz e so megállapítot h foszformérge leghatásos ellensz kál hipermangánik 1898-b m főor bu irgal kór fogász osztályá él kerü 19 budape egye magántaná 19 udv tanác le szaksajtó szá tanulmá köz fogás köré fogász tanköny í

10160

CÍM A

SZEMÉLY A J

SZÓC An Ján orvostudom egye magánta kór főor s Győ 1 Mi Budape Béc elvég tanulmány 1 orvosdo l egyet B Á gyógyszer intézeté tanárs f méreg tanulmányo foglalko s megállapíto foszformérg leghatáso ellens ká hipermangáni 1898- főo b irga kó fogás osztály é ker 1 budap egy magántan 1 ud taná l szaksajt sz tanulm kö fogá kör fogás tankön

1016SZEMÉL

SZÓ A Já orvostudo egy magánt kó főo Gy M Budap Bé elvé tanulmán orvosd egye gyógysze intézet tanár mére tanulmány foglalk megállapít foszformér leghatás ellen k hipermangán 1898 fő irg k fogá osztál ke buda eg magánta u tan szaksaj s tanul k fog kö fogá tankö