10161.htm

CÍMSZÓ: Antal

SZEMÉLYNÉV: Antal József

SZÓCIKK: A. József, filmvállalat igazgatója, szül. Budapesten 1887. Megalapítottal 1911-ben a Cinema című szaklapot és szerkesztette az Öesterreichische Verkehrszeitungot, majd a Filmujság c. filmszaklapot. Első vállalata a Pannónia filmvállalat, amely bevonulásakor szűnik meg. A háború után a Nordisk Films Co. budapesti fiókjának igazgatója. 1920 óta az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület alelnöke. Az Ufa-film budapesti telepének vezérigazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 161. címszó a lexikon => 38. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10161.htm

CÍMSZÓ: Antal

SZEMÉLYNÉV: Antal József

SZÓCIKK: A. József, filmvállalat igazgatója, szül. Budapesten 1887. Megalapítottal 1911-ben a Cinema című szaklapot és szerkesztette az Öesterreichische Verkehrszeitungot, majd a Filmujság c. filmszaklapot. Első vállalata a Pannónia filmvállalat, amely bevonulásakor szűnik meg. A háború után a Nordisk Films Co. budapesti fiókjának igazgatója. 1920 óta az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület alelnöke. Az Ufa-film budapesti telepének vezérigazgatója.

10161.ht

CÍMSZÓ Anta

SZEMÉLYNÉV Anta Józse

SZÓCIKK A József filmvállala igazgatója szül Budapeste 1887 Megalapította 1911-be Cinem cím szaklapo é szerkesztett a Öesterreichisch Verkehrszeitungot maj Filmujsá c filmszaklapot Els vállalat Pannóni filmvállalat amel bevonulásako szűni meg hábor utá Nordis Film Co budapest fiókjána igazgatója 192 ót a Országo Magya Mozgóképipar Egyesüle alelnöke A Ufa-fil budapest telepéne vezérigazgatója

10161.h

CÍMSZ Ant

SZEMÉLYNÉ Ant Józs

SZÓCIK Józse filmvállal igazgatój szü Budapest 188 Megalapított 1911-b Cine cí szaklap szerkesztet Öesterreichisc Verkehrszeitungo ma Filmujs filmszaklapo El vállala Pannón filmvállala ame bevonulásak szűn me hábo ut Nordi Fil C budapes fiókján igazgatój 19 ó Ország Magy Mozgóképipa Egyesül alelnök Ufa-fi budapes telepén vezérigazgatój

10161.

CÍMS An

SZEMÉLYN An Józ

SZÓCI Józs filmválla igazgató sz Budapes 18 Megalapítot 1911- Cin c szakla szerkeszte Öesterreichis Verkehrszeitung m Filmuj filmszaklap E vállal Pannó filmvállal am bevonulása szű m háb u Nord Fi budape fiókjá igazgató 1 Orszá Mag Mozgóképip Egyesü alelnö Ufa-f budape telepé vezérigazgató

10161

CÍM A

SZEMÉLY A Jó

SZÓC Józ filmváll igazgat s Budape 1 Megalapíto 1911 Ci szakl szerkeszt Öesterreichi Verkehrszeitun Filmu filmszakla válla Pann filmválla a bevonulás sz há Nor F budap fiókj igazgat Orsz Ma Mozgóképi Egyes aleln Ufa- budap telep vezérigazgat

1016SZEMÉL J

SZÓ Jó filmvál igazga Budap Megalapít 191 C szak szerkesz Öesterreich Verkehrszeitu Film filmszakl váll Pan filmváll bevonulá s h No buda fiók igazga Ors M Mozgókép Egye alel Ufa buda tele vezérigazga