10162.htm

CÍMSZÓ: Antal

SZEMÉLYNÉV: Antal Márk

SZÓCIKK: A. Márk, pedagógus, szül. Devecserben 1880. Tanári oklevelet szerzett a budapesti egyetemen, szerkesztette a középiskolai Mathematikai Lapokat és számos dolgozata jelent meg a fizika és matézis köréből. A Károlyi-kormány tankerületi főigazgatóvá nevezte ki, a Peidl-kormány idejében közoktatásügyi államtitkár volt. 1920-ban Kolozsváron megszervezte a héber Tarbut középiskolát, majd a Bnéi Brit egyesületet. Fia A. János, szül. Budapesten 1907. Két regénye jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 162. címszó a lexikon => 38. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10162.htm

CÍMSZÓ: Antal

SZEMÉLYNÉV: Antal Márk

SZÓCIKK: A. Márk, pedagógus, szül. Devecserben 1880. Tanári oklevelet szerzett a budapesti egyetemen, szerkesztette a középiskolai Mathematikai Lapokat és számos dolgozata jelent meg a fizika és matézis köréből. A Károlyi-kormány tankerületi főigazgatóvá nevezte ki, a Peidl-kormány idejében közoktatásügyi államtitkár volt. 1920-ban Kolozsváron megszervezte a héber Tarbut középiskolát, majd a Bnéi Brit egyesületet. Fia A. János, szül. Budapesten 1907. Két regénye jelent meg.

10162.ht

CÍMSZÓ Anta

SZEMÉLYNÉV Anta Már

SZÓCIKK A Márk pedagógus szül Devecserbe 1880 Tanár oklevele szerzet budapest egyetemen szerkesztett középiskola Mathematika Lapoka é számo dolgozat jelen me fizik é matézi köréből Károlyi-kormán tankerület főigazgatóv nevezt ki Peidl-kormán idejébe közoktatásügy államtitká volt 1920-ba Kolozsváro megszervezt hébe Tarbu középiskolát maj Bné Bri egyesületet Fi A János szül Budapeste 1907 Ké regény jelen meg

10162.h

CÍMSZ Ant

SZEMÉLYNÉ Ant Má

SZÓCIK Már pedagógu szü Devecserb 188 Taná oklevel szerze budapes egyeteme szerkesztet középiskol Mathematik Lapok szám dolgoza jele m fizi matéz körébő Károlyi-kormá tankerüle főigazgató nevez k Peidl-kormá idejéb közoktatásüg államtitk vol 1920-b Kolozsvár megszervez héb Tarb középiskolá ma Bn Br egyesülete F Jáno szü Budapest 190 K regén jele me

10162.

CÍMS An

SZEMÉLYN An M

SZÓCI Má pedagóg sz Devecser 18 Tan okleve szerz budape egyetem szerkeszte középisko Mathemati Lapo szá dolgoz jel fiz maté köréb Károlyi-korm tankerül főigazgat neve Peidl-korm idejé közoktatásü államtit vo 1920- Kolozsvá megszerve hé Tar középiskol m B B egyesület Ján sz Budapes 19 regé jel m

10162

CÍM A

SZEMÉLY A

SZÓC M pedagó s Devecse 1 Ta oklev szer budap egyete szerkeszt középisk Mathemat Lap sz dolgo je fi mat köré Károlyi-kor tankerü főigazga nev Peidl-kor idej közoktatás államti v 1920 Kolozsv megszerv h Ta középisko egyesüle Já s Budape 1 reg je

1016SZEMÉL

SZÓ pedag Devecs T okle sze buda egyet szerkesz középis Mathema La s dolg j f ma kör Károlyi-ko tanker főigazg ne Peidl-ko ide közoktatá államt 192 Kolozs megszer T középisk egyesül J Budap re j