10183.htm

CÍMSZÓ: Ányos

SZEMÉLYNÉV: Ányos László

SZÓCIKK: Ányos László (Laci), zeneszerző, szül. Budapesten, 1881 jan. 17. Katonakarmestertől tanul először hegedülni, hat éves korában. 1911 óta több mint négyszáz kottája jelent meg. Ezek közül nem egy országos népszerűségre tett szert. Á. magyar dalokat komponál. 1913-ban Jaj a tangó c. operettje is színre került. A könnyű zenében Budapest egyik népszerű szerzője. Jelenleg egy művészeti vállalat igazgatója


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 183. címszó a lexikon => 52. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10183.htm

CÍMSZÓ: Ányos

SZEMÉLYNÉV: Ányos László

SZÓCIKK: Ányos László Laci , zeneszerző, szül. Budapesten, 1881 jan. 17. Katonakarmestertől tanul először hegedülni, hat éves korában. 1911 óta több mint négyszáz kottája jelent meg. Ezek közül nem egy országos népszerűségre tett szert. Á. magyar dalokat komponál. 1913-ban Jaj a tangó c. operettje is színre került. A könnyű zenében Budapest egyik népszerű szerzője. Jelenleg egy művészeti vállalat igazgatója

10183.ht

CÍMSZÓ Ányo

SZEMÉLYNÉV Ányo Lászl

SZÓCIKK Ányo Lászl Lac zeneszerző szül Budapesten 188 jan 17 Katonakarmestertő tanu előszö hegedülni ha éve korában 191 ót töb min négyszá kottáj jelen meg Eze közü ne eg országo népszerűségr tet szert Á magya daloka komponál 1913-ba Ja tang c operettj i színr került könny zenébe Budapes egyi népszer szerzője Jelenle eg művészet vállala igazgatój

10183.h

CÍMSZ Ány

SZEMÉLYNÉ Ány Lász

SZÓCIK Ány Lász La zeneszerz szü Budapeste 18 ja 1 Katonakarmestert tan elősz hegedüln h év korába 19 ó tö mi négysz kottá jele me Ez köz n e ország népszerűség te szer magy dalok komponá 1913-b J tan operett szín kerül könn zenéb Budape egy népsze szerzőj Jelenl e művésze vállal igazgató

10183.

CÍMS Án

SZEMÉLYN Án Lás

SZÓCI Án Lás L zeneszer sz Budapest 1 j Katonakarmester ta elős hegedül é koráb 1 t m négys kott jel m E kö orszá népszerűsé t sze mag dalo kompon 1913- ta operet szí kerü kön zené Budap eg népsz szerző Jelen művész válla igazgat

10183

CÍM Á

SZEMÉLY Á Lá

SZÓC Á Lá zenesze s Budapes Katonakarmeste t elő hegedü korá négy kot je k orsz népszerűs sz ma dal kompo 1913 t opere sz ker kö zen Buda e néps szerz Jele művés váll igazga

1018SZEMÉL L

SZÓ L zenesz Budape Katonakarmest el heged kor nég ko j ors népszerű s m da komp 191 oper s ke k ze Bud nép szer Jel művé vál igazg