10193.htm

CÍMSZÓ: Aposztázia és kitérés a zsidóságból

SZÓCIKK: Bartholdy Jacob, porosz diplomata (megh. 1825.). Bach P. D., német festő (megh. 1830.). Benary Franz, német filológus megh. (1860.). Benary Karl Alb. német klass.-filol. (megh. 1860.). Benedict Julius, Sir, angol komponista (megh. 1885.). Benfey Theodor, hírneves szanszkrit nyelvész (megh. 1881.). Bernays Michael hírneves irodalomtörténész (megh. 1897.). Bernhard Sarah, francia tragika. Bernhardy Gottfried, német filol. (megh. 1875.). Börne Ludvig, német író (megh. 1837.). Büdinger Max, osztrák történetíró (megh. 1902.). Cassel Paulus, német protestáns teológus megh. 1892.). Chwolson D., orosz orientalista és teológus (visszatért). Cohn Ludwig, német történettudós (megh. 1871.). Cohnheim Julius, német orvostanár (megh. 1884). Costa Isaac de, holland történetíró (megh. 1860.). Creizenach Theodor, német történetíró (megh. 1842.). Dessoir Ludwig, német színész (megh. 1874.). Disraeli (Lord Beaconsfeld) Benjamin, angol miniszterelnök és író (megh. 1881.) Dittel Leopold von, osztrák orvostanár (megh. 1898.). Eberti Georg, német jogtanár (megh. 1884.). Ewald F. C., német teológus (megh. 1874.). Felix Rachel, hírneves francia tragika (megh. 1858). Fould Achille, francia pénzügyminiszter (megh. 1867.). Friedberg Emil, német egyházjogtudós (szül. 1837.). Friedberg Heinrich von, porosz miniszter (megh. 1895.). Friedländer Ludwig, klassz.-filol. professzor (szül. 1824.). Friedländer Ludwig Herm., német orvostanár (megh. 1851.). Gans Eduard, német jogtudós (megh. 1839.). Goldschmidt Hermann, német asztronómus (megh. 1866.). Gutterbrock A. E., német jogtanár (megh. 1830.). Hahn E. M., német klassz.-filol, (megh. 1860.) Harden Maximilian, német publicista (megh. 1927.). Hartmann Moritz, német publicista és költő (megh. 1865.). Heine Heinrich, német költő (megh. 1856.). Henle F. G. J., német anatómus (megh. 1885.). Genschel A. M., német botanikus (megh. 1837.). Herz Henriette, német írónő (megh. 1803.). Hirsch Siegfried, német történetíró (megh. 1860.). Hirsch Theodor, német történetíró (megh. 1881.). Hischfeld Ottó, (berlini egyetemen Mommsen utóda). Jacobik G., német matematikus (megh. 185.7). Jacobsohn Heinr., német orvostanár (megh. 1890.). Jacobsohn Ludwig, német orvostanár (megh. 1842.). Jacoby Heinr., német hellenista megh. 1864.). Jaffé Philip, német történetíró, palaeographus (megh. 1870.). Joachim zeneművész (l. o.), Joachimstadt Ferd., német matematikus (megh. 1861.). Kossmann Heinr., német matematikus (megh. 1836.). Kronocker R., német matematikus (szül 1823.). Lebert H., német orvostanár (megh. 1878 ). Lehrs Karl, német hellenista (megh. 1878.). Lehrs Siegfr., német filológus. Levin Ráhel, német írónő. Lewald Fanny, német színésznő (megh. 1889.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 193. címszó a lexikon => 54. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10193.htm

CÍMSZÓ: Aposztázia és kitérés a zsidóságból

SZÓCIKK: Bartholdy Jacob, porosz diplomata megh. 1825. . Bach P. D., német festő megh. 1830. . Benary Franz, német filológus megh. 1860. . Benary Karl Alb. német klass.-filol. megh. 1860. . Benedict Julius, Sir, angol komponista megh. 1885. . Benfey Theodor, hírneves szanszkrit nyelvész megh. 1881. . Bernays Michael hírneves irodalomtörténész megh. 1897. . Bernhard Sarah, francia tragika. Bernhardy Gottfried, német filol. megh. 1875. . Börne Ludvig, német író megh. 1837. . Büdinger Max, osztrák történetíró megh. 1902. . Cassel Paulus, német protestáns teológus megh. 1892. . Chwolson D., orosz orientalista és teológus visszatért . Cohn Ludwig, német történettudós megh. 1871. . Cohnheim Julius, német orvostanár megh. 1884 . Costa Isaac de, holland történetíró megh. 1860. . Creizenach Theodor, német történetíró megh. 1842. . Dessoir Ludwig, német színész megh. 1874. . Disraeli Lord Beaconsfeld Benjamin, angol miniszterelnök és író megh. 1881. Dittel Leopold von, osztrák orvostanár megh. 1898. . Eberti Georg, német jogtanár megh. 1884. . Ewald F. C., német teológus megh. 1874. . Felix Rachel, hírneves francia tragika megh. 1858 . Fould Achille, francia pénzügyminiszter megh. 1867. . Friedberg Emil, német egyházjogtudós szül. 1837. . Friedberg Heinrich von, porosz miniszter megh. 1895. . Friedländer Ludwig, klassz.-filol. professzor szül. 1824. . Friedländer Ludwig Herm., német orvostanár megh. 1851. . Gans Eduard, német jogtudós megh. 1839. . Goldschmidt Hermann, német asztronómus megh. 1866. . Gutterbrock A. E., német jogtanár megh. 1830. . Hahn E. M., német klassz.-filol, megh. 1860. Harden Maximilian, német publicista megh. 1927. . Hartmann Moritz, német publicista és költő megh. 1865. . Heine Heinrich, német költő megh. 1856. . Henle F. G. J., német anatómus megh. 1885. . Genschel A. M., német botanikus megh. 1837. . Herz Henriette, német írónő megh. 1803. . Hirsch Siegfried, német történetíró megh. 1860. . Hirsch Theodor, német történetíró megh. 1881. . Hischfeld Ottó, berlini egyetemen Mommsen utóda . Jacobik G., német matematikus megh. 185.7 . Jacobsohn Heinr., német orvostanár megh. 1890. . Jacobsohn Ludwig, német orvostanár megh. 1842. . Jacoby Heinr., német hellenista megh. 1864. . Jaffé Philip, német történetíró, palaeographus megh. 1870. . Joachim zeneművész l. o. , Joachimstadt Ferd., német matematikus megh. 1861. . Kossmann Heinr., német matematikus megh. 1836. . Kronocker R., német matematikus szül 1823. . Lebert H., német orvostanár megh. 1878 . Lehrs Karl, német hellenista megh. 1878. . Lehrs Siegfr., német filológus. Levin Ráhel, német írónő. Lewald Fanny, német színésznő megh. 1889. .

10193.ht

CÍMSZÓ Aposztázi é kitéré zsidóságbó

SZÓCIKK Barthold Jacob poros diplomat megh 1825 Bac P D. néme fest megh 1830 Benar Franz néme filológu megh 1860 Benar Kar Alb néme klass.-filol megh 1860 Benedic Julius Sir ango komponist megh 1885 Benfe Theodor hírneve szanszkri nyelvés megh 1881 Bernay Michae hírneve irodalomtörténés megh 1897 Bernhar Sarah franci tragika Bernhard Gottfried néme filol megh 1875 Börn Ludvig néme ír megh 1837 Büdinge Max osztrá történetír megh 1902 Casse Paulus néme protestán teológu megh 1892 Chwolso D. oros orientalist é teológu visszatér Coh Ludwig néme történettudó megh 1871 Cohnhei Julius néme orvostaná megh 188 Cost Isaa de hollan történetír megh 1860 Creizenac Theodor néme történetír megh 1842 Dessoi Ludwig néme színés megh 1874 Disrael Lor Beaconsfel Benjamin ango miniszterelnö é ír megh 1881 Ditte Leopol von osztrá orvostaná megh 1898 Ebert Georg néme jogtaná megh 1884 Ewal F C. néme teológu megh 1874 Feli Rachel hírneve franci tragik megh 185 Foul Achille franci pénzügyminiszte megh 1867 Friedber Emil néme egyházjogtudó szül 1837 Friedber Heinric von poros miniszte megh 1895 Friedlände Ludwig klassz.-filol professzo szül 1824 Friedlände Ludwi Herm. néme orvostaná megh 1851 Gan Eduard néme jogtudó megh 1839 Goldschmid Hermann néme asztronómu megh 1866 Gutterbroc A E. néme jogtaná megh 1830 Hah E M. néme klassz.-filol megh 1860 Harde Maximilian néme publicist megh 1927 Hartman Moritz néme publicist é költ megh 1865 Hein Heinrich néme költ megh 1856 Henl F G J. néme anatómu megh 1885 Gensche A M. néme botaniku megh 1837 Her Henriette néme írón megh 1803 Hirsc Siegfried néme történetír megh 1860 Hirsc Theodor néme történetír megh 1881 Hischfel Ottó berlin egyeteme Mommse utód Jacobi G. néme matematiku megh 185. Jacobsoh Heinr. néme orvostaná megh 1890 Jacobsoh Ludwig néme orvostaná megh 1842 Jacob Heinr. néme hellenist megh 1864 Jaff Philip néme történetíró palaeographu megh 1870 Joachi zeneművés l o Joachimstad Ferd. néme matematiku megh 1861 Kossman Heinr. néme matematiku megh 1836 Kronocke R. néme matematiku szü 1823 Leber H. néme orvostaná megh 187 Lehr Karl néme hellenist megh 1878 Lehr Siegfr. néme filológus Levi Ráhel néme írónő Lewal Fanny néme színészn megh 1889

10193.h

CÍMSZ Aposztáz kitér zsidóságb

SZÓCIK Barthol Jaco poro diploma meg 182 Ba D ném fes meg 183 Bena Fran ném filológ meg 186 Bena Ka Al ném klass.-filo meg 186 Benedi Juliu Si ang komponis meg 188 Benf Theodo hírnev szanszkr nyelvé meg 188 Berna Micha hírnev irodalomtörténé meg 189 Bernha Sara franc tragik Bernhar Gottfrie ném filo meg 187 Bör Ludvi ném í meg 183 Büding Ma osztr történetí meg 190 Cass Paulu ném protestá teológ meg 189 Chwols D oro orientalis teológ visszaté Co Ludwi ném történettud meg 187 Cohnhe Juliu ném orvostan meg 18 Cos Isa d holla történetí meg 186 Creizena Theodo ném történetí meg 184 Desso Ludwi ném színé meg 187 Disrae Lo Beaconsfe Benjami ang minisztereln í meg 188 Ditt Leopo vo osztr orvostan meg 189 Eber Geor ném jogtan meg 188 Ewa C ném teológ meg 187 Fel Rache hírnev franc tragi meg 18 Fou Achill franc pénzügyminiszt meg 186 Friedbe Emi ném egyházjogtud szü 183 Friedbe Heinri vo poro miniszt meg 189 Friedländ Ludwi klassz.-filo professz szü 182 Friedländ Ludw Herm ném orvostan meg 185 Ga Eduar ném jogtud meg 183 Goldschmi Herman ném asztronóm meg 186 Gutterbro E ném jogtan meg 183 Ha M ném klassz.-filo meg 186 Hard Maximilia ném publicis meg 192 Hartma Morit ném publicis köl meg 186 Hei Heinric ném köl meg 185 Hen J ném anatóm meg 188 Gensch M ném botanik meg 183 He Henriett ném író meg 180 Hirs Siegfrie ném történetí meg 186 Hirs Theodo ném történetí meg 188 Hischfe Ott berli egyetem Momms utó Jacob G ném matematik meg 185 Jacobso Heinr ném orvostan meg 189 Jacobso Ludwi ném orvostan meg 184 Jaco Heinr ném hellenis meg 186 Jaf Phili ném történetír palaeograph meg 187 Joach zeneművé Joachimsta Ferd ném matematik meg 186 Kossma Heinr ném matematik meg 183 Kronock R ném matematik sz 182 Lebe H ném orvostan meg 18 Leh Kar ném hellenis meg 187 Leh Siegfr ném filológu Lev Ráhe ném írón Lewa Fann ném színész meg 188

10193.

CÍMS Aposztá kité zsidóság

SZÓCI Bartho Jac por diplom me 18 B né fe me 18 Ben Fra né filoló me 18 Ben K A né klass.-fil me 18 Bened Juli S an komponi me 18 Ben Theod hírne szanszk nyelv me 18 Bern Mich hírne irodalomtörtén me 18 Bernh Sar fran tragi Bernha Gottfri né fil me 18 Bö Ludv né me 18 Büdin M oszt történet me 19 Cas Paul né protest teoló me 18 Chwol or orientali teoló visszat C Ludw né történettu me 18 Cohnh Juli né orvosta me 1 Co Is holl történet me 18 Creizen Theod né történet me 18 Dess Ludw né szín me 18 Disra L Beaconsf Benjam an miniszterel me 18 Dit Leop v oszt orvosta me 18 Ebe Geo né jogta me 18 Ew né teoló me 18 Fe Rach hírne fran trag me 1 Fo Achil fran pénzügyminisz me 18 Friedb Em né egyházjogtu sz 18 Friedb Heinr v por minisz me 18 Friedlän Ludw klassz.-fil profess sz 18 Friedlän Lud Her né orvosta me 18 G Edua né jogtu me 18 Goldschm Herma né asztronó me 18 Gutterbr né jogta me 18 H né klassz.-fil me 18 Har Maximili né publici me 19 Hartm Mori né publici kö me 18 He Heinri né kö me 18 He né anató me 18 Gensc né botani me 18 H Henriet né ír me 18 Hir Siegfri né történet me 18 Hir Theod né történet me 18 Hischf Ot berl egyete Momm ut Jaco né matemati me 18 Jacobs Hein né orvosta me 18 Jacobs Ludw né orvosta me 18 Jac Hein né helleni me 18 Ja Phil né történetí palaeograp me 18 Joac zeneműv Joachimst Fer né matemati me 18 Kossm Hein né matemati me 18 Kronoc né matemati s 18 Leb né orvosta me 1 Le Ka né helleni me 18 Le Siegf né filológ Le Ráh né író Lew Fan né színés me 18

10193

CÍM Aposzt kit zsidósá

SZÓC Barth Ja po diplo m 1 n f m 1 Be Fr n filol m 1 Be n klass.-fi m 1 Bene Jul a kompon m 1 Be Theo hírn szansz nyel m 1 Ber Mic hírn irodalomtörté m 1 Bern Sa fra trag Bernh Gottfr n fi m 1 B Lud n m 1 Büdi osz történe m 1 Ca Pau n protes teol m 1 Chwo o oriental teol vissza Lud n történett m 1 Cohn Jul n orvost m C I hol történe m 1 Creize Theo n történe m 1 Des Lud n szí m 1 Disr Beacons Benja a minisztere m 1 Di Leo osz orvost m 1 Eb Ge n jogt m 1 E n teol m 1 F Rac hírn fra tra m F Achi fra pénzügyminis m 1 Fried E n egyházjogt s 1 Fried Hein po minis m 1 Friedlä Lud klassz.-fi profes s 1 Friedlä Lu He n orvost m 1 Edu n jogt m 1 Goldsch Herm n asztron m 1 Gutterb n jogt m 1 n klassz.-fi m 1 Ha Maximil n public m 1 Hart Mor n public k m 1 H Heinr n k m 1 H n anat m 1 Gens n botan m 1 Henrie n í m 1 Hi Siegfr n történe m 1 Hi Theo n történe m 1 Hisch O ber egyet Mom u Jac n matemat m 1 Jacob Hei n orvost m 1 Jacob Lud n orvost m 1 Ja Hei n hellen m 1 J Phi n történet palaeogra m 1 Joa zenemű Joachims Fe n matemat m 1 Koss Hei n matemat m 1 Krono n matemat 1 Le n orvost m L K n hellen m 1 L Sieg n filoló L Rá n ír Le Fa n színé m 1

1019

CÍ Aposz ki zsidós

SZÓ Bart J p dipl B F filo B klass.-f Ben Ju kompo B The hír szans nye Be Mi hír irodalomtört Ber S fr tra Bern Gottf f Lu Büd os történ C Pa prote teo Chw orienta teo vissz Lu történet Coh Ju orvos ho történ Creiz The történ De Lu sz Dis Beacon Benj miniszter D Le os orvos E G jog teo Ra hír fr tr Ach fr pénzügymini Frie egyházjog Frie Hei p mini Friedl Lu klassz.-f profe Friedl L H orvos Ed jog Goldsc Her asztro Gutter jog klassz.-f H Maximi publi Har Mo publi Hein ana Gen bota Henri H Siegf történ H The történ Hisc be egye Mo Ja matema Jaco He orvos Jaco Lu orvos J He helle Ph történe palaeogr Jo zenem Joachim F matema Kos He matema Kron matema L orvos helle Sie filol R í L F szín