10195.htm

CÍMSZÓ: Acuincumi sírkőlelet

SZÓCIKK: Aquincumi sírkőlelet. A honfoglalás előtti Pannónia zsidó életének értékes emléke az a sírkő, amelyet gyászoló zsidó szülők állítottak fel Aquincumban korán elköltözött fiuk emlékére. Ez a sírkő, amely rávilágít a diaszpóra első századainak zsidóságára, különösen családi életének bensőségére, a Szapáry grófok birtokába került, akik azt az irsai kastély kápolnájában őrzik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 195. címszó a lexikon => 57. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10195.htm

CÍMSZÓ: Acuincumi sírkőlelet

SZÓCIKK: Aquincumi sírkőlelet. A honfoglalás előtti Pannónia zsidó életének értékes emléke az a sírkő, amelyet gyászoló zsidó szülők állítottak fel Aquincumban korán elköltözött fiuk emlékére. Ez a sírkő, amely rávilágít a diaszpóra első századainak zsidóságára, különösen családi életének bensőségére, a Szapáry grófok birtokába került, akik azt az irsai kastély kápolnájában őrzik.

10195.ht

CÍMSZÓ Acuincum sírkőlele

SZÓCIKK Aquincum sírkőlelet honfoglalá előtt Pannóni zsid életéne értéke emlék a sírkő amelye gyászol zsid szülő állította fe Aquincumba korá elköltözöt fiu emlékére E sírkő amel rávilágí diaszpór els századaina zsidóságára különöse család életéne bensőségére Szapár grófo birtokáb került aki az a irsa kastél kápolnájába őrzik

10195.h

CÍMSZ Acuincu sírkőlel

SZÓCIK Aquincu sírkőlele honfoglal előt Pannón zsi életén érték emlé sírk amely gyászo zsi szül állított f Aquincumb kor elköltözö fi emlékér sírk ame rávilág diaszpó el századain zsidóságár különös csalá életén bensőségér Szapá gróf birtoká kerül ak a irs kasté kápolnájáb őrzi

10195.

CÍMS Acuinc sírkőle

SZÓCI Aquinc sírkőlel honfogla elő Pannó zs életé érté eml sír amel gyász zs szü állítot Aquincum ko elköltöz f emléké sír am rávilá diaszp e századai zsidóságá különö csal életé bensőségé Szap gró birtok kerü a ir kast kápolnájá őrz

10195

CÍM Acuin sírkől

SZÓC Aquin sírkőle honfogl el Pann z élet ért em sí ame gyás z sz állíto Aquincu k elköltö emlék sí a rávil diasz százada zsidóság külön csa élet bensőség Sza gr birto ker i kas kápolnáj őr

1019

CÍ Acui sírkő

SZÓ Aqui sírkől honfog e Pan éle ér e s am gyá s állít Aquinc elkölt emlé s rávi dias század zsidósá külö cs éle bensősé Sz g birt ke ka kápolná ő