10202.htm

CÍMSZÓ: Arányi

SZEMÉLYNÉV: Arányi Jelly

SZÓCIKK: A. Jelly, hegedűművésznő, szül. Budapesten, 1895 máj. 30. Hubay Jenő növendéke volt a Zeneművészeti Főiskolában. Jelenleg Angliában él, ahol nagyon megbecsülik, mint a modern zene egyik lelkes hívét. Különösen Bartók hegedű szonátáit interpretálta nagy sikerrel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 202. címszó a lexikon => 59. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10202.htm

CÍMSZÓ: Arányi

SZEMÉLYNÉV: Arányi Jelly

SZÓCIKK: A. Jelly, hegedűművésznő, szül. Budapesten, 1895 máj. 30. Hubay Jenő növendéke volt a Zeneművészeti Főiskolában. Jelenleg Angliában él, ahol nagyon megbecsülik, mint a modern zene egyik lelkes hívét. Különösen Bartók hegedű szonátáit interpretálta nagy sikerrel.

10202.ht

CÍMSZÓ Arány

SZEMÉLYNÉV Arány Jell

SZÓCIKK A Jelly hegedűművésznő szül Budapesten 189 máj 30 Huba Jen növendék vol Zeneművészet Főiskolában Jelenle Angliába él aho nagyo megbecsülik min moder zen egyi lelke hívét Különöse Bartó heged szonátái interpretált nag sikerrel

10202.h

CÍMSZ Arán

SZEMÉLYNÉ Arán Jel

SZÓCIK Jell hegedűművészn szü Budapeste 18 má 3 Hub Je növendé vo Zeneművésze Főiskolába Jelenl Angliáb é ah nagy megbecsüli mi mode ze egy lelk hívé Különös Bart hege szonátá interpretál na sikerre

10202.

CÍMS Ará

SZEMÉLYN Ará Je

SZÓCI Jel hegedűművész sz Budapest 1 m Hu J növend v Zeneművész Főiskoláb Jelen Angliá a nag megbecsül m mod z eg lel hív Különö Bar heg szonát interpretá n sikerr

10202

CÍM Ar

SZEMÉLY Ar J

SZÓC Je hegedűművés s Budapes H növen Zeneművés Főiskolá Jele Angli na megbecsü mo e le hí Külön Ba he szoná interpret siker

1020

CÍ A

SZEMÉL A

SZÓ J hegedűművé Budape növe Zeneművé Főiskol Jel Angl n megbecs m l h Külö B h szon interpre sike