10205.htm

CÍMSZÓ: Aranyosi

SZEMÉLYNÉV: Aranyosi Miksa

SZÓCIKK: Aranyosi Miksa, ny. felsőkereskedelmi iskolai igazgató, szül. Kerecsenden (Heves vm.) 1855 júl. 16. A budapesti tudományegyetem és a lipcsei főiskola elvégzése után a tanári pályára lépett. 1888-ban megalapította az Aranyosi-féle felsőkereskedelmi iskolát, mely egyike lett a legismertebb nyilvános jogú magániskoláknak. 1894. megnyitotta az ország első iskolai műhelyét, melyet később a Kézimunkára Nevelő Országos Egyesület vett át. Elismert, kiváló pedagógus.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 205. címszó a lexikon => 60. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10205.htm

CÍMSZÓ: Aranyosi

SZEMÉLYNÉV: Aranyosi Miksa

SZÓCIKK: Aranyosi Miksa, ny. felsőkereskedelmi iskolai igazgató, szül. Kerecsenden Heves vm. 1855 júl. 16. A budapesti tudományegyetem és a lipcsei főiskola elvégzése után a tanári pályára lépett. 1888-ban megalapította az Aranyosi-féle felsőkereskedelmi iskolát, mely egyike lett a legismertebb nyilvános jogú magániskoláknak. 1894. megnyitotta az ország első iskolai műhelyét, melyet később a Kézimunkára Nevelő Országos Egyesület vett át. Elismert, kiváló pedagógus.

10205.ht

CÍMSZÓ Aranyos

SZEMÉLYNÉV Aranyos Miks

SZÓCIKK Aranyos Miksa ny felsőkereskedelm iskola igazgató szül Kerecsende Heve vm 185 júl 16 budapest tudományegyete é lipcse főiskol elvégzés utá tanár pályár lépett 1888-ba megalapított a Aranyosi-fél felsőkereskedelm iskolát mel egyik let legismerteb nyilváno jog magániskoláknak 1894 megnyitott a orszá els iskola műhelyét melye későb Kézimunkár Nevel Országo Egyesüle vet át Elismert kivál pedagógus

10205.h

CÍMSZ Aranyo

SZEMÉLYNÉ Aranyo Mik

SZÓCIK Aranyo Miks n felsőkereskedel iskol igazgat szü Kerecsend Hev v 18 jú 1 budapes tudományegyet lipcs főisko elvégzé ut taná pályá lépet 1888-b megalapítot Aranyosi-fé felsőkereskedel iskolá me egyi le legismerte nyilván jo magániskolákna 189 megnyitot orsz el iskol műhelyé mely késő Kézimunká Neve Ország Egyesül ve á Elismer kivá pedagógu

10205.

CÍMS Arany

SZEMÉLYN Arany Mi

SZÓCI Arany Mik felsőkereskede isko igazga sz Kerecsen He 1 j budape tudományegye lipc főisk elvégz u tan pály lépe 1888- megalapíto Aranyosi-f felsőkereskede iskol m egy l legismert nyilvá j magániskolákn 18 megnyito ors e isko műhely mel kés Kézimunk Nev Orszá Egyesü v Elisme kiv pedagóg

10205

CÍM Aran

SZEMÉLY Aran M

SZÓC Aran Mi felsőkeresked isk igazg s Kerecse H budap tudományegy lip főis elvég ta pál lép 1888 megalapít Aranyosi- felsőkeresked isko eg legismer nyilv magániskolák 1 megnyit or isk műhel me ké Kézimun Ne Orsz Egyes Elism ki pedagó

1020

CÍ Ara

SZEMÉL Ara

SZÓ Ara M felsőkereske is igaz Kerecs buda tudományeg li fői elvé t pá lé 188 megalapí Aranyosi felsőkereske isk e legisme nyil magániskolá megnyi o is műhe m k Kézimu N Ors Egye Elis k pedag